de Maas & Waler

26 oktober 2016

de Maas & Waler 26 oktober 2016


C.v. De Kikvorsche viert 44-jarig jubileum

ALTFORST - Carnavalsvereniging De Kikvorsche viert dit jaar haar 44-jarig jubileum. Dit wordt gevierd in het weekend van 17 en 18 december in dorpshuis De Uithof, voor carnavalsgelegenheden omgedoopt tot residentie De Kikvorsche.

In 1969 organiseerden de leden van de KVO en de Boerenbond al een vastenaovond voor hun leden. In 1970 vonden de Altforstse jongeren dat zij thuis in hun 'Kikkerstad' carnaval moesten vieren en richtten carnavalsvereniging De Kikvorschen op. Tijdens het Ceciliafeest, een feest voor leden van het zangkoor, in 1972 vond men dat het anders moest, en de de huidige vereniging De Kikvorsche werd geboren.

Jubileumweekend
Zaterdag 17 december is er vanaf 20.00 uur een knallend en authentiek Altforsts feest, met medewerking van Robert Pauwels. Op zondag 18 december is er vanaf 14.00 uur een jubileum matinee. Op dit matinee wil de carnavalsvereniging alle leden en oud-leden de gelegenheid bieden om elkaar weer eens te ontmoeten en herinneringen op te halen.

Oud-leden gezocht
Omdat veel oud-leden Kikkerstad verlaten hebben is het lastig om ieders adres te achterhalen en persoonlijk uit te nodigen. Was u ooit een Kikvorsche, bent u een Kikvorsche buiten Kikkerstad, of kent u een Kikvorsche buiten Kikkerstad? Wees welkom op het jubileum en noteer het weekend van 17 en 18 december in de agenda.

Speuren naar sporen in Drutens Bosje

DRUTEN - In het Drutens Bosje kunnen kinderen tussen de zes en twaalf jaar op zondag 6 november speuren naar de sporen die in de herfst te vinden zijn. Denk aan bijzondere paddenstoelen, insecten en bladeren. De activiteit duurt van 10.00 en 12.00 uur en start bij de parkeerplaats van sportcomplex de Gelenberg. Deelname is gratis. Aanmelden kan tot donderdag 3 november via www.ivn.nl (afdeling Maas en Waal). Voor meer informatie, zie: jeugdivnmaasenwaal@gmail.com.

Inschrijving derde editie Appelternkwis

APPELTERN - Stichting Kom naar de Kern presenteert op zaterdag 12 november de derde editie van de Appelternkwis. Een gezellige Appelternse avond met een dorpsquiz, waar gestreden wordt om de eer en om de KAT, de Kern Appeltern Trofee. Men kan zich nog tot 6 november aanmelden. Elk team bestaat minimaal uit vijf personen en wordt gekenmerkt door eenheid in tenue/uitdossing. Meer informatie en aanmelden via www.komnaardekern.nl/appelternkwis.

Spelenderwijs leren programmeren

BEUNINGEN - Kinderen van zeven tot twaalf jaar kunnen op donderdag 3 november deelnemen aan een gratis workshop programmeren in Bibliotheek Beuningen. Met het programmeerprogramma 'Scratch' kunnen de deelnemers figuurtjes als katten of voetballers laten dansen en springen op het scherm. Zo leren zij het verband te leggen tussen bijvoorbeeld websites en games, en de manier waarop deze opgebouwd zijn. Opgeven voor de workshop is verplicht en kan bij de balie van de bibliotheek.

Verbonden door Licht, een avond voor iedereen

Bezoekers kunnen hun dierbaren op verschillende manieren herdenken. Foto: Verbonden door Licht

Door Aafke Labout

DRUTEN - De RK en Protestantse begraafplaats in Druten zijn ook dit jaar het decor voor de gedachtenissenavond Verbonden door Licht, op zaterdag 29 oktober. De avond biedt mensen ruimte om even stil te staan bij rouw, verlies en gemis. Zo kan men bijvoorbeeld een kaarsje aansteken, een briefje schrijven aan zijn/haar dierbare(n), muziek luisteren of troost vinden op 'het levenspad'. De bijeenkomst wordt voor de vijfde keer gehouden en kent elk jaar meer bezoekers.

'Op deze avond worden verschillende mogelijkheden geboden om dierbaren te herdenken. Het zijn symbolische handelingen, rituelen, die mensen houvast kunnen bieden na het verlies van iemand die hen lief is', vertelt Henriëtte van den Beld, één van de initiatiefnemers. 'Dat, in combinatie met het kerkhof dat verlicht is met waxinelichtjes, zorgt voor een hele bijzondere ervaring', vult Marieke Lowiessen haar aan. 'De sfeer overkomt je en doet iets met je.'
Dat weet ook Ardie de Leest. Elf jaar geleden verloor ze haar dochter Pip, één dag na haar geboorte. 'Verbonden door Licht is voor ons gezin een mooie en fijne manier om hier in Druten even bij haar stil te staan', vertelt ze. 'Wij hebben haar in Winssen begraven, op een mooi plekje bij de oude toren aan de dijk. Daarna hebben we gelukkig nog twee gezonde jongens mogen krijgen, Juup (9) en Siep (7). Vijf jaar geleden zijn we vanuit Ewijk verhuisd naar Druten. En hoewel ik nog iedere dag aan mijn meisje denk, en haar grafje regelmatig bezoek, is het fijn om met onze zoons ook hier in Druten een moment te hebben om haar met elkaar te herdenken.'
Bellen blazen
'Al wandelend over het kerkhof maken de jongens mooie tekeningen, schrijven ze een briefje, luisteren we naar mooie verhalen, lezen we gedichten en blazen belletjes naar de hemel', geeft Ardie aan. 'Op deze manier staan we even extra stil bij hun grote zus en andere dierbaren die zijn overleden.' De Drutense is dankbaar dat deze avond gehouden wordt. Waarop de jongens toevoegen: 'en de chocomel en de koekjes zijn erg lekker.' Ook niet onbelangrijk.

Ook Marcha Albers is blij met het initiatief. Een jaar nadat haar vader Gert overleed bezocht ze de gedachtenissenavond op uitnodiging van een vriendin. 'Ik ging daar heel nuchter naartoe, sceptisch haast, en vroeg me af in hoeverre zo'n avond mij iets kon opleveren. Dat het zo'n bijzondere avond zou worden had ik niet verwacht. Het heeft mij heel veel gedaan', vertelt ze ontroerd. 'Een van de rituelen die er tijdens de avond bijvoorbeeld te beleven waren, was het pakken van een briefje met daarop een boodschap - rondom een vuurkorf. De boodschap die op mijn briefje stond had veel betrekking op mijn leven op dat moment. Ik had kort daarvoor mijn huidige vriend ontmoet, en de tekst op het briefje was voor mij de bevestiging dat papa het met mijn keuze eens was.' Verbonden door Licht betekent voor Marcha een mooie manier om mensen te blijven herinneren en te herdenken. 'Of ze ons nu lang of kort geleden zijn ontvallen, jong of oud. Zij mogen niet vergeten worden.'

Waardevol
Iemand die alle bijeenkomsten heeft bijgewoond is mevrouw Van Kouwen. Ze verloor vijf jaar geleden haar man, en komt sindsdien elk jaar naar de gedachtenissenavond. Een fantastisch initiatief, vindt ze. 'De warmte, de saamhorigheid die er heerst, ik ervaar dat als zeer waardevol. Verbonden door Licht voelt voor mij als een feest. Klinkt misschien een beetje gek, maar het is zo'n intense avond. Mijn man voelt op dat moment écht dichtbij.'

Meer informatie
Verbonden door Licht vindt plaats op zaterdag 29 oktober op de RK en protestantse begraafplaats in het centrum van Druten. De avond begint om 18.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Iedereen kan op zijn eigen tempo over de begraafplaatsen wandelen. Het Molenkwintet verzorgt de muziek en voor de liefhebbers is er koffie, thee en chocolademelk.

Asielzoekers, AZC en andere vragen

Door Patrick Huisman

Net als in de rest van Nederland speelt ook in Beuningen, Druten en West Maas en Waal veel rondom vluchtelingen, hun opvang en zelfs permanente huisvesting. In deze rubriek proberen we wekelijks vragen hierover te beantwoorden.

Vluchtelingenwerk Oost Nederland zoekt naar klassenassistenten voor de taallessen die zij coördineert in Druten. De lessen worden gegeven door een docent, maar kent dus ook klassenassistenten die mensen op hun eigen niveau ondersteuning geven. Dat varieert van mensen die nauwelijks kunnen lezen en schrijven tot nieuwkomers die de middelbare school hebben afgemaakt. De klassenassistenten hoeven geen onderwijsachtergrond te hebben, maar affiniteit met de Nederlandse taal is wel handig. Men moet ongeveer een dagdeel in de week tijd hebben.
Ook zoekt men taalcoaches die mensen zo'n twee uur per week thuis helpen met het leren van de Nederlandse taal. Dat hoeft overigens niet alleen maar thuis te zijn, dat kan ook bij de supermarkt, of waar men dan ook maar met taal in aanraking komt. Vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in deze rol, dienen hier zo'n twee uur in de week tijd voor te hebben.

Mensen die meer willen weten of zich op willen geven als taalcoach of klassenassistent kunnen contact opnemen met Helen Scholten, per mail via h.scholten@meervoormekaar.nl of telefonisch via 06-33 63 40 43.

Minister Asscher op bezoek bij Willems

Foto: John van Gelder Foto: John van Gelder

BOVEN-LEEUWEN - In het kader van het project 'duurzame inzetbaarheid' bracht minister Lodewijk Asscher afgelopen maandag een werkbezoek aan Willems Boven-Leeuwen.

Willems Boven-Leeuwen is één van de bedrijven die vanuit de metaalsector deelneemt aan dit project. Het bedrijf heeft samen met de medewerkers verbeteringen aangebracht op het gebied van duurzame inzetbaarheid van het personeel. Doel is om de medewerkers zo gezond mogelijk te laten werken en naar hun pensioen te brengen. Minister Asscher was hierdoor voornamelijk geïnteresseerd in het verhaal van de medewerkers op de werkvloer. Het viel de minister op dat zij zo veel plezier in het werk hadden en betrokkenheid uitstraalden. Bij Willems Boven-Leeuwen werken 80 medewerkers, waarvan bijna 60 in de productie of de montage. Dit is tevens de grootste en meest fysiek belaste groep, die de volle aandacht voor verbeteringen krijgt en ervaart. Zo zijn er onder andere werktafels op hoogte aangeschaft en is er een ringleiding voor gas aangelegd, waardoor niet meer gesjouwd hoeft te worden met gas- en zuurstofflessen. Onderdelen voor de opbouw van luxe jachten worden nu gesorteerd geleverd, hierdoor is er minder uitzoek- en verplaatswerk en dus minder belasting voor de rug. De windverbandafdeling heeft het productieproces aangepast door schroefdraad op het rondijzer niet meer te snijden maar te rollen, wat voor de medewerker veel minder belastend is.

Motie behoud supermarkt

WEST MAAS EN WAAL – In de West Maas en Waalse raadsvergadering van 20 oktober is gesproken over de ambitie om het hart van Wamel te versterken, waarbij herlocatie van de supermarkt een belangrijk onderdeel zou zijn. De gemeenteraad heeft een verzoek ingediend bij het college van B&W om de zoektocht op korte termijn te verbreden naar meerdere locaties in en rond het dorpshart van Wamel die mogelijk beschikbaar zijn of komen. 'Het college dient daarbij creatief naar middelen te zoeken ten einde het behoud van de supermarkt in Wamel op langere termijn te borgen.' Vrijwel de gehele gemeenteraad, uitgezonderd de SP, ondersteunde deze motie van FD en VVD.

Weg vrij voor nieuw wegenbeleidsplan

BEUNINGEN - De Beuningse gemeenteraad is dinsdagavond 18 oktober akkoord gegaan met het nieuwe wegenbeleidsplan. Vanaf 2018 maakt de gebruikelijke onderhoudscyclus plaats voor risicogestuurd beheer. De gemeente voert het onderhoud dan niet meer uit volgens een vast schema, maar kijkt welk onderhoud een weg op een bepaald moment nodig heeft.
Door risicogestuurd beheer kan het zijn dat er meer geld gaat naar wegen met een belangrijke wegstructuur en minder naar wegen met een minder belangrijke wegstructuur. Hierdoor zet Beuningen de financiële middelen doelmatiger in en past het onderhoudsniveau bij de behoefte van de weg.

Ontslagen op zmlk-school De Kom

DRUTEN - Bij het speciaal onderwijs in de regio gaan enkele tientallen banen verdwijnen. Het gaat om vijf scholen, waaronder zmlk-school De Kom in Druten. In totaal gaat het om 26 fte aan personeel. Dat meldt de Nijmeegse lokale omroep N1. De banen die verdwijnen betreffen onderwijzend personeel, maar ook ondersteunende functies. De ouders worden binnenkort bijgepraat over de aanstaande veranderingen. Daarvoor wordt een speciale ouderavond belegd.

Mogelijk vervolg project Laan 1945

WEURT - Mogelijk gaat het project Laan 1945 in Weurt in de toekomst alsnog door, zij het met andere deelnemers. Dat zei wethouder Piet de Klein in de gemeenteraad van Beuningen. De werkgroep Laan 1945 stopte onlangs, omdat ze het niet eens was met het besluit van de gemeente om afvalcontainers te plaatsen op het parkeerterrein naast de winkels. De Klein vertelde dat hij opnieuw overleg heeft gehad met leden van de opgestapte werkgroep. Zij gaan nu overleggen met hun achterban wat er moet gebeuren. Over enige tijd komen de gemeente en oud-leden van de werkgroep opnieuw samen. De wethouder wil het project graag voortzetten met een nieuwe groep inwoners. De Klein is van mening dat het project Laan 1945 niet is mislukt.

Veteranencafé Maas en Waal

BENEDEN-LEEUWEN - In het museumcafé van Streekhistorisch Museum Tweestromenland is op vrijdag 4 november een bijzondere bijeenkomst van het Veteranencafé Maas en Waal. Naast de mogelijkheid tot contact en ontmoeting voor de veteranen, is er deze avond de overhandiging van een bijzonder schilderij aan burgemeester Steenkamp. Dit schilderij, met als thema 'Veteranen en West Maas en Waal', is vervaardigd op de lokale Veteranendag op zaterdag 18 juni 2016. Het werk is gemaakt door de daar aanwezige veteranen, onder begeleiding van Hendrik Nijs. De bijeenkomst in het museumcafé is van 19.30 tot 22.00 uur. Alle veteranen uit de gehele regio zijn hiervoor uitgenodigd. De toegang is gratis en de aanwezigen worden, zoals gebruikelijk, ontvangen met een kopje koffie. Veteranen die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen kunnen zich per mail opgeven bij Hendrik Nijs (h.nijs@caiway.nl) of Jack Beurskens (jackbeurskens@gmail.com).

Plenaire vergadering WMO-raad

DRUTEN - De WMO-raad houdt op woensdag 2 november een plenaire vergadering in d'n Bogerd in Druten. Op de agenda staat onder andere de samenwerking met de nieuwe portefeuillehouder Zorg en Welzijn, wethouder Sjef van Elk (die helaas niet aanwezig is). Ook wordt gesproken over een advies van de werkgroep Jeugd met betrekking tot de (on)bekendheid van de jongerenwerker en het sociaal team bij schoolbesturen en ouders in het bijzonder, en bij de burgers van de gemeente Druten in het algemeen. Toehoorders zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via secretaris@wmoraaddruten.nl. De agenda zal per ommegaande te vinden zijn op www.wmoraaddruten.nl.

Peuterspeel- zaalwerk

WEST MAAS EN WAAL - Het college van B&W van West Maas en Waal heeft ingestemd met het inkopen van peuterspeelzaalwerk tot en met december 2017. De huidige inkoopovereenkomst met SPOM loopt tot en met 31 december 2016. Gezien het feit dat de harmonisatie per 1 januari 2018 een feit moet zijn, en partijen daarover met elkaar in gesprek zijn, is het wenselijk om de huidige inkoopovereenkomst met één jaar te verlengen. In de periode tot 1 januari 2018 kunnen vervolgens afspraken gemaakt worden over financiering van de peuteropvang vanaf dat moment. Het college zal de gemeenteraad informeren over dit besluit.

Heropening Noord Zuidweg

BOVEN-LEEUWEN - De Noord Zuidweg in Boven-Leeuwen is donderdag 20 oktober officieel heropend, na zes weken van wegwerkzaamheden. Het wegdek is vernieuwd over een lengte van 100 meter, vanaf de rotonde tot aan de onderkant van de Waalbandijk. Volgens de gemeente is de verkeerssituatie nu veiliger geworden. Op de kruising Houtsestraat – Noord Zuidweg is de voorrangsregel gewijzigd, terwijl er ook snelheidsremmende maatregelen zijn genomen.

Wim Piels. Foto: John van Gelder

Door Elly Hagen

In de rubriek 'de Maas & Waler dat ben ik' maken we wekelijks kennis met een inwoner van deze regio. Wie zijn ze, wat doen ze en waarom wonen ze hier. Maar ook, wat zouden ze graag toevoegen aan de regio? En aan welke plek hebben zij bijzondere herinneringen? Het resultaat, bijzondere portretten van gewone mensen met een eigen verhaal.

Naam:                Wim Piels
Leeftijd:                70 jaar
Woonplaats:        Beuningen

Op de grens van Ewijk en Beuningen staat de Blauwe Pomp, waar Wim Piels werd geboren. 'Het was vroeger een woonboerderij met koeien, varkens, kippen en een eigen groentetuin', vertelt hij. Wim koos niet voor het boerenvak en ging bij bouwbedrijf Giesbers werken. Daar werkte hij voornamelijk met zijn handen, en een computer vond hij een noodzakelijk kwaad. Nadat hij in de VUT kwam, zette Wim zich over deze tegenzin heen en ging, samen met zijn vrouw Lies, naar computerles. Niet vermoedende dat hij hierdoor een nieuwe passie zou ontwikkelen voor een oude hobby, fotografie.

Wim was twee jaar toen zijn vader overleed. 'Mijn moeder bleef met acht zonen en de boerderij achter. Na enkele jaren is ze weer hertrouwd. Ik ging in Beuningen naar de lagere, en in Nijmegen naar de ambachtsschool. Op mijn zestiende ging ik aan de slag bij Giesbers. Ik werkte in de werkplaats, waar bouwbenodigdheden werden gemaakt en dat beviel me goed, omdat het precisiewerk was.'

Verploegen
Op zondagavond ging Wim dansen bij Verploegen. 'Er waren live optredens van George Baker, Corrie Konings, de Heikrekels en zelfs van de Lions uit Beneden-Leeuwen. Ik heb daar Lies ontmoet en we zijn dit jaar alweer 44 jaar getrouwd. We kregen een zoon, Vincent, en ik voel me bevoorrecht dat hij zo vaak tijd voor ons heeft. Hij woont in Beuningen en komt bijna elke dag bij ons eten. In het weekend zorgt hij voor zichzelf en op woensdag draaien we de rollen om, we gaan dan bij hem eten. Hij maakt dan iets uit de Italiaanse keuken voor ons klaar.'

Computercursus
Nadat Wim met de VUT ging stelde Lies voor om samen naar een computercursus van de seniorenvereniging te gaan. 'Ik wist niets van computers en ik had er bijna een afkeer van. Toch vond ik het, boven verwachting, leuk. Rond de geboorte van Vincent, en ook later nog, maakte ik graag foto's en dia's. Daarna heeft het een tijd stil gelegen. Tijdens de cursus ging er een wereld voor me open wat je op het gebied van fotografie met de computer kunt doen. Ik werd steeds enthousiaster, ik leerde met Photoshop werken en ik heb zelfs een eigen website gebouwd, www.wimpiels.nl. Hierop plaats ik foto's uit onze regio. Ik ben lid van de fotoclub in Beuningen en leer daar veel, omdat we foto's met elkaar bespreken.'

Fotografie
Wim trekt er het liefst alleen op uit om mooie foto's te maken. 'Ik vind het prettig om naar nieuwe plekken te gaan en ik neem altijd de tijd om foto's te maken. Ik ben erg secuur en daardoor niet snel tevreden', vertelt hij. Foto's maken is voor Wim een verhaal vertellen door middel van beelden. 'Ik heb een voorkeur voor architectuur, bedrijfs- en straatfotografie. Recent heb ik van het voetveer in Beuningen een mooie serie gemaakt. De organisatie van de voetveren heeft mij benaderd. Ze willen graag de foto's hebben en vroegen me om volgend jaar van alle negen pontjes een reportage te maken. Een ander project dat ik op de voet heb gevolgd is de bouw van de brug bij Ewijk. Omdat ik regelmatig terugkwam kenden ze me daar. Ik mocht daarom verschillende keren op vijftig meter hoogte foto's nemen. Dat was een geweldige beleving.'

Natuur
Op woensdag blijft de fotocamera thuis, want dan gaan Wim en Lies er samen op uit. 'We gaan graag samen wandelen of fietsen. Ik wandel dan graag naar de dijk', vertelt hij, en voegt er lachend aan toe: 'alweer naar de dijk, zegt Lies dan altijd. Ik geniet daar elke keer weer volop van het natuurgebied, de vergezichten en de wisselende natuur. Als we gaan fietsen gebruiken we vaak de app van route.nl, die ons naar plekken brengt waarvan we het bestaan niet kenden. Zelfs in Maas en Waal hebben we mooie, nieuwe plekken ontdekt.'

Samen oud worden
Een jaar geleden verhuisden Wim en Lies naar een appartement dicht bij het centrum. 'We hadden een eengezinswoning en besloten om tijdig te gaan verhuizen. We beschikten over voldoende energie om het appartement volledig naar onze smaak op te knappen. We zijn tevreden over het resultaat, hebben het naar onze zin en we willen hier graag samen oud worden. Ik ben blij dat we in Beuningen wonen. Ik houd van levendigheid en we hebben hier vrijwel alle voorzieningen binnen handbereik.'

Column

Gidsland Maas en Waal

Dat de mensen in Maas en Waal meestal ver vooruitlopen op de rest van het land blijkt maar weer uit de ondergang van de PvdA. Die partij is in de gemeenten Druten en West Maas en Waal allang in rook opgegaan. Natuurlijk in Druten wat eerder dan in Dreumel, maar dat zal niemand verbazen.

De ondergang lijkt onafwendbaar voor een partij die zich al decennialang onterecht de Partij van de Arbeid noemt. Geen arbeider meer te zien in de gelederen, alleen maar salonsocialisten die vooral vechten voor hun eigen welzijn.
Na de verkiezingen van volgend jaar wordt de PvdA landelijk gereduceerd tot een splinterpartij. Oké, dat peilt Maurice de Hond, dus we houden een slagje om de arm, maar toch, de neergang is al jaren zichtbaar. In een ultieme poging het tij te keren kun je nu voor twee euro lid worden en mag je op een PvdA-lijsttrekker stemmen.

Je kunt kiezen tussen Diederik, Jacques of Lodewijk.
Diederik, Jacques en Lodewijk!?
Vroeger kon je je stem uitbrengen op Wim of Joop. Betrouwbare namen van kerels die ergens voor stonden. Die wisten wat het was in het zweet des aanschijns je brood te verdienen. Ze knokten voor 'hun' arbeiders en zorgden voor betere werkomstandigheden en meer loon. Iets wat de VVD tegen probeerde te houden, het CDA legde de toekomst in Gods handen en wat splinterpartijtjes zorgden voor een zweem van idealisme in de politiek. Ach, wat was het leven toch heerlijk simpel.

Maar ziet, de fietsende metaalarbeiders werden Volvo-rijdende ambtenaren. Uitkruiers en opsnijders werden geschoolde vaklieden. Huwbare dochters baarden opzien door te gaan studeren, de onderdrukten van weleer konden in de zomer zelfs naar een Spaans eiland vliegen dankzij het fenomeen tweeverdieners. Het ideaal van de Tegenpartij - Geen gezeik, iedereen rijk - kwam binnen handbereik. Welvaart klotste als hoogwater tegen de dijken.

Alleen heulen met vijand VVD leek de overbodig geworden arbeiderspartij nog te kunnen redden. Dat deden ze dus, maar het pakte anders uit. Door deze collaboratie verloor de PvdA idealen, geloofwaardigheid én aanhang. En een partij zonder achterban is als een krant zonder lezers: overbodig.

Daar gaan Diederik, noch Jacques noch Lodewijk iets aan veranderen. Hoe hard ze ook vechten voor hun eigen hachie. Wat in gidsland Maas en Waal begon zal uiteindelijk het hele land overspoelen.

Campagne ALS-vrachtwagen van start

Foto: José Iping Foto: José Iping

Door Karin Swanenberg

ALDEBOARN - Op het terrein van Wobma Fourage in Friesland staren zo'n vijftig mensen verwachtingsvol naar een loodsdeur die langzaam omhoog schuift. Iedereen wil hem zien: de campagnefoto van Stichting ALS Nederland, op de zijkanten van de vrachtwagen die er vijf jaar mee zal rondrijden.

Jouke en Fokje Wobma, eigenaren van het transportbedrijf, stelden die vrachtwagen beschikbaar. ALS-patiënt Frank van der Wielen uit Boven-Leeuwen bedacht de campagne. Hij heeft nog maar kort te leven. Zaterdag 22 oktober was voor hem het knooppunt van al zijn acties. Het sluitstuk waarmee hij zijn strijd tegen ALS op een hoger plan heeft gebracht. Het punt waarop anderen het stokje overnemen.
Frank kocht een driepersoons tandem bij de Mont Ventoux in Frankrijk, die hij liet transformeren tot ALS-actietandem, beschikbaar voor drie stichtingen die zich inzetten voor de strijd tegen ALS. Hij kijkt diep ontroerd toe hoe dit beeld het daglicht ziet. Hij had op dat zadel willen blijven zitten. 'Maar juist omdat het niet mogelijk is om aan sluipmoordenaar ALS te ontkomen, moet de strijd doorgaan die ik zelf binnenkort definitief zal verliezen.'

Tovertafel voor Sint Barbara

DREUMEL - De Stichting Vrienden van Barbara heeft zich de afgelopen maanden ingezet om een Tovertafel voor de bewoners van zorgcentrum St. Barbara te realiseren. Hiervoor heeft zij donateurs en sponsoren gezocht, een crowdfunding actie opgezet en subsidiefondsen aangeschreven.

Op 26 juni jl. werd er een Rad van Fortuin middag gehouden op het terrein van het zorgcentrum, die door Jochem van Gelder gepresenteerd werd. Het was een succesvolle middag, waar veel publiek op af kwam en waar de lootjes voor het Rad niet aan te slepen waren. De Vrienden van Barbara zijn dan ook erg verheugd te kunnen melden dat door eenieders betrokkenheid de Tovertafel inmiddels is geïnstalleerd, en door de bewoners van het zorgcentrum in gebruik is genomen.
'Het is mooi om te zien hoe actief de bewoners meedoen met de spellen die op iedere tafel kunnen worden geprojecteerd', aldus de Stichting Vrienden van Barbara.

Alde Steeg zoekt vrienden

Foto: Vrienden van Alde Steeg Foto: Vrienden van Alde Steeg

BEUNINGEN - Stichting Vrienden van Alde Steeg is een groep mensen die door het werven van sponsoren en donateurs geld bijeen brengt om voor de bewoners van zorginstelling Alde Steeg in Beuningen van tijd tot tijd een extraatje te organiseren. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen is geld nodig. Daarom vraagt de stichting mensen 'Vriend van Alde Steeg' te worden. Dat is mogelijk voor een bedrag van 16 euro, 24 euro of meer per jaar.

Mensen die graag vriend willen worden, kunnen zich in de hal van de zorginstelling inschrijven of via de website www.vrienden vanaldesteeg.nl. Voor meer informatie of inschrijvingen kan men eveneens contact opnemen met Tiny van Loveren, via tel. 024-677 18 55.

Gek op geschiedenis

Fons van den Donk. Foto: Ger Loeffen

Door Willeke Guelen

In de serie Dit is Beuningen vertellen inwoners van Beuningen, Weurt, Ewijk en Winssen over hun favoriete plek in de gemeente.

Deze week:        Fons van den
                Donk
Locatie:                Van Heemstraweg
                bij de Sluis
                in Weurt

'Vanaf de sluis heb je prachtig zicht op het begin van de Van Heemstraweg. Een weg met een lange geschiedenis, die er – sinds de aanleg eind jaren '20 – voor zorgde dat het Land van Maas en Waal bereikbaar en ontsloten werd. Het is ook de weg waaraan mijn vader in 1937 in Weurt zijn oliehandel begon. In combinatie met het tankstation is het altijd één van de referentiepunten van Weurt gebleven.'

Langste doorgaande weg
'Over de Van Heemstraweg is zoveel te vertellen. Weinigen weten dat het de langste doorgaande weg van Nederland onder één straatnaam is. Ruim 45 kilometer van Weurt tot bijna aan Zaltbommel. De loop dateert al uit de Romeinse tijd. Het was de route die de Romeinse legers volgden naar het westen.

Voor de komst van de snelwegen en de Maas- en Waalweg, behoorde de Van Heemstraweg tot de drukste routes van de regio. Ter hoogte van Beuningen kwamen er wel 15.000 auto's per dag voorbij met alle gevolgen van dien. De Van Heemstraweg werd in die tijd niet voor niets vaak als 'dodenweg' bestempeld.'

Waterstanden
'Ik ben zelf ook geboren aan de Van Heemstraweg. Ik groeide op met de wekelijkse waterstanden op de radio. Dan werd ook de waterstand van 'Weurt beneden de sluis' genoemd. Zo werd mijn geboortedorp wereldberoemd en daar waren we trots op.

GEDO
In 1975 heb ik het bedrijf van mijn vader overgenomen. Nog altijd staat de oorspronkelijke naam GEDO op de gevel van het pand, een stukje geschiedenis. Daar hou ik van.

Favoriete plek
Heeft u ook een favoriete plek binnen de gemeente Beuningen? Stuur dan een mailtje naar info@ditisbeuningen.nl of reageer op dit bericht.

Column

Opfriscursus

Lokale politiek saai? Niet in Beuningen, zeker niet als een commissielid opstapt wegens vermeende belangenverstrengeling en iedereen tijdens de raadsvergadering daarna over elkaar heen valt.

Wat allereerst opvalt is dat onze burgemeester formaliteit belangrijker vindt dan open en transparant besturen. Carol ging in op de affaire "Van Cranenbroek – Bull", zonder iets los te laten over zijn vertrouwelijke gesprekken met commissielid Bull. Wel hield Van Eert een betoog waarin hij stelde dat een commissielid geen raadslid is. Dat klopt, maar is het daarom minder erg dat meneer Bull zieltjes probeerde te winnen onder collega's?

Een ander pijnlijk moment was de verwarring over de vraag of er een klacht is ingediend bij de gemeente over de kwestie. Carol ontkende dit, maar moest aan het einde van de vergadering toch terugkomen op die woorden toen een inspreker volhield dat er officieel bezwaar was gemaakt.

Alleen zo bleek, niet met het juiste formulier. En dan is het volgens de regeltjes geen klacht, dus zo had onze protocolfetisjist toch nog een beetje gelijk. Om moedeloos van te worden.

En dan was er nog BN&M raadslid Wiel Bijmans. Hij gaf een verrassend inkijkje in de ware werkwijze van de grootste fractie van Beuningen. Met zichtbare ergernis verdedigde hij Bull: "Ik begrijp de ophef niet, dit zou iedere inwoner van Beuningen doen, opkomen voor zijn rechten. Dit is gewoon een storm in een glas water. Er is niks aan de hand!". BN&M fractievoorzitter Jeurissen werd met elke zin van zijn collega zichtbaar tien jaar ouder en terecht.

Maar wat nog erger is: Bijmans beweert dus indirect dat het geen punt is als raads- of commissieleden hun eigen, particuliere belangen najagen. Dat hij meent dat iedereen dat zou doen, zegt voldoende over meneer Bijmans.

Ooit hadden de commissie- en raadsleden een bijeenkomst over integriteit. Zo te horen kan een opfriscursusje geen kwaad.

Dhr. E. van Wijk

Collecte brandwondenstichting

BOVEN-LEEUWEN - De Collecte voor de Brandwondenstichting, die plaatsvond van 9 tot en met 15 oktober, heeft in Boven-Leeuwen 666,95 euro opgebracht. De organisatie dankt iedereen voor zijn/haar gift en dankt de collectanten voor hun geweldige inzet. Meer informatie: www.brandwondenstichting.nl.

Kunstwerken tonen vrijheid

Met een artistieke handeling verricht wethouder Ton de Vree de opening. Foto: Markeon

BENEDEN-LEEUWEN - Alle aanwezigen zijn het er bij de opening van de expositie van de elfde Kunstprijs Maas en Waal op zondagmiddag 23 oktober over eens: de foyer van het Streekmuseum Tweestromenland leent zich op voortreffelijke wijze voor deze expositie. De mooie lichtinval en de heldere tinten bieden aan de kunstwerken een fraai onderkomen waarin zij voortreffelijk tot hun recht komen.

Al ruim voor aanvang van de opening zijn Liza, Marit, Ruben, Teun en Niels druk aan het werken aan een schilderij dat een leeuwenkop voorstelt. Die staat symbool voor de keuze om de Kunstprijs deze keer in Beneden-Leeuwen te laten plaatsvinden. De wethouder Kunst en Cultuur van de gemeente West Maas en Waal, Ton de Vree, krijgt de eer om de 'finishing touch' aan het schilderij te geven.

Deelnemers
Liefst 38 deelnemers hebben een kunstwerk beschikbaar gesteld voor de Kunstprijs Maas en Waal. Een deel heeft zich daarbij laten inspireren door het thema 'Vrijheid'. De overige deelnemers hebben een vrije keuze ingezonden. De juryleden Ad Arma en Theo Thomassen zullen de deelnemende werken beoordelen. Ook het publiek kan een beoordeling geven, zodat de kunstenaars kans maken op de publieksprijs van 250 euro.

In zijn openingswoord spreekt voorzitter Toon van Gelder zijn trots uit over de groeiende deelname en de grote belangstelling. Ook bij kunst en cultuur zijn sponsors onmisbaar. Namens Rabobank Maas en Waal onderschrijft Paul Brouwer de visie op kunst en cultuur. 'Kunst inspireert, maakt verbindingen en verruimt de geest', aldus Brouwer. Dan is het woord aan Ton de Vree, die blij is dat de Kunstprijs nu ook Beneden-Leeuwen aandoet.

Expositie
De expositie van de Kunstprijs Maas en Waal is tijdens de openingsuren van het museum te bezoeken. De toegang tot de expositie is gratis. Nieuw is de prijsuitreiking halverwege de expositieperiode, op zondag 6 november, zodat de bezoekers na de prijsuitreiking bij elk werk de toegekende prijs kunnen zien. De expositie duurt tot en met 27 november.

Samen komen, samen koken

EWIJK - Op woensdag 2 november organiseert Vluchtelingenwerk Beuningen een 'Samen komen - Samen koken' voor inwoners en nieuwkomers van de gemeente Beuningen. Vanaf 15.30 uur is het samen koken en voor de kinderen ook samen sporten. Vanaf 17.00 uur wordt er samen gegeten. De bijeenkomst wordt gehouden in MFA 't Hart Ewijk. Aanmelden via: beuningen@vwon.nl.

Collectanten gezocht

WAMEL - Alzheimer Nederland is volledig afhankelijk van particuliere giften. De organisatie zoekt nog dringend naar collectanten in Wamel voor de collecteweek van 7 tot en met 12 november aanstaande. Wie in de collecteweek twee uurtjes vrij kan maken om te collecteren is van harte welkom. Aanmelden kan bij Guus Gunneman, tel. 0487-50 10 52 of 06-81 94 88 46, per mail via guus.gunneman@gmail.com of via www.alzheimer-nederland.nl/collect.

Alzheimer Nederland werkt al dertig jaar aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie – waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is - en hun omgeving. Alzheimer Nederland financiert wetenschappelijk onderzoek naar behandeling, preventie en genezing van dementie.

Prijswinnaars Ernst en Bobby tekenwedstrijd

Foto: John Jansen

DRUTEN - Bij Jumbo Druten zijn vorige week de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de Ernst en Bobby kleurwedstrijd.

De hoofdprijs, vier entreekaarten voor de Ernst en Bobby voorstelling woensdag aanstaande, is gewonnen door Youri Verbeek. De andere drie prijswinnaars ontvingen eveneens een gratis entreekaart en diverse Ernst en Bobby-producten.

Herfstmaaltijd bij Eetpunt

WINSSEN - Elke dinsdagochtend is het Eetpunt Winssen geopend. Gemiddeld schuiven zo'n 15 personen in de Salon aan voor een heerlijk 3-gangenmenu. Op dinsdag 1 november wordt er een speciale herfstmaaltijd geserveerd van 12.00 tot 13.30 uur. De traditie is om met de 'Leste Mert' snert op tafel te hebben. Daarom zorgt de cateraar voor erwtensoep volgens grootmoeders recept. Degenen die daar niet zo van houden, kunnen voor een ander soepje kiezen. Daarna staat een stamppot van boerenkool met spekjes en verse worst op het menu. Uiteraard wordt het geheel met een toetje afgesloten.
Voor slechts 7,50 euro per persoon kunnen liefhebbers van deze maaltijd genieten. Opgeven kan tot uiterlijk vrijdag 28 oktober 11.00 uur via Stichting Perspectief tel. 024-675 09 39. Men kan ook een e-mail sturen naar info@kbowinssen.nl.

Column

Samen met mijn hond Saar struin ik dagelijks door de natuur in de omgeving, vaak in de Afferdense en Deestse uiterwaarden.

Op vossenjacht

De dagen beginnen weer te korten. De astronomische herfst is weer begonnen en de geur van het najaar verspreidt zich weer over de uiterwaarden, het veld en in de bossen. Ik kan me er nu al op verheugen dat ik diep in de kraag van mijn jas gedoken met Saar door het veld of de uiterwaarden mag struinen. Saar is bezig haar zomervacht te verruilen voor haar wintervacht. Ik heb mijn laarzen, warme jas en pet in de auto gelegd. Laat de herfst maar komen. Heerlijk!

Het enigste 'nadeel' is dat het 's avonds na het eten al donker is, en dan is struinen door de uiterwaarden, voor mij in ieder geval, minder leuk. Meestal loop ik dan over de nieuwe dijk vanuit Afferden richting Deest en terug.

Ik had altijd een oude zaklamp bij me, voor als er fietsers aankwamen, zodat ik mezelf en de hond zichtbaar kon maken. Jaren geleden scheen ik, onder het wandelen, met mijn oude zaklamp vanaf de dijk naar beneden en zag daar een paar ogen oplichten. Wat voor dier het was kon ik niet zien, maar nieuwsgierig als ik ben kocht ik een krachtiger zaklamp en nam die, samen met een verrekijker, mee op mijn volgende wandelingen in het donker over de dijk.

Een ging een wereld voor me open. Als dieren in jouw richting kijken wanneer je met een lamp op ze schijnt, lichten hun ogen op. Met mijn verrekijker in de andere hand kijk ik dan welke diersoort het is. Konijnen, hazen, schapen, katten, honden, koeien, elk dier heeft zijn eigen soort licht in hun ogen. Maar het mooiste en felste is toch wel dat van een vos.

Inmiddels kan ik vrij eenvoudig een vos van grote afstand herkennen. Heel soms haal ik nog weleens kat en vos door elkaar, maar na jaren schijnen en kijken ben ik tamelijk goed geworden in het vangen van vossen met mijn lamp. Heel soms gebruik ik een speciale fluit om vossen mijn kant op te laten kijken.
Mocht u denken dat vossen hier last van hebben of er verblind door worden, dat is zeker niet het geval. Leuk is dat Saar de oplichtende ogen ook schijnt te zien. Inmiddels weet Saar dat als ik stil blijf staan en op een vast punt schijn, ik iets gezien heb. Ze komt dan naast me staan en kijkt met me mee naar de oplichtende ogen, waarna ze regelmatig met een strakke blik op de vos gericht langzaam naar onderen loopt. Als Saar rustig naar beneden loopt blijft de vos meestal rustig zitten. Saar aan de ene kant van het gaas en de vos aan de andere kant. Twintig meter van elkaar en volgens mij vindt Saar het ook niet eens zo erg dat het gaas er tussen staat.

Vluchtelingenwerk is dankbaar werk

Deze vluchtelingen krijgen taalles. Foto: John van Gelder

Door Patrick Huisman

MAAS EN WAAL - De komst van meer asielzoekers naar Nederland het afgelopen jaar zorgt ook voor de zoektocht naar meer vrijwilligers die hen ondersteunen. Ook stichting Meervoormekaar, de welzijnsorganisatie voor Druten en Wijchen, loopt hier tegenaan. Helen Scholten is als Coördinator Steunpunt VluchtelingenWerk Druten intensief betrokken bij de 'nieuwe inwoners' van Druten.

'Onze vrijwilligers zijn heel belangrijk voor de nieuwkomers. Ze moeten hen namelijk overal in begeleiden. Dat begint bij het huisvesten, het inschrijven in de gemeente, aanvragen van uitkeringen en andere zaken. Veel zaken op het gebied van wet- en regelgeving zijn nieuw voor hen, maar wel van belang om te kunnen functioneren. Maar ook Nederlandse gebruiken en gewoontes in de buurt moeten besproken worden. Dingen als: hoe ga je om met de buren, bijvoorbeeld, en: hoe gaat dat met afval, zal men moeten leren', aldus Scholten.
'Er schuilt ook een gevaar in voor de vrijwilligers. Ze moeten duidelijk maken waar ze wel en niet mee helpen, nieuwkomers moeten het deels ook zelf doen. Vrijwilligers hebben ook een signaalfunctie als het gaat om psychische klachten, maar verder zijn daar professionals voor. Overigens proberen we altijd met een groepje vrijwilligers te werken die een gezin begeleidt.'
Volgens Scholten is het een boeiende taak die de vrijwilligers krijgen. 'In het eerste half jaar is men er zeker acht uur per week mee bezig. Zeker als een gezin kinderen heeft is het best wat werk.' Aan de andere kant merkt ze dat het heel dankbaar werk is. We hebben vooral Syrische mensen nu, en die zijn echt heel dankbaar en gastvrij, onze vrijwilligers zijn daar heel enthousiast over.'

Vrijwilligers
Uiteraard zoekt men altijd nieuwe vrijwilligers. Mensen die meer willen weten of zich op willen geven kunnen contact opnemen met Helen Scholten. Dit kan per mail via h.scholten@meervoormekaar.nl of telefonisch via 06-33 63 40 43.

Vluchtelingen aan het woord
De Maas&Waler heeft twee gezinnen geïnterviewd die naar Nederland zijn gevlucht. Hoe was hun leven in hun vaderland, waarom zijn ze gevlucht, hoe is de reis gegaan en hoe ziet de toekomst eruit? Lees hun verhaal de komende twee weken in deze krant.

Een huis van voor 1994? Grote kans op asbest!

Verwijdering van asbesthoudende dakplaten bij een boerderij in Boven-Leeuwen. Foto: Clasien Reuser- de Klein Foto: Clasien Reuser- de Klein

Door Ruben Schiks

Wie gaat klussen of verbouwen in een huis dat gebouwd is vóór 1994, loopt een grote kans asbest tegen te komen. Tot in de jaren 80 werd asbest veel gebruikt bij de bouw van huizen. Vaak is het verwerkt is golfplaten, afvoerbuizen en schoorstenen, maar het zit ook in plafondplaten, vensterbanken en bepaalde typen vloerzeil. Zolang het materiaal niet beschadigd is, kan met het rustig laten zitten. Als je asbesthoudend materiaal beschadigt, bijvoorbeeld door breken, boren of zagen, kunnen er asbestvezels vrijkomen. Inademen van die vezels kan slecht zijn voor de menselijke gezondheid. Sinds 1993 zijn daarom alle toepassingen van asbest verboden.

Elk jaar overlijden ongeveer 1000 mensen aan de gevolgen van asbest. De overheid wil in 2040 geen nieuwe asbestslachtoffers meer. Daarom stelt de Rijksoverheid regels die ervoor zorgen dat asbest geen gevaar voor de gezondheid is.

Verbod
Wie na 2024 nog een asbest dak heeft moet dit verwijderen. Gemeenten kunnen eigenaren met een dwangsom dwingen om het asbest dak te verwijderen. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien.

Gevaren
In meer dan de helft van alle huizen zit asbest. U loopt alleen risico als losse asbestvezels in de lucht zitten en u deze vezels inademt. In de meeste huizen bevat de lucht weinig asbestvezels. Niet meer dan in de buitenlucht. Bij normale blootstelling is de kans op schade aan uw gezondheid klein.
Sloopmelding
Wie asbest gaat verwijderen moet eerst een sloopmelding doen bij de gemeente via het online omgevingsloket. Aan de hand van deze melding zal de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moeten slopers zich houden. Let er op dat ook minimaal 2 dagen voorafgaand aan de asbestverwijdering gemeld moet worden dat de werkzaamheden beginnen. Wanneer sloopwerkzaamheden niet gemeld worden mogen gemeentelijke opsporingsambtenaren en politie strafrechtelijk handhaven.

Subsidie
Voor de verwijdering van asbestdaken geldt per 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Die regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. In 2016 is 15 miljoen euro beschikbaar. Ook in 2017 kan subsidie worden aangevraagd voor het verwijderen van asbestdaken. Naast de subsidieregeling 'Verwijderen asbestdaken' kunnen agrarische bedrijven ook nog gebruik maken van de subsidieregeling 'Asbest eraf, zonnepalen erop'.

Asbestinventarisatierapport
Voor werkzaamheden waarbij asbest verwijderd wordt, anders dan de particuliere regeling, is een asbestinventarisatierapport nodig. Dit rapport moet worden opgesteld door een SC540 gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Deze kan men vinden op www.ascert.nl. Dit bedrijf mag overigens niet hetzelfde bedrijf als het bedrijf dat de uiteindelijke sloopwerkzaamheden zal uitvoeren.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente of de rijksoverheid.

Experiment Motion For You lopers geslaagd

Alle negen lopers liepen de marathon van Amsterdam uit. In het midden een trotse Patty de Kleijn. Foto: MotionForYou

DRUTEN - Met maximaal veertien kilometer in de benen de marathon lopen? Het kan. Onder leiding van Patty de Kleijn bereidden negen hardlopers uit Druten en omgeving zich, volgens de traditionele manier of de sportrusten methode, voor op de marathon van Amsterdam op zondag 16 oktober. Allen haalden de finish. Kortom, experiment geslaagd.

'De trainingsmethode 'sportrusten' is gebaseerd op het lopen van een persoonlijk marathontempo, minder kilometers en meer rust. Bij het lopen ga je uit van je marathonhartslag', legt Patty uit. 'Dit zorgt voor een constant ritme, wat je een handvat geeft, en maakt dat je de juiste brandstof verbruikt. Hierdoor kun je dit tempo heel lang volhouden.'
De Drutense hardlooptrainster vroeg zich voorafgaand aan het sportevenement af hoe deze methode fysiek en mentaal zou uitpakken. De deelnemers liepen in de voorbereiding afstanden van maximaal 10 tot 14 kilometer, en moesten uiteindelijk 21 of 42,2 kilometer afleggen. 'Dat is nogal een verschil', zegt ze lachend. 'De deelnemers stonden, dankzij deze trainingsmethode, uitgerust en zonder blessures aan de start. Tijdens de halve en hele marathon kregen de lopers van beide methoden op ongeveer hetzelfde moment dezelfde ongemakken en pijn(tjes). Ook de dagen na de wedstrijd was er de gebruikelijke spierpijn en stramheid. Dit was niet extremer in het geval van de sportrusten methode.'

Ervaringen
Wat er met je gebeurt als je nooit eerder zo'n afstand hebt gelopen, dat ondervond onder meer Wopkje Pekel-Grijpstra: 'Tot de 21,1 kilometer ging het eigenlijk best soepel,' blikt ze terug, 'maar vanaf het 28 kilometer punt begonnen de knieën pijn te doen en moest er regelmatig even gerekt en gestrekt worden. Toch lukte het mij om de hele marathon uit te lopen. Nog nooit eerder ben ik zo trots geweest op een medaille', verzucht ze. Anouk van Duifhuizen liep in Amsterdam haar eerste halve marathon. De eerste pijntjes speelden bij haar op rond het zestien kilometer punt. 'Vóór dat moment vlogen de kilometers voorbij. Het ging vrij soepel. Maar met nog zes kilometer te gaan raakte ik wat vermoeid. Toch wist ik er in het Olympisch stadion nog een sprintje uit te persen.'
Nienke van Hees legde al eerder 42,2 kilometer af. Ze liep in april de marathon van Rotterdam, na een voorbereiding volgens de klassieke methode. Voor de marathon van Amsterdam koos ze voor de minder belastende voorbereiding. Ze kwam tot de slotsom dat het lopen van een marathon een test is. 'Niet zozeer van hoe goed je training was, maar hoe goed je mentale gesteldheid is. Je lichaam wil stoppen, en negatieve gedachten steken de kop op, maar je zet door.' Dat mentale aspect herkent ook Anouk: 'Opgeven was voor mij geen optie. Het ging zo goed, ik móest ook dat laatste stuk doorzetten.' Voor Wopkje was het tegen het einde 'bikkelen van kilometer naar drankpost', maar probeerde desondanks zoveel mogelijk te genieten. 'Ik zag de trotse blik van mijn moeder, en ik wist, ik gá het halen. Of dit eens maar nooit weer was? Nee, dit is veel te gaaf om mee te maken. Dit ga ik nog eens doen.' Ook de andere lopers zijn enthousiast over de sportrusten methode. 'Super ervaring', 'Aanrader', 'Geen man-met-de-hamer' en 'Mooi resultaat', zijn hun reacties.

Mogen we concluderen dat experiment geslaagd is? 'De sportrusten methode heeft voor ons gewerkt', aldus de trotse trainster. 'Maar wel met een bepaald doel, namelijk het rustig voltooien van een marathon. Wil je sneller lopen, dan is, naar mijn mening, naast duurvermogen en de juiste hartslag, ook tempohardheid nodig. Dit zie ik niet terug in de standaard schema's van de sportrusten methode, maar is natuurlijk wel voor iedereen op maat te maken', besluit ze.

Workshop zelfverdediging voor meisjes

BEUNINGEN - Shin Sei Ryu verzorgt op zaterdag 29 oktober een 'Girls Only Zelfverdedigingsworkshop' voor meiden van twaalf tot en met achttien jaar. De workshop vindt plaats in De Lèghe Polder in Beuningen en duurt van 11.15 tot 13.30 uur. De kosten bedragen 15 euro per persoon. Informatie en aanmelden: girlsonly@shinseiryu.nl.

King of Queens Nederlands kampioen

King of Queens. (Foto: Wilcas)

ALTFORST - Tijdens de Nederlands Kampioenschappen voor Shetlanders, op zaterdag 15 oktober, is King of Queens van stal Wilcas uit Altforst Nederlands kampioen geworden.

In Lunteren streden kampioenen van elke regio om de titel. De shetlander van stal Wilcas, van Caspar en Wilma Gubbels, vertegenwoordigde fokvereniging Maas en Waal en Rijk van Nijmegen, als kampioen van de regio. King of Queens nam het tijdens het kampioenschap op tegen andere veulens uit het hele land en werd Nederlands kampioen in de categorie Veulens overige maten. De jury omschreef hem als een zeer mooi lang gelijnd veulen met een beste coupe en goede benen die hij vlot gebruikt. Zijn vader is de top hengst Elandro van de Veldhoeve, die eveneens in eigendom is van stal Wilcas. Zijn moeder is de zeer bekende nationale kampioensmerrie Kristie van Flieren, grondlegger van stal Wilcas.
Stal Wilcas is een kleine fokkerij die al meermaals grote resultaten boekte. Diverse hengsten werden al goedgekeurd en een tigtal merries werd al eens kampioen.

Meidenteam Lewabo kampioen

Foto: Mariëlle van den Bos Foto: Mariëlle van den Bos

BENEDEN LEEUWEN - Het meidenteam van tennisvereniging LEWABO in Beneden-Leeuwen mag zich na zes tenniszondagen al kampioen noemen in de najaarscompetitie.

De meiden, spelend in de klasse tot en met zeventien jaar, moesten op de zesde dag met minimaal 4-2 winnen om het kampioenschap veilig te stellen. Uiteindelijk wonnen de meiden met 6-0 van LTV Nuland. De vaste kern van het team bestaat uit Maartje Bijl, Lois van den Bosch en Milou Huisman. Op de verschillende zondagen wordt het team aangevuld met andere LEWABO-speelsters.
Zondag 30 oktober spelen de andere jeugdteams hun laatste wedstrijden. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken op de banen in Beneden-Leeuwen.

Lars Peters vijfde op WK hiphop

GRAZ - De dansers van Dansstudio Almir uit Druten, die woensdag 19 oktober in actie kwamen op het WK hiphop in Graz (Oostenrijk) hebben goede zaken gedaan. De elfjarige solist Lars Peters werd vijfde in de categorie Children, waarin 79 dansers uitkwamen. Jaïr Tijnagel en Bob Kaaks schopten het in Adults klasse tot de kwartfinale. In drie heats kregen de deelnemers de kans te laten zien wat ze in huis hebben qua techniek, moves, uitstraling en improvisatievermogen.

Unitas'28 JO13 uitgeschakeld bij Roda'28

WINSSEN - Afgelopen zaterdag kwam een onverwacht einde aan het bekeravontuur van Unitas'28 JO13. De jongens gingen met 2-1 onderuit tegen Roda'28. Ondanks alle goede bedoelingen verliep het spel bij Unitas'28 erg onrustig. Het meegereisde publiek uit Wamel zag de jongens na twintig minuten spelen al op achterstand komen. Na dit doelpunt kwamen er in de eerste helft nauwelijks kansen voor beide teams.
In de tweede helft ging Unitas'28 op jacht naar de gelijkmaker. Deze bleef echter uit. Roda'28 wist wel een kans te benutten en met 2-0 leek de wedstrijd beslist. In de slotfase wist invaller Siem van Echteld op fraaie wijze 2-1 te scoren. De tijd bleek echter te kort om er nog een gelijkspel uit te slepen. De bekercompetitie zit er voor Unitas'28 op.

Winst voor jeugdteams Touché

DREUMEL - Alle jeugdteams van volleybalvereniging Touché uit Dreumel speelden afgelopen weekend een uitwedstrijd. De meisjes C1 speelden uit in Wijchen tegen Trivos C2 en wonnen alle vier de sets. De meisjes C2 traden aan tegen koploper Siok in Boven-Leeuwen. In de eerste set bleef het tot het laatste punt spannend, maar was het Touché dat de set met 24-26 naar zich toe trok. In de tweede set was Siok oppermachtig en won met grote cijfers 11-25. In de derde en vierde set speelden de Touché meiden erg goed en wonnen met 25-22 en 25-20.

De beide B teams spelen in de jongenscompetitie, met een mix team van jongens en meisjes. JB1 speelde een uitwedstrijd tegen Boemerang Komeet in Druten. Door goede services en een goede verdediging werden de sets gewonnen door Touché. JB2 won de uitwedstrijd tegen Isala uit Beneden-Leeuwen.

Oud ijzer voor Unitas '28

WAMEL - Zaterdag 29 oktober is er weer de halfjaarlijkse oud ijzer actie dóór en vóór Unitas '28. Vanaf 9.00 uur kan men met oud ijzer terecht op de parkeerplaats bij Unitas'28. Indien gewenst kan oud ijzer thuis opgehaald worden. Hiervoor dient men daags tevoren een mailtje te sturen naar oudijzer@unitas28.nl of contact op te nemen via tel. 06-45 36 44 24. Zet het oud ijzer niet aan de straat, want dan gaan anderen ermee vandoor. De opbrengst van de oud ijzer actie komt geheel ten goede aan de jeugdafdeling van voetbalvereniging Unitas'28.

Vierde plaats MHCB D1

Foto: Marcel Peters

BEUNINGEN - Het eerste damesteam van Hockeyclub Beuningen speelde afgelopen zondag de zevende competitiewedstrijd van dit seizoen. Tegenstander was het laaggeklasseerde Deventer. Direct vanaf het begin werd er druk gezet. Er werd gespeeld met creativiteit en lef, zodat de tegenstander voortdurend de tactiek moest wijzigen. In de zevende minuut scoorde Else Averes uit een strafbal. Tien minuten later was het Donna Vallen die met een mooie tip-in uit de strafcorner 2-0 wist te scoren. Vlak voor rust maakte Willemijn in den Bosch de 3-0, wat tevens de eindstand bleek. Dankzij de overwinning stoomt Beuningen door naar de vierde plaats in de competitie. Zondag 30 oktober staat een thuiswedstrijd tegen de nummer drie, Ede, op het programma. Aanvang: 12.45 uur.

Unieke volleybalwedstrijd

WINSSEN - Afgelopen week speelden twee meisjesteams uit dezelfde klasse van The Weekenders uit Winssen tegen elkaar, een unieke wedstrijd. De wedstrijd werd gespeeld tussen MB1 en MB2. De eerste set ging gelijk op. Uiteindelijk won MB2 met 25-21. De tweede set werd met 25-21 gewonnen door MB1. In de derde set won MB1 met 25-7. In de vierde set kwam MB1 weer goed terug en bleef het erom spannen. Uiteindelijk won MB1 met 28-26. MB1 staat nu op de tweede plaats en MB2 op de derde plaats, dus het blijft spannend de komende maanden.

Sjors Sportief

WIJCHEN - De gemeente Wijchen start in januari 2017, samen met Sport Service Wijchen, met het sportstimuleringsprogramma Sjors Sportief. Het programma geeft alle basisschoolkinderen de kans om zich na schooltijd te oriënteren op diverse takken van sport zonder direct lid te hoeven worden. Meer informatie: www.sportstimulering.nl.

DIO'30 bekert verder na winst op Arnhemse Boys

Een moment uit de wedstrijd DIO'30-Arnhemse Boys. Foto: Twan van der Zandt

DRUTEN - DIO'30 heeft zich zonder al te veel problemen geplaatst voor de volgende ronde van het bekertoernooi. Op eigen veld werd eenvoudig met 3-0 gewonnen van vierdeklasser Arnhemse Boys. Ten opzichte van de competitiewedstrijd van vorige week tegen SCE was het elftal van DIO'30 op een aantal plaatsen gewijzigd, want door blessures waren er wat spelers niet inzetbaar.

Voor de spelers die nu aan de aftrap verschenen ontstond er zodoende een kans om wat wedstrijdritme op te doen. Beide ploegen probeerden aan te vallen, maar werden niet echt gevaarlijk. Bij DIO'30 kregen Bas Bakker, Twan Koppers, Sam Jacobs en Arthur van den Eeckhout schietkansen, maar gescoord werd er niet. Arnhemse Boys kreeg ook een kans, Miquel Derby schoot naast het doel.

DIO'30 was duidelijk de betere ploeg, maar het duurde tot vlak voor rust voor het tot scoren kwam. Met een goede pass wist Sam Jacobs Arthur van den Eeckhout diep te sturen. Die behield het overzicht en zag dat Bob Stevens voor het doel geheel vrij stond. Deze niet te missen kans werd door de spits van DIO'30 dan ook verzilverd, 1-0. Na rust was het al snel 2-0. Na een bal vanuit de verdediging wist Arthur van den Eeckhout het duel met zijn tegenstander te winnen, waardoor hij de bal met een lob in het doel schoot. Arthur van den Eeckhout maakte even later met een hard schot de 3-0.
In het laatste kwart van de wedstrijd viel er niet veel meer te noteren. Bij DIO'30 kwamen Kevin van Buuren en Luc Verhoeven nog in het veld voor Jelle Hoes en Sam Jacobs. Er leek een kans te komen voor Bob Stevens, maar de Arnhemse doelman was alert en wist de bal net op tijd te pakken. De laatste kans was voor Arnhemse Boys. Nadat Massimo Hoogerwerf zijn schot door Niels Coenders gekeerd zag, en de corner die daar uit voortkwam ook niets opleverde, vond de scheidsrechter het genoeg en floot voor het einde van de wedstrijd.

Het is nu afwachten wie de volgende tegenstander van DIO'30 wordt in het bekertoernooi. Volgende week gaat de Drutense ploeg op bezoek bij de nummer laatst van de derde klasse D, SC Millingen.

Tornado start schaaklessen voor beginners

Door Anton Janssen

DRUTEN - Schaakvereniging Tornado gaat een cursus 'Schaken voor beginners' geven. De drempel voor de cursus is laag: de lessen zijn bedoeld voor absolute beginners. Voor mensen die het schaakspel al een beetje kennen zijn de cursusavonden een goed middel om het geheugen op te frissen of om de speelstijl te verbeteren.

Gediplomeerde
schaaktrainers

De cursus wordt gegeven op woensdagavond in D'n Bogerd in Druten, op 2, 16 en 30 november, 14 december en 11 en 25 januari. Stan Jacobs en Geert van Tongeren, twee ervaren en gediplomeerde schaaktrainers, verzorgen de lessen. De avonden starten om 20.00 uur en duren tot 21.30 uur.

Inhoud cursus
De deelnemers komen in aanraking met de spelregels van het schaakspel en met de nodige wetenswaardigheden uit de schaakwereld. De kosten voor de beginnerscursus bedragen twintig euro. Voor dat bedrag krijgen de deelnemers cursusmateriaal, elke les een consumptie en de gelegenheid een gratis proefperiode van twee maanden bij Tornado mee te maken.

Meer informatie en aanmelding via tel. 06-42 82 55 52 of per mail naar Geert van Tongeren: secretaris@svtornado.nl.

Voetbal- programma

MAAS EN WAAL - Komende zondag hervatten de voetballers de competitie. Een overzicht van de wedstrijden:

Tweede klasse: Rood Wit Groesbeek Bredeweg – Leones.
Derde klasse: SC Millingen – DIO'30, Vitesse'08 Gennep – Beuningse Boys.
Vierde klasse: Ewijk – DVE-Trajanus Nijmegen, Achilles'29 Groesbeek – Victoria'25, Overasseltse Boys – WVW, Kolping-Dynamo Nijmegen – SCP.
Vijfde klasse: Avios/DBV – AAC-Olympia, Batavia-Unitas'28, FC Kunde Nijmegen – DSZ, Roda'28 – SVHA Herveld/Andelst, SCD'33 – Aquila (in Dreumel). UHC is vrij.

Unitas'28 2 wint van Ewijk 3

EWIJK - Unitas'28 2 speelde afgelopen donderdagavond de bekerwedstrijd tegen Ewijk 3. In het eerste half uur had Unitas'28 een veldoverwicht, maar doelpunten bleven uit. De thuisclub wist een kans echter wel te benutten en kwam hiermee op 1-0 voorsprong. Na een uur spelen haalde invaller Jasper Hol op zo'n 25 meter van het doel uit en schoot in de kruising: 1 - 1.
Met de gelijkmaker kwam het spel terug in de wedstrijd en waren er over en weer kansen. In de slotfase wist Jesse van Verseveld met een lage schuiver in de korte hoek de keeper van Ewijk te verrassen, waardoor Unitas'28 op 1-2 kwam, tevens de eindstand.

Storm Run gaat met massale deelname over hindernissen

Deelnemers van een eerdere editie bij één van de spectaculaire onderdelen. Foto: Storm Outdoor

Door Anton Janssen

DEEST - Storm Outdoor houdt komende zondag in Deest voor het tweede jaar op rij de Storm Run. Het is een evenement onder de vlag van de landelijke survivalbond, dat ook vele recreanten naar Deest trekt. De uitslag van de licentiewedstrijd telt mee voor de klassementen van deze bond. De survival op verschillende afstanden trekt een massale deelname en is met 640 deelnemers volgeboekt.

De eerste keer waren er driehonderd deelnemers. Ook de belangstelling van toeschouwers was in 2015 groot. De organiserende vereniging putte uit de positieve geluiden energie voor een tweede run.

Start en finish
Vorig jaar was het water van Het Zeeltje bij de dijk het centrale punt. Nu is dat door de aantrekkende deelname naar De Kremershof verplaatst. Bij het sportpark van SCD'33 waar start en finish zijn, wordt een sfeerplein ingericht. Daar zijn mogelijkheden om in een gezellige sfeer te verblijven.

Een kernteam zet zich in voor de totale organisatie. Edwin Hoenselaar is dit jaar projectleider en kan rekenen op de inzet van de bouwploeg en de overige medewerkers. Zondag zijn er ongeveer 140 vrijwilligers in touw om Deest op de kaart te zetten.

De Ganzenkuil
De survivalrun gaat dwars over en door sloten, weilanden, boomgaarden, uiterwaarden en de dijk en mag ook over het terrein van De Ganzenkuil, dat normaal niet opengesteld is. De deelnemers aan de licentiewedstrijd leggen negen kilometer af en moeten 36 hindernissen bedwingen. In de loop van deze maand is in Deest al twee keer een clinic gegeven waar belangstellenden met de run konden kennismaken en zich konden voorbereiden. Er was behoorlijk veel interesse voor die clinics.

Hoenselaar over de Storm Run: 'Het enthousiasme groeit. Landelijk maakt de sport, die al vijfentwintig jaar bestaat, de laatste jaren een flinke groei door. We bedrijven een sport die in de lift zit. Het is een sport voor mensen die een uitdaging niet uit de weg gaan.'
Samenwerking
'Ons doel is om de survivalsport voor iedereen toegankelijk te maken. Wij moedigen iedereen aan om mee te doen. Daarom hebben we ook samenwerking gezocht met Actief Maas en Waal. Bewegen is voor de jeugd belangrijk voor de ontwikkeling en de gezondheid. We gaan die samenwerking volgend jaar uitbouwen', licht de projectleider toe.

Er verschijnen veel recreanten en jeugd aan de start en er is ook een groepsrun met maximaal tien personen per groep. De eerste start voor de Storm Run is zondagmorgen om half tien. Daarna volgen nog verschillende andere groepen. De laatste deelnemers beginnen rond twee uur aan hun tocht door Deest.

Vereniging
Voorzitter Dennis Peters van de survivalvereniging in Deest nam vorig jaar het initiatief voor de run. Zijn vereniging is het hele jaar door met de sport bezig. De omgeving van het Uivernest, dat gelegen is aan de Van Heemstraweg in Deest, is de trainingslocatie. Storm Run Deest heeft wekelijks drie trainingssessies waar veertig tot vijftig leden regelmatig aanhaken. Ze zijn op zondagochtend en op woensdag- en vrijdagavond actief. Op zondagochtend is er ook een speciale trainingsbijeenkomst voor de jeugd.

Lezing natuur- fotografie

Donderdag 27 oktober

Activiteit: lezing
Locatie:        Conventes,
        Afferden
Tijd:        20.00 uur

Wetenschapper en natuurfotograaf Jan van der Greef geeft een lezing over natuurfotografie. Hij werd eerder al uitgeroepen tot 'BBC Wildlife Photographer of the Year' en de 'GDT European Wildlife Photographer of the Year'. Jan houdt een inspirerend en persoonlijk verhaal waarin creativiteit, passie, authenticiteit en vrijheid belangrijke thema's zijn. In zijn lezing maakt hij gebruik van audiovisuele beelden waardoor de natuurbeleving sterk naar voren komt. Kaarten kosten 12,50 euro en zijn te reserveren via www.conventes.nl. De lezing begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Deel 57

Zat. 29 en zon. 30 oktober

Activiteit:najaarsfair
Locatie:        Kattenburg 57,
        Druten
Tijd:        12.00 - 17.00 uur

Angelique Gerits verzorgt een najaarsfair voor fijnproevers. Er zijn onder meer exclusieve lederen tassen, chocolade, bonbons, mooie vleeswaren en heerlijke wijnen te vinden. Ook worden heren- en dameskleding van gerenommeerde merken met forse kortingen aangeboden. De expositie wordt verzorgd door kunstenares Henny Driessen. De entree is gratis.

Interactieve wandeling Kasteel Hernen

Foto: Ton Rothengatter Foto: Ton Rothengatter

HERNEN – De boswachter van Geldersch Landschap en Kasteelen neemt belangstellenden op zaterdag 29 oktober mee door het herfstbos bij Kasteel Hernen, voor de interactieve wandeling 'Ontdek de herfst'.

Wat is er allemaal te ontdekken in het herfstbos? Waar verstoppen de eekhoorntjes hun voorraad en waarom vallen de blaadjes? Allemaal vragen waar de boswachter men tijdens de wandeling een antwoord op kan geven. De wandeling begint om 14.00 vanuit Kasteel Hernen, na afloop is het ook nog mogelijk het kasteel te ontdekken. Helaas kunnen kinderwagens niet mee.

Kidsproof herfstweken
De boswandeling 'Ontdek de herfst' is onderdeel van de Kidsproof herfstweken op Kasteel Hernen, waarbij er elke dag iets extra's te doen is voor de kinderen. Deelname aan de wandeling bedraagt 7,50 euro voor volwassenen, en 4,50 euro voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar. Dit is inclusief toegang tot het kasteel. Donateurs van Geldersch Landschap en Kasteelen betalen slechts 3,50 euro.

Meer informatie over activiteiten op Kasteel Hernen via tel. 0487-53 19 76 of per mail: kasteelhernen@glk.nl.

Kinderpopconcert in Theater de Molen

Foto: Kinderpopconcert Foto: Kinderpopconcert

BEUNINGEN - In Theater de Molen is op zondag 30 oktober het Kinderpopconcert met Jelle Amerstfoort. Het concert is speciaal voor kinderen vanaf drie jaar, met stoere gitaarsolo's, vette lichtshows en een hoog meezinggehalte.

Tijdens dit concert mag alles: van dansen en zingen tot springen en zwaaien. Want de kinderpopconcerten van zanger/presentator Jelle Amersfoort en zijn live band zijn 'vet'. De show betekent steevast een energiek, aanstekelijk muziekfeest met massa's kleine én grote meezingers, -dansers en -springers.

Bekende kinderliedjes
Naast bekende kinderliedjes als In de maneschijn, Tante in Marokko of HokiePokie maak je tijdens het Kinderpopconcert ook kennis met nieuwe liedjes. Heb jij bijvoorbeeld wel eens gehoord van een Hertekraaielepelaregeitegaaieberebavianebilleraffedillefant? Niet? Dan moet je zeker zondag 30 oktober komen.

Kaarten
De voorstelling begint om 14.00 uur en is ook leuk voor ouders en opa's en oma's. Kaarten kosten 6,50 euro en zijn verkrijgbaar via theaterdemolen.nl.

Voorstellingen Tingeling

Don. 27 en vrij. 28 oktober

Activiteit: poppentheater
Locatie:        Tempelstraat 6,
        Beuningen
Tijd:        10.30 en 14.00 uur

Op donderdag 27 en vrijdag 28 oktober wordt om 10.30 uur de voorstelling 'Vliegende noten' gespeeld, voor kinderen van twee tot vier jaar. Kosten: 3,50 euro. Op diezelfde dagen om 14.00 uur is de spannende voorstelling 'Tingeling en de toverdrank', geschikt voor kinderen van vier tot acht jaar. Kosten: 4,50 euro. Reserveren via tel. 024-677 70 34. Meer informatie: www.poppentheatertingeling.nl.

Nacht van de Nacht

Zaterdag 29 oktober

Activiteit: wandeling
Locatie:        Bato's Erf,
        Dreumel        
Tijd:        19.00 uur

IVN Maas en Waal verzorgt tijdens de landelijke Nacht van de Nacht een wandeling in het (schemer)donker over het terrein van Bato's Erf in Dreumel. IVN neemt de wandelaars mee langs een op schaal gebouwd model van ons zonnestelsel. Bij helder weer gaan de deelnemers samen met sterrenkundige Frans Lowiessen op zoek gaan naar de sterrenbeelden. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor het IVN wordt op prijs gesteld. Meer informatie via tel. 06-17 49 92 99 of kijk op www.ivn.nl (afd. Maas en Waal).

Still Alice

Zaterdag 29 oktober

Activiteit: film
Locatie:        Theater de Molen,
        Beuningen
Tijd:        19.30 uur

Een drama met Julianne Moore, over een vrouw die een enorme schok te verduren krijgt als de ziekte van Alzheimer bij haar wordt vastgesteld. In het voorprogramma van deze filmavond vertelt schrijfster Claudia Roskam over haar boek 'Bitterballen', een verhaal over een demente ex-politica die haar euthanasie bevecht.

Optreden Gospel Special

Zondag 30 oktober

Activiteit: muziek
Locatie:         St. Annakerk,
        Bergharen
Tijd:        11.00 uur

Het Gospel Special is een nieuwe formatie, welke in het verlengde ligt van het alom bekende Gospel Duo, bestaande uit Henk Fransen en Cocky van Lier. De twee hebben zich, voor deze gelegenheid, versterkt met Froukje Balk en Els Romijnders uit Horssen en Marian Willems uit Winssen. Tijdens het optreden in de kerk brengt het Gospel Special een gevarieerd repertoire, van klassiek tot modern.

Herfstkoekjes bakken

Zondag 30 oktober

Activiteit: bakken
Locatie:        Bakhuis Leur
Tijd:        11.00 - 14.00 uur

Kinderen kunnen in het Bakhuis herfstkoekjes vormen en versieren, en vervolgens bakken in de historische takkenbosoven. Na afloop kan iedereen zijn/haar eigen koekjes mee naar huis nemen.

Bakhuis Leur is elke zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Op deze dagen worden lekkernijen gebakken met de historische takkenbosoven uit 1840. Deelname aan de activiteit herfstkoekjes bakken bedraagt 2,00 euro.

Jaguar Daimler beurs

Zondag 30 oktober

Activiteit:beurs
Locatie:        De Heuvel, Druten
Tijd:        10.30 uur

Lifestyle- en onderdelenbeurs voor Jaguar en Daimler liefhebbers, met onder meer nieuwe en oude Jaguars, vintage mode, 'old stock' onderdelen, miniaturen en accessoires. Entree: 6 euro.

Puiflijkse rommelmarkt

Zondag 30 oktober

Activiteit:        rommelmarkt
Locatie:        De Lier, Puiflijk
Tijd:        10.00 tot 13.00 uur

Muziekvereniging Kunst Na Arbeid houdt haar traditionele rommelmarkt. Er is een ruim aanbod aan artikelen. De entree is 2,00 euro per persoon.

Griezelen in Maas en Waal tijdens Halloween activiteiten

Figuren die je tegen kunt komen tijdens de Griezeltochten in De Tuinen van Appeltern. Foto: Huub Remmen

MAAS EN WAAL - Met spookachtige activiteiten, gruwelverhalen en griezeltochten beleeft Maas en Waal komend weekend Halloween. Afferden heeft een speciale spookcamping in het leven geroepen, in de Tuinen van Appeltern zijn weer talloze spoken, heksen en andere enge wezens te vinden, en Scouting Beuningen'76 heeft een sensationele griezel- en spooktocht op touw gezet.

De Beuningse scoutingvereniging roept jong en oud op om op maandag 31 oktober te helpen de geesten van Marijtje Scoutbeu tevreden te stellen. Elk jaar rond eind oktober gebeuren er rare dingen in de buurt van de blokhut. Uit onderzoek blijkt dat in 1641 Marijtje van Scoutbeu geheel onschuldig verbrand is op de brandstapel, precies op het huidige scouting terrein. Volgens deskundigen is dit de oorzaak van de onrustige boze geesten van Marijtje.

Spooktocht Beuningen
De bevers, welpen, scouts en explorers van Scouting Beuningen'76 lopen op de avond van Halloween een sensationele griezel- en spooktocht op en rond het clubgebouw, aan de Reekstraat 13a in Beuningen. Iedereen is welkom deze bijzondere tocht mee te beleven. Vanaf 18.30 is de tocht geschikt voor de allerkleinsten. Vanaf 19.00 uur start het echte griezelwerk en om 20.30 vertrekt het laatste groepje. De tocht duurt ongeveer 50 minuten. Deelname bedraagt 3 euro per persoon, inclusief consumptie. Kijk voor meer informatie op: www.scoutingbeuningen.nl

Griezeltochten in De Tuinen
In De Tuinen van Appeltern zijn er op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober de befaamde Halloween Griezeltochten (zaterdag is al uitverkocht). De griezeltochten starten vanaf 18.45 uur. Elke vijf minuten start er een tocht. De adviesleeftijd is acht jaar. Kaarten kosten 10,50 euro per persoon. Meer informatie www.appeltern.nl.

Spookhuis Deest
Scouting de Woutergroep houdt haar griezelevenement op zaterdag 29 oktober. Dit jaar is het thema Heksen. Voor de jongere kinderen start de tocht tussen 18.00 en 20.00 uur. De late tocht begint om 20.30 uur, met als laatste vertrektijd 22.30 uur. Kaarten kosten 4 euro per stuk. Aanmelden kan via spookhuisdeest@gmail.com.

Gruwelnacht Weurt
In Weurt is zaterdag 29 oktober De Gruwelnacht, een wandeltocht met spoken en angstaanjagende situatie. De tocht is niet geschikt voor kinderen jonger dan twaalf jaar. Deelname bedraagt 5 euro per persoon. Meer info: www.gruwelnacht.nl.

Vrolijk Verdriet

Zondag 30 oktober

Activiteit:        concert
Locatie:        Café de Bever,
        Beneden-Leeuwen
Tijd:        14.00 uur

Smartlappenduo Vrolijk Verdriet treedt op tijdens de borrelmiddag in café de Bever. Tante Jos en Ome Leo nemen bezoekers mee naar de tijden van weleer. Het duo staat bekend om zijn gezellige smartlappenmuziek, met meezingers als Huilen is voor jou te laat, Samen zijn, 't Was aan de Costa del Sol, en Je loog tegen mij.

Biowalking voor mensen met COPD

Donderdag 3 november

Activiteit: wandeling
Locatie:        Landgoed
        Doddendael
Tijd:        10.00 - 12.00 uur

Fysiotherapie De Hofstede en Het Dijkmagazijn verzorgen een wandeling voor mensen met COPD. Een fysiotherapeut loopt mee en kan vragen beantwoorden en aangeven wat wel en niet mogelijk is. Er zijn twee wandelafstanden, waarin verschillende stopmomenten zijn ingelast. Er wordt gestart op het parkeerterrein van Landgoed Doddendael. Deelname is gratis. Er kunnen maximaal tien mensen deelnemen. Meer info en aanmelden: b.rongen@dehofstede.nl of tel. 024-6778585.

Herfststukjes maken

Woensdag 2 november

Activiteit: knutselen
Locatie:        Alde Steeg,
        Bongerdstraat 84,
        Beuningen
Tijd:        15.00 - 16.00 uur

Kinderen kunnen samen met de bewoners van Alde Steeg mooie herfststukjes maken van natuurlijk groen. Het Dijkmagazijn brengt mooie stronken en takken mee uit de uiterwaard. De Waalwoemi-activiteit wordt gehouden in zorgcentrum Alde Steeg in Beuningen. Er kunnen maximaal vijftien kinderen deelnemen.
De kosten bedragen 2,50 euro inclusief materiaal en een drankje. Meer informatie en reserveren via www.hetdijkmagazijn.nl.

Raadseltocht Altforst

Vrijdag 4 november

Activiteit: puzzeltocht
Locatie:        De Uithof, Altforst
Tijd:        20.00 uur

De Jeugd van Altforst houdt een spannende raadseltocht in het dorp. Dorpsgenoten en geïnteresseerden uit de omliggende dorpen kunnen helpen dit raadsel op te oplossen. Aanvang: 20.00 uur, bij de jongerenruimte in De Uithof. Vanuit daar vertrekken groepen van zes tot acht personen om de door het dorp verspreide opdrachten uit te voeren.

iPad cursus

DRUTEN - Op woensdag 9 november wordt er weer gestart met een iPad cursus. Deze cursus is geschikt voor mensen die onlangs een iPad hebben gekocht. Zij werken met hun eigen iPad en ontvangen het cursusboek Starten met de iPad van Visual Steps. De cursussen worden gegeven in een tempo dat is afgestemd op 50-plussers. Per cursus zijn er maximaal acht deelnemers, zodat de docenten iedereen voldoende aandacht kunnen geven. De cursussen worden gegeven bij Integraal kindcentrum De Kubus, aan de Irenestraat 3 in Druten. Meer informatie via tel. 0487-51 76 05 of per mail: secretaris@seniorwebdruten.nl.

Vios speelt Allo Allo

BOVEN-LEEUWEN - VIOS speelt op zaterdag 29 oktober, zaterdag 5 november en zondag 6 november haar jubileumvoorstelling Allo Allo. Het betreft de toneelversie van de bekende televisieserie, een vermakelijke komedie met veel herkenbare types uit de televisieserie. René en Edith, maar ook herr Flick, ontbreken niet.

De voorstellingen zijn in d'n Dulper in Boven-Leeuwen en beginnen om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). Kaarten kosten 9 euro (jeugd tot vijftien jaar 4,50 euro). Reserveren van kaarten kan bij Hans en Yvon van Oijen, via tel. 0487-59 27 07 of per mail: hansvanoijen@gmail.com.

Eendracht naar BetuweCup

AFFERDEN - Het fanfare-orkest van muziekvereniging Eendracht uit Afferden neemt op zaterdag 29 oktober deel aan de Betuwe Cup, een muziekfestival waarbij verschillende fanfares en harmonie-gezelschappen zullen optreden en door een jury worden beoordeeld. De Betuwe Cup vindt plaats in het gemeentehuis Buren te Maurik. Eendracht speelt die dag om 13.45 uur. Supporters zijn uiteraard van harte welkom.
De generale repetitie voor dit festival vindt plaats op vrijdag 28 oktober om 19.45 uur in het ULTO-gebouw in Winssen. Dit betreft een openbare repetitie, waarvoor een ieder van harte is uitgenodigd. Meer informatie: www.eendrachtafferden.nl.

Help Stichting Pallium

WAMEL – Stichting Pallium is een inzamelpunt voor levensmiddelen, kleding en speelgoed. De kleding en het speelgoed gaan naar de cliënten van de voedselbank en naar mensen die minder bedeeld zijn. Zo wordt ervoor gezorgd dat kinderen met Sinterklaas en met verjaardagen een cadeau krijgen. De stichting heeft momenteel behoefte aan goede gebruikte goederen, zoals kleding, hoeden, petten, dassen, sjaals, riemen, schoenen en tassen et cetera. Neem voor meer informatie contact op met Herman van Ooijen van Stichting Pallium, via tel. 0487–50 16 94 of 06-12 42 87 23.

Bekendmaking Prins der Bommelaers

MAASBOMMEL - De nieuwe Prins der Bommelaers wordt op zaterdag 5 november bekendgemaakt, tijdens een feestavond in dorpshuis De Hanze. De avond staat in het teken van het Elfde gebod: 'Gij zult genieten'.

Carnavalsvereniging De Bommelaers presenteert een avond vol vertier. Naast de nieuwe carnavalsprins der Bommelaers wordt ook de Verdienstelijk Bommelaer 2016 bekendgemaakt. Deze titel wordt jaarlijks toegekend aan een inwoner die op bijzondere wijze als ambassadeur van het dorp optreedt.
Optredens
Op een vernieuwd podium, en binnen een vernieuwd decor in de clubkleuren rood, zwart en geel, kunnen de bezoekers onder meer genieten van optredens van De Bennemariekes en tonprater Dik dun Unmundige. Na een spectaculair afscheid van prins Jan dun Vijfde volgt de onthulling van de nieuwe carnavalsprins. Na afloop is er een gezellige feestavond met Disco 2000.
De deuren van dorpshuis De Hanze gaan open om 20.00 uur, rond 20.30 uur beginnen alle festiviteiten. De toegang tot 'Het Elfde Gebod' is gratis, 'want écht genieten kost natuurlijk niets', aldus de vereniging.

Koning Willem III geeft Tutti-concert

Foto: Marthy Luijpen Foto: Marthy Luijpen

BENEDEN-LEEUWEN - Het orkest en slagwerkgroep Koning Willem III staan op zaterdag 5 november voor het eerst samen met het leerlingenorkest op de planken.

Koning Willem III is een gezonde vereniging die al bijna anderhalve eeuw bestaat. Om de toekomst van de vereniging te waarborgen werkt de slagwerkgroep sinds vorig schooljaar intensief samen met basisscholen De Leeuwenkuil en De Wijzer. Onder leiding van dirigent Herman van Teffelen kregen kinderen uitleg over verschillende instrumenten.
Tutti-concert
Na de zomervakantie zijn twaalf nieuwe leerlingen begonnen op klarinet, dwarsfluit, saxofoon, trompet en trombone. Met behulp van de methode 'Samen spelen, samen leren' maken de leerlingen zich de basisbeginselen heel snel eigen en maken ze samen muziek in een blazersklas. Op 5 november verzorgen de leerlingen een eerste optreden tijdens het Tutti-concert.

Het optreden vindt plaats in MFA de Rosmolen in Beneden-Leeuwen. Het concert begint om 20.00 uur. De entree is gratis.

Poëzietafel Dreumel

DREUMEL - Het Dreumels Poëtisch Genootschap houdt donderdag 17 november een Poëzietafel. Het thema luidt: 'waar het wild is, is het weg'. Deelnemers kunnen zich hierdoor laten inspireren, maar zijn ook vrij om voor te dragen uit eigen werk.
Er is plaats voor tweeëntwintig deelnemers. Voor 29,75 euro kunnen zij genieten van een heerlijke maaltijd inclusief drank. De maaltijd is bij 'Aan tafel bij Jan' in Dreumel en begint om 18.00 uur. Opgeven bij Bart Sikkens via dreumelspoetischgenootschap@gmail.com.

Open Eettafel

APPELTERN/ALTFORST - Maandelijks kunnen ouderen genieten van een heerlijk menu tijdens de Open Eettafel in Altforst of Appeltern. Op 9 november is er een nieuwe Open Eettafel in Dorpshuis 'de Schuur' in Appeltern. Aanvang: 11.45 uur. Opgeven kan tot 2 november bij Judith Janssen via tel. 0487-54 01 20, 06-49 00 90 20 of per mail: jarom2@hotmail.nl.

De jacht is geopend

Foto: Maik Jansen

De acht prinskandidaten van c.v. de Torenuilen aan de voet van de 'Oude Toren' in Puiflijk.

Riktoernooi Rikclub Deest

DEEST - Rikclub Deest houdt vrijdag 4 november het jaarlijkse riktoernooi in Dorpshuis 't Trefpunt. De deur gaat open om 18.30 uur en om 19.30 uur worden de kaarten geschud.

Trekking Zonnebloem- loterij

MAAS EN WAAL - Maandag 24 oktober heeft de trekking plaatsgevonden van de Nationale Zonnebloemloterij. De volledige uitslag hangt op het raam bij het kantoor van de Maas&Waler, Ambtshuisstraat 1 te Druten en staat tevens op de website: www.demaasenwaler.nl.