de Maas & Waler OUD

12 juli 2017

de Maas & Waler OUD 12 juli 2017


The Streets uitgeroepen tot beste coverband van Benelux

Foto: Ron van Varik

AMSTERDAM - Rockcoverband The Streets uit Kerkdriel mag zich de beste coverband van de Benelux noemen. De band nam afgelopen zaterdag, na een spannende finale in Paradiso, de publieksprijs mee terug naar Kerkdriel.

De band stond afgelopen zaterdag in de finale van de twaalfde editie van The Clash of the Coverbands. Ruim 1.200 bands hadden zich voor deze wedstrijd ingeschreven. Samen met hun trouwe fans 'The Streets Family' reisden zanger Stefan Chamboné, basgitarist Thomas van Wamel uit Heerewaarden, drummer Marcel Toonen en gitarist Jacco Bogers af naar een uitverkocht Paradiso.

Seven Nation Dreams
The Streets speelde een strakke set met nummers van Led Zeppelin, Papa Roach, Limp Bizkit en een sterke bewerking van Pink Floyd's Another Brick in the wall. Hoogtepunt was de uitgebrachte single Seven Nation Dreams, een mash-up van Sweet dreams (Eurytmics) en Seven Nation Army (The White Stripes).
Jury- en publieksprijs
De vakjuryprijs ging naar U2 coverband 'In The Name Of' uit Spijkenisse. Het hoogtepunt volgde kort daarna met de uitreiking van de publieksprijs. Uiteindelijk was het The Streets die met de felbegeerde prijs terugkeerde naar Kerkdriel, om aldaar, op de kermis, de overwinning te vieren.
De band wint, naast een enorme beker, ook een tour met twintig optredens en intensieve begeleiding, zowel muzikaal inhoudelijk als op het gebied van marketing en PR.

Slag bij Bommel

Foto: John van Gelder

Wie wint de Maasbommelse Buikschuifwedstrijden? Dat is hamvraag tijdens het Havenweekend dat aanstaande zaterdag losbarst bij Watersportcentrum Maasbommel. Op vrijdag is er vanaf 20.00 uur muziek in de tent, op zaterdag 15 juli kan jong en oud vanaf 12.00 uur de strijd met elkaar aangaan op de buikschuifbaan. Voor de kinderen is er een waterrodelbaan. Zondag wordt gestart met een schippersontbijt. Meer informatie en het complete programma: www.wscmaasbommel.nl.

Inschrijven Maas en Waalse Oogstdagen

APPELTERN - Vanaf heden kan ingeschreven worden voor de Maas&Waalse Oogstdagen. Dit inmiddels jaarlijks terugkerende gratis evenement wordt op 12 en 13 augustus gehouden op het terrein van Riverside, gelegen aan De Gouden Ham. Het belooft weer een groot feest te worden rondom het spectaculaire NK Hooien, de Boerendriekamp, de streekmarkt, kinderboerderij en het landbouwplein met demonstraties. Meer informatie en inschrijven: www.oogstdagen.eu.

Bijzonder concert 'jong-klassiek'

DRUTEN - De zeventienjarige Miréya Derksen uit Beuningen verzorgt op 23 september, samen met de Koninklijke Gemengde Zangvereniging Orpheus uit Druten, een bijzonder najaarsconcert in D'n Bogerd. Met als thema 'jong-klassiek' wordt een (licht-)klassiek repertoire ten gehore gebracht. De algehele leiding is in handen van dirigent Maarten-Jan Dongelmans. Miréya zingt beroemde stukken als Vocalise van Rachmaninov en Think of me uit The Phantom of the Opera van Lloyd Webber.

Start werkzaamheden Beuningse waarden

BEUNINGEN - In de Beuningse uiterwaarden is deze week gestart met de herinrichting van het natuurgebied. Bij het Nieuwe Grindgat wordt grond ontgraven, verplaatst en ergens anders gebruikt om op te hogen. Hiermee worden de uiterwaarden op bepaalde plekken natter en andere plekken droger. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project 'Weelde in de Beuningse Uiterwaarden'. Meer informatie over de werkzaamheden en het project: www.beuningseuiterwaarden.nl.

Van godshuis tot pakhuis?

De RK H. Anna kerk in Bergharen. Foto: Ruben Schiks

MAAS EN WAAL - Het burgerpanel van de Maas&Waler kon zich onlangs uitspreken over de toekomst van kerkgebouwen in Maas en Waal. In de afgelopen jaren is het kerkbezoek afgenomen, waardoor kerken sluiten en parochies fuseren. Wij vroegen onze lezers naar hun mening over onder meer onderhoud en herbestemming van geloofsgebouwen in de streek.

Bijna alle respondenten geven aan de bestaande kerkgebouwen te willen behouden, ook wanneer deze niet meer dienen als geloofsgebouw. De voorkeur gaat daarbij uit naar behoud middels herbestemming. Voor vier procent van de respondenten is sloop ook een optie. Wanneer een kerk in aanmerking komt voor herbestemming, vindt ruim de helft van de ondervraagden het belangrijk dat het gebouw toegankelijk blijft voor de gemeenschap.

Herbestemming
Als het gaat om herbestemming, dan zijn de meningen verdeeld. Bijna 80 procent van de respondenten kan zich vinden in een culturele bestemming. 'Kerkgebouwen hebben over het algemeen een goede akoestiek, waardoor muziekactiviteiten hier prima onderdak zouden vinden', aldus één van de reacties.

Ook een functie als gemeenschapshuis ziet het overgrote deel van de respondenten (66 procent) wel zitten. Over herbestemming middels wonen, horeca en religie is respectievelijk 34, 28 en 22 procent enthousiast.

Sommigen maakt het niet uit wélke herbestemming een kerk krijgt, 'zolang het gebouw maar behouden blijft en gebruik wordt'. Maar toch is lang niet iedereen het eens met het herbestemmen van kerken: 'Ook al ben ik niet gelovig, ik vind het vreselijk om een 'godshuis' te zien veranderen in een pakhuis', aldus een van de respondenten.
Onderhoud en financiering
Bijna tweederde deel van de ondervraagden ziet in het onderhouden en financieren van (voormalige) kerkgebouwen, een rol weggelegd voor overheid, provincie en/of gemeente. Ter motivatie van die keuze vallen opmerkingen als 'bepalend voor het dorpsaanzicht', 'cultureel erfgoed' en 'goed voor de sociale cohesie'.

Rol gemeente
Binnen de gemeente Druten is de sluiting van kerkgebouwen een actueel thema. De gemeente acht het (mede) onderhouden van kerkgebouwen, financieel gezien, echter als een onmogelijke kerntaak. 'De kosten van restauratie, renovatie en onderhoud van kerkgebouwen overstijgen de financiële mogelijkheden van de gemeente', aldus een woordvoerder. 'De gemeente blijft zich wel inzetten voor behoud van kerkgebouwen, maar doet dat middels een faciliterende rol. Dat houdt in dat we de verzoeken van kerkbesturen/eigenaren om subsidie bij andere overheden en overige instellingen te verkrijgen actief ondersteunen. Daarbij helpen we kerkbesturen bij het vinden van oplossingen ter voorkoming van de sloop van de kerk, en bij het zoeken naar een passende maatschappelijke (her- of neven)bestemming van de kerk.'

Kerkbezoek
Dat het kerkbezoek afneemt is duidelijk terug te zien in de antwoorden van de respondenten. Slechts twee procent van hen is nog wekelijks in de kerk te vinden, acht procent maandelijks. De helft van de ondervraagden komt een aantal keer per jaar in de kerk, en 40 procent geeft aan zelden tot nooit een kerk te bezoeken. Sommigen geven aan 'afgehaakt' te zijn, en menen dat de kerk 'zich wereldvreemd opstelt en niet meer in het midden staat'. Anderen missen het 'hart' in de kerk, een 'open mind' en een menselijke instelling.
Naar aanleiding van de sluiting van kerkgebouwen in Maas en Waal, vroegen we respondenten naar hun bereidheid om naar een ander dorp te gaan voor een eredienst. Een kwart van hen geeft aan daartoe bereid te zijn. Een gelijk deel is 'neutraal' en 40 procent ziet dat absoluut niet zitten. Een enkeling geeft aan het belangrijk te vinden dat er 'kerkelijke gedenkplekken' zijn, om gelegenheidsbezoeken mogelijk te maken.

Burgerpanel
Via het burgerpanel kan men zijn/haar mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in de regio. Deelnemers krijgen eens per maand per mail een aantal vragen/stellingen voorgelegd. In de zomermaanden worden geen vragenlijsten verzonden, in september kan men een nieuwe enquête tegemoet zien. Interesse om mee te praten? Aanmelden als panellid is gratis en kan via www.tipdemaasenwaler.nl.

Deltacommissaris bezoekt Leeuwse Veld

BENEDEN-LEEUWEN - De nationale deltacommissaris Wim Kuijken heeft dinsdag 11 juli een bezoek gebracht aan de gemeente West Maas en Waal. Hij deed dit op uitnodiging van Waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland.

Tijdens het bezoek liet de hoogste regeringscommissaris zich informeren over maatregelen die er in Beneden-Leeuwen zijn genomen om de kern beter voor te bereiden op hoosbuien, droogte en meer hitte in de zomer. Hij werd daarbij vergezeld door betrokken regionale bestuurders, topambtenaren en een aantal betrokken maatschappelijke organisaties.

De 'klimaatexcursie' voerde onder meer langs de Beatrixstraat, die geldt als klimaatbestendige straat met multifunctionele waterafvoer. De rondleiding eindigde in Het Leeuwse Veld, waar klimaatmaatregelen speels zijn ingepast, en dat een groot waterbergingsgebied met natuurspeeltuin heeft. Kuijken was onder de indruk van de genomen maatregelen. 'Juist omdat hij normaal gesproken grootschalige projecten bezoekt op het gebied van klimaatbestendigheid, was hij erg enthousiast over de zaken die op kleinschalige niveau zijn gerealiseerd', aldus wethouder Theo Hol. 'Met name over het feit dat we verschillende disciplines hebben samengebracht om te komen tot een passende oplossing voor het waterprobleem, was hij erg enthousiast.'
Het gezelschap werd tijdens de wandeling getrakteerd op een gigantische hoosbui. Hierdoor werd de functie van de genomen maatregelen nog maar eens extra benadrukt.

Waalbandijk Druten eenrichtingsverkeer

DRUTEN - De Waalbandijk bij Druten wordt met ingang van deze maand een éénrichtingsweg. Het gaat om het weggedeelte tussen de Klapstraat in Afferden en de Stationsstraat in Druten. Van Afferden naar Druten rijden is straks niet meer mogelijk, met uitzondering van fietsers en bromfietsers.
Het besluit om van de Waalbandijk een éénrichtingsweg te maken is eigenlijk al in 1996 genomen. Steeds is het besluit uitgesteld vanwege de aanwezigheid van een bedrijf aan de Stationsstraat. Dit bedrijf is inmiddels verplaatst, en daarom stond niets het instellen van eenrichtingsverkeer nog in de weg.

Winssense kruising veiliger

BEUNINGEN - De gemeente Beuningen heeft een nieuw ontwerp gemaakt voor de reconstructie van de kruising Van Heemstraweg/Leegstraat in Winssen. Dat is gebeurd na kritiek van inwoners tijdens een inloopavond. Dit staat in een notitie van wethouder De Klein aan de gemeenteraad. De kritiek had vooral betrekking op de veiligheid voor fietsers bij het oversteken. Er komen nu aparte ruimtes waar fietsers zich kunnen opstellen, voordat ze oversteken. Om sluipverkeer van fietsers via het voetpad te ontmoedigen, worden in het voetpad fietssluizen geplaatst.

Nieuwbouw zorg voor doorstroom

BEUNINGEN - In de nieuwe wijk De Hutgraaf in Beuningen zijn dinsdag 40 huurappartementen officieel in gebruik genomen. Directeur Esther Lamers van woningcorporatie Standvast Wonen zei blij te zijn dat er een flink aantal woningen is bijgekomen voor mensen met een lager inkomen. De komst van de nieuwe appartementen zorgen bovendien voor meer doorstroming op de woningmarkt in Beuningen. Van de nieuwe bewoners hebben er dertien een woning van Standvast Wonen achtergelaten. Deze woningen zijn beschikbaar gekomen voor andere woningzoekenden. Zeven van de 40 appartementen zijn toegewezen aan starters.

Gemeenten willen energie uit eigen regio

MAAS EN WAAL - De gemeenten Druten, Wijchen en Beuningen gaan binnen vijf jaar voor hun elektriciteit gebruikmaken van duurzame energiebronnen uit de eigen regio. Zij doen dit samen met veertien andere gemeenten in de regio Arnhem/Nijmegen. De elektriciteit zal worden geleverd door de Nijmeegse energieleverancier De Groene Stroomfabriek, in samenwerking met de stichting Wiek II. Zij gaan hiervoor nieuwe wind- en zonneparken realiseren. Het gaat om elektriciteit voor onder meer straatverlichting, gemeentelijke dienstgebouwen, wijkcentra en sporthallen.

Motiemarkt Beuningen krijgt vervolg

BEUNINGEN - De gemeenteraad van Beuningen houdt dit jaar opnieuw een motiemarkt. Deze vindt plaats op 5 oktober in het Beuningse gemeentehuis. De eerste motiemarkt werd eind vorig jaar gehouden, op initiatief van D66. Dit leverde vier plannen op, waarvan er enkele al zijn gerealiseerd. Inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen met goede ideeën krijgen op de markt in het gemeentehuis een kraam. Raadsleden lopen langs de kramen en laten zich informeren. Een goed idee wordt vervolgens 'geadopteerd' door een raadslid, die dit later presenteert in de gemeenteraad.

Onderhoud Heemtuin

DRUTEN - In de Drutense Heemtuin wordt vanaf 17 juli groot onderhoud gepleegd. De grote bomen aan de kant van de dijk worden geveld. Dit gebeurt met grote machines, en dat kan gevaarlijk zijn. Inwoners wordt gevraagd om de Heemtuin niet in te gaan als er wordt gewerkt.

Zomerreces gemeente

WEST MAAS EN WAAL - In het gemeentehuis van Beneden-Leeuwen wordt donderdag 13 juli de laatste raadsvergadering voor het zomerreces gehouden. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Peggy Verbakel. Foto: Maik Jansen

Door Elly Hagen

In de rubriek 'de Maas & Waler dat ben ik' maken we wekelijks kennis met een inwoner van deze regio. Wie zijn ze, wat doen ze en waarom wonen ze hier. Maar ook, wat zouden ze graag toevoegen aan de regio? En aan welke plek hebben zij bijzondere herinneringen? Het resultaat, bijzondere portretten van gewone mensen met een eigen verhaal.

Naam:                Peggy Verbakel
Leeftijd:                48
Woonplaats:        Druten

Hartelijkheid, gemoedelijkheid en de Brabantse inslag hebben er voor gezorgd dat Peggy Verbakel zich snel in Maas en Waal thuis voelde. Peggy is geboren en getogen in Nuland. Ze ontmoette haar partner Paul van Rossum, alweer zevenentwintig jaar geleden, in Den Bosch tijdens haar studiejaren. Hij woonde daar op kamers, maar is in Dreumel geboren. Het stel besloot om in Maas en Waal te gaan samenwonen. Via Heerewaarden en Dreumel kwamen ze in 2001 in Druten terecht.

Peggy heeft eerst de PABO gedaan, maar het bedrijfsleven lonkte. Daarom besloot ze in de avonduren commerciële economie aan de HEAO te studeren. Tijdens deze avondstudie werkte ze bij verschillende bedrijven. Na het afronden van haar studie ging ze als intercedente bij Randstad aan de slag. Toen dat lastig werd om te combineren met de kinderen stopte ze tijdelijk. Totdat ze in Druten kwam wonen. Daar kon ze al gauw bij de gemeente aan de slag. Eerst nog in andere functies, maar uiteindelijk als communicatieadviseur. 'In deze functie voel ik mij helemaal op mijn plek. Het werk is erg divers. Ik ben contactpersoon voor de pers, schrijf teksten, adviseer collega's en organiseer bijeenkomsten. Vorig jaar was ik nauw betrokken bij de organisatie van de Vierdaagse-doorkomst', aldus Peggy.

Vierdaagse
'Die doorkomst was een hoogtepunt voor ons als gemeente, maar ook voor mij persoonlijk. Na jarenlang campagne voeren kregen we het bericht dat de 100e Vierdaagse door Druten kwam. Toen begon het werk pas echt; zorgen voor dertien kilometer muziek en vermaak langs de route. Maar dat is het mooie aan Maas en Waal, iedereen is bereid belangeloos mee te werken. Zo'n dertig muzikanten en muziekgroepen deden mee. Ook de inwoners maakten er een feestje van. Zelf stond ik die dag bij de ouderwetse grenspost die we gemaakt hadden bij de Vijfsprong. Zo geweldig om te zien hoe de wandelaars genoten van de ontvangst. Na afloop kregen we alleen maar positieve reacties. Het was echt een geslaagde doorkomst.'
Sfeer proeven
Dit jaar loopt Peggy zelf de Vierdaagse. Voor de eerste en, zoals ze er nu over denkt, de laatste keer. 'Tijdens de organisatie van de doorkomst in Druten besefte ik dat ik zélf een keer de sfeer van de Vierdaagse wilde proeven. Daarom besloten Paul en ik om dit jaar samen mee te doen. Ook mensen in onze omgeving waren enthousiast. Uiteindelijk trainen we bijna wekelijks met een groepje van tien mensen en onze hond Diesel. We zijn al naar Dreumel, Zaltbommel, Leur en Nijmegen gelopen. Diesel gaat trouw mee. Hij vindt het fantastisch. Zijn conditie is stukken beter dan de onze', merkt ze lachend op. 'Als wij na een wandeling van vijfendertig kilometer onderuit gezakt liggen, is hij nog steeds actief.'
Wijnclubje
Aan hobby's heeft Peggy geen gebrek. Haar wijnclubje, met een aantal vriendinnen, is bijzonder. 'We deden eens een wijncursus, en ik bedacht me dat we dit ook zelf konden organiseren', vertelt Peggy. 'Sindsdien vormen we een wijnclubje en verdiepen ons iedere keer in een andere wijnstreek. We begonnen in Frankrijk, en onderzoeken momenteel de Spaanse wijn. Iemand verdiept zich in de bijzonderheden over het wijngebied, de anderen nemen een wijn en een gerechtje uit die streek mee. Die avonden zijn heel leuk. We ruiken en proeven de wijn, en onderzoeken welke invloed een wijn op de smaak van de spijzen heeft. Uiteindelijk geven we de wijn een cijfer. We zijn er heel serieus mee bezig.' Lachend: 'De mannen verbazen zich er iedere keer weer over dat er nog zoveel voor hen over is, als ze komen helpen om de flessen leeg te maken.'

Peggy is ook veel op het water te vinden. 'Paul is opgegroeid met een boot, en daaruit is bij hem de liefde voor varen ontstaan. Ook ik vind het geweldig. Wij hebben zelf een boot, waar we in het weekend en tijdens de zomervakantie graag mee op pad gaan.' Kortom, Peggy is een tevreden mens. 'Ik heb een leuk en afwisselend privéleven, een baan die bij me past en ik vind Druten een prettig dorp. Ik ben een mens van het water en we worden er door omringd. Ik vind het heerlijk om hier langs de dijk te lopen. Maar het belangrijkste vind ik misschien nog wel, dat we elkaar nog gedag zeggen op straat.'

Column

Iets

Soms zie ik iets moois, iets hoopgevends. Een bericht of een beeld waardoor iets weeks zich losmaakt van mijn verharde ziel. Een hoogzwangere vrouw in een crematorium bijvoorbeeld. Of twee lesbiennes op een altaar. Om maar eens iets te noemen.

Het kan ook een lachende fundamentalist met een kind op zijn schouders zijn. Of een hommelkont die uit een bloem steekt. Of een gedicht over de Liefde.

Soms gebeurt het tegenovergestelde.

Bij het zien van schreeuwende mannen op puinhopen, of huilende vrouwen met dode baby's. Dan zakt de moed me in de schoenen, dan denk ik dat het nooit meer iets wordt met ons mensen. Dat we eeuwig gedoemd zijn elkaar te haten, meestal zonder echt te weten waarom. Zoals de bliksem willekeurig verzengt.

Deze week bereikte mij iets dat in geen van beide categorieën past. Het bericht wekte ontroering noch weerzin: 'De paus verbiedt glutenvrije hosties'.

De katholieke kerk laat haar fundamentalistische kunstgebit zien, laat merken dat er met haar wetten niet valt te spotten. Achter het glimlachende masker van de paus vangen we even een glimp op van de tirannieke heerser. Van een geloof van dwingelandij, van zinloze regels die geen enkel doel dienen dan het bevestigen van een superieure leer. Het begint met het verplicht eten van glutenhosties en voor je het weet loop je achter wapperende vaandels en baan je je badend in bloed een weg naar het Beloofde Land.

Toch wekte het bericht geen weerzin. Het maakt duidelijk dat een achterhaald instituut bezig is aan de laatste stuiptrekkingen. Sinds de Kerk van Liefde definitief is ontmaskerd als een multinational drijvend op haat, misbruik en uitbuiting is haar ondergang onafwendbaar. Daar verandert zelfs een bezoek van onze koning en koningin aan Vaticaanstad niets aan. Ook al moet Franciscus door de glimlach van Maxima weer even zijn gaan geloven dat zijn baas weleens écht zou kunnen bestaan.

Ik hoop dat het 'iets' dat zich soms losmaakt van mijn verharde ziel van een God van Liefde komt. En als dat zo is dan weet ik zeker dat het die god geen reet kan schelen of een hostie gluten bevat. Wél wil hij dat we elkaar niet uitsluiten of knechten maar omarmen. Dat wil ik graag geloven. Dat kan zonder kerkgebouwen, bronzen klokken, orgels en medeparochianen.

En mét gluten.

Heerlijk.

Vier keer Jan 'van Hanneske' van As

MAAS EN WAAL - In het plaatsje Zeeland vond onlangs een bijzondere reünie plaats. Het samenzijn kende vier gasten: Jan van As, Jan van As, Jan van As en, u raadt het al, Jan van As. Allen nazaten van Hanneske van As uit Afferden.

Het weerzien van de vier gelijknamige telgen uit de familie Van As gebeurde op initiatief van de jongste van het stel; de in Deest geboren Jan van As (68), zoon van Jo van As, kleinzoon van Johan van As en daarmee achterkleinkind van Hanneske (op de foto meest rechts). Bij hem in Zeeland kwamen op bezoek (op volgorde van links naar rechts op de foto): Jan van As uit de Stationsstraat in Druten, Jan van As uit Afferden (die in het stamhuis van de familie in Afferden woont) en Jan van As, de oudste in rij, eveneens uit Afferden en thans woonachtig in Dreumel, welbekend als chauffeur van de voormalige Trio.

Maas en Waals families
Op de foto, die werd gedeeld op Facebook, werd massaal gereageerd. In bekende Maas en Waalse familienamen als Vos, Schiks, Hol en Van Ooijen zouden namelijk ook veel naamgenoten bestaan. Bent u er daar één van? Stuur ons uw familiefoto via redactie@demaasenwaler.nl.

Achtjarige Caitlin doneert haar vlecht

Ilvy en Caitlin.

DRUTEN - Caitlin Beers heeft vorige week haar haren laten afknippen om deze te doneren aan Stichting Haarwensen.

Caitlin zag twee jaar geleden op televisie een filmpje van KiKa (kinderen kankervrij) over een jongen die door ziekte geen haar meer had. Via stichting Haarwensen kreeg de jongen een pruik, waar hij ontzettend blij mee was. De toen zesjarige Caitlin twijfelde geen moment en besloot haar haren te laten groeien om ook andere zieke kinderen blij te kunnen maken. Om een pruik te kunnen maken, moet het haar minimaal 30 centimeter lang zijn. Afgelopen woensdag was het zover. Ilvy van mijn HAARZAAK knipte de vlecht eraf en zorgde dat Caitlin weer een mooie nieuwe coupe kreeg.

Sponsorgeld
Caitlin heeft niet alleen haar lange haren gedoneerd. Ze heeft met haar actie ook nog sponsorgeld bijeen gebracht voor KiKa. Via klasgenootjes, haar juf, familie, kennissen en lokale ondernemers wist ze een bedrag van 367,50 euro bijeen te krijgen voor het goede doel.

Marius Cornelissen zwaait af met lintje

BEUNINGEN - Als dank voor zijn langdurige inzet bij de Brandweer Post Beuningen heeft Marius Cornelissen vrijdag 7 juli, tijdens zijn afscheid na 34 jaar vrijwillige brandweer, een Koninklijke Onderscheiding ontvangen van burgemeester van Eert. Tijdens zijn periode bij de brandweer heeft hij zich gespecialiseerd als chauffeur/voertuigbegeleider, Verkenner Gevaarlijke stoffen en Oppervlaktewater-redder. Hij was tevens lid van het Team Collegiale ondersteuning. Later werd hij bestuurslid van de personeelsvereniging. Daarnaast hielp hij mee met diverse activiteiten op het gebied van veiligheid en promotie, en was actief betrokken bij het oprichten en in stand houden van de jeugdbrandweer.

Leerlingen van De Fontein worden warm onthaald door leerlingen van De Kameleon. Foto: Ger Loeffen

BEUNINGEN - Waar de meeste basisschoolleerlingen uit Maas en Waal bezig zijn aan de laatste loodjes, is voor leerlingen van basisscholen De Kameleon en De Fontein uit Beuningen de vakantie al begonnen. De twee scholen gaan komend schooljaar verder onder de naam De Vuurvlinder, in het gebouw van De Kameleon. De fusie gaat niet alleen gepaard met een nieuwe naam, maar ook met een nieuw onderwijsconcept.

Zo'n 200 leerlingen krijgen straks les op de locatie aan de Zanddonk. Maandag 10 juli kwamen de leerlingen samen in hun 'nieuwe' school, gisteren hadden ze de laatste schooldag. De komende dagen wordt door de leerkrachten besteed aan het opruimen en inrichten van de nieuwe lokalen. De verhuizing wordt door een externe partij gedaan. 'Het is een pittige week', geeft interim-directeur van De Kameleon Peter Kock aan. Toch oogt hij ontspannen en 'in control'. 'We hebben al een paar maanden naar dit moment toegeleefd, en er zijn al veel voorbereidingen gedaan. We hebben ons ontdaan van 'overbodige spullen' en daarnaast een aantal ruimtes anders ingericht. Bij een fusie komt sowieso al veel kijken, maar in dit geval zeker, aangezien ook het onderwijssysteem op de schop gaat.' Voor Lia van den Anker, directeur van De Fontein, is het deze week dubbel afscheid nemen. Ze gaat, een jaar later dan gepland, met pensioen. 'Ik wilde het ingezette fusieproces graag zélf afronden', legt ze uit. 'Daarbij had ik één doel; met eigen ogen zien dat leerlingen en leerkrachten op de goede plek zaten. En dat is gelukt', zegt ze trots.

De Kameleon en De Fontein gaan verder onder de naam De Vuurvlinder. Een nieuw en onderscheidend onderwijsconcept maakt de fusie compleet. Peter Kock, die de fusieschool gaat leiden, legt uit: 'In het concept staat het ontdekken, ontwikkelen en toepassen van talenten centraal. Digitale ondersteuning en de '21st century skills' spelen daarin een belangrijke rol.' In de praktijk werkt dat als volgt: in de ochtend houden de leerlingen zich bezig met kernvakken als rekenen, taal, lezen en schrijven. Zij werken hiervoor met 'chromebooks' (een laptop/tablet, red.), wat de leerkracht direct inzicht geeft in de voortgang en resultaten. In de middag gaan de leerlingen aan de slag in 'ateliers', om aan de hand van thema's aan hun persoonlijke vaardigheden te werken. 'Met dit nieuwe concept bieden we de kinderen een uitdagende leeromgeving, waarin ze hun eigen leerdoelen stellen en voldoening halen uit hun eigen talenten. De rol van leerkracht verschuift van frontaal, het voor de klas staan, naar een meer begeleidende en sturende rol. Dat zal voor zowel leerlingen als leerkrachten wennen zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met dit concept klaar zijn voor de toekomst', besluit Kock.

Column

Bittere Bellende

Afgelopen week bleek weer eens hoe belabberd de communicatie van de gemeente Druten is, toen Stichting Goeie Grond uit Deest aan de bel trok. Deze leefbaarheidsgroep belt geregeld met het gemeentehuis, maar dat blijkt bittere 'bellende'. Hun vragen blijven steken bij de receptie, ze worden niet teruggebeld of moeten hetzelfde verhaal steeds aan een andere ambtenaar uitleggen. Enfin, u kent het bel-ontmoedigingsbeleid van een gemeente wel.
Zodra zoiets in de openbaarheid komt, draaien de communicatie adviseurs het standaard riedeltje af. De toegestroomde persmuskieten krijgen niks anders te horen dan dat de gemeentewinkel 'echt heel veel goed doet en complimenten krijgt, eigenlijk zijn er maar tien klachten per jaar'. Wie goed leest, hoort wat ze werkelijk bedoelen: 'Val ons niet lastig met die mierenneukende zeurkousen, wij hebben het al druk genoeg met geen fouten maken.'

Vaak komt de gemeente zelf nog met een aanvullende verklaring waaruit blijkt dat de gebrekkige communicatie niets met onwil of laks personeel te maken heeft. De techniek heeft het altijd gedaan. Zo ook in Druten, waar de gemeentewoordvoerder de telefooncentrale de schuld gaf. Wat bleek: 'De gesprekken kunnen in de telefooncentrale niet worden vastgelegd, zo gaat informatie verloren en moeten burgers hun verhaal steeds opnieuw doen'. Ach wat een schattige uitleg.

Blijkbaar zijn alle computers waarmee je e-mails met vragen aan de betreffende ambtenaar of wethouder kunt sturen ook kapot. Misschien is ouderwets even naar de persoon toelopen met een briefje en het nummer een idee. Rooksignalen zijn ook een optie, maar dan moeten wel even de batterijen uit de gemeentelijke rookmelders. Desnoods weet ik nog wel een adresje voor een vloot postduiven.

Volgens de voorlichter wordt het techniekprobleem vanzelf opgelost. Druten schaft straks samen met fusiepartner Wijchen een moderne telefooncentrale aan. Als daar mensen achter gaan zitten met een ouderwets oprechte belangstelling voor de inwoners, dan komt het vast helemaal goed. Kortom, nog even geduld aub.


Dhr. E. van Wijk

Opbrengst Herrese Krintemik

HERNEN - De netto opbrengst van de Ouderwetse Herrese krintemik die verkocht is op de Hernense Stratenmarkt is 2.265,40 euro. Zuster Marleen Burgers wil van dat bedrag een zonnepaneel aanschaffen voor een project in Brazilië, om water op te pompen uit een riviertje om het droge land te kunnen besproeien.

Geluid om plan E-bike regio te omarmen wordt krachtiger

De e-bike wint steeds meer aan populariteit. Foto: Studio Pannekoek

MAAS EN WAAL - Het Land van Maas en Waal als E-bike regio in 2020, dat is de ambitie van de samenwerkende raadsleden van Kernachtig Wijchen, Beuningen Nu & Morgen en Kernachtig Druten. Eind vorig jaar riepen zij inwoners in deze krant op om het vervoersmiddel te omarmen. Volgens hen kan de e-bike in de nabije toekomst namelijk een grote rol spelen in de ontwikkeling van de mobiliteit, en daarmee ook het toerisme, in onze streek.

Wie denkt dat de e-bike een oubollig karakter heeft, heeft het mis. 'Het aantal inwoners met een e-bike groeit explosief', vertelt Martijn Verharen, raadslid namens Kernachtig Wijchen. 'Dankzij de voordelen van een e-bike vervagen afstanden steeds meer. In een plattelandsregio met veel kleine kernen en een versnipperd openbaarvervoernetwerk kan dit vervoersmiddel dan ook zorgen voor meer verbinding.'

Denktank
Die mening deelden zo'n dertig vertegenwoordigers van verschillende leefbaarheidsgroepen uit de regio, die onlangs deelnamen aan een zogeheten 'denktank' in Kasteel Wijchen. Samen met afgevaardigden van de provincie en de fietsersbond Gelderland brainstormden zij over de mogelijkheden voor de profilering van het Land van Maas en Waal als E-bike regio in 2020. Verschillende experts uit het werkveld deelden hun visie op de mobiliteitsontwikkeling van onze streek door middel van e-bikes.

Beleidsvisie
'Er is onder meer nagedacht over het inrichten van goede, veilige stallingen, oplaadpunten en reparatievoorzieningen, maar ook over het aanleggen en verbeteren van (snel)fietspaden, met daarbij veilige verlichting', aldus Verharen. Uiteindelijk werden er ruim 50 ideeën ingebracht. 'Deze worden de komende tijd uitgewerkt in een beleidsvisie en voorlopig actieplan. Hierover zal verder gesproken worden tijdens een volgende denktank in oktober.'

Centrum van e-bikes
Het nieuwe treinstation van Wijchen, de enige spoorverbinding in de streek, moet in de toekomst het centrum van e-bike routes en faciliteiten vormen. 'Van daaruit kan men de streek verder per (leen)e-bike gaan ontdekken. Dat biedt legio mogelijkheden voor het toerisme, waardoor populaire attracties en evenementen als De Tuinen van Appeltern en de Maas en Waalse Oogstdagen beter bereikbaar worden.

Politiek niet blij met wetgeving kinderopvang

WEST MAAS EN WAAL - Vanaf 1 januari 2018 wordt een nieuwe landelijke wetgeving van kracht, waarbij voor kinderopvang en peuterspeelzalen dezelfde regels en financiering gaat gelden. De Federatie Dorpslijsten en de VVD van gemeente West Maas en Waal maken zich sterk voor goede voorzieningen in de dorpen in de betreffende gemeente, waaronder voorschoolse educatie en kinderopvang, en zijn niet blij met de nieuwe wetgeving.

Leefbaarheid
Het college van B en W vult de nieuwe wetgeving in, maar de grootste aanbieder van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk kan hier, met name in de kleinere dorpen aan de Maaskant, niet mee uit de voeten. 'Om een aantrekkelijke gemeente te zijn om te wonen en te werken, en om de leefbaarheid van de dorpen te behouden, is er een oplossing nodig', aldus Marieke van de Boom - Witzel van de FD. Sjoerd Vissers (VVD) vult aan dat financiën belangrijk zijn maar niet leidend. De peuterspeelzalen mogen niet zomaar verdwijnen.

Alternatief of oplossing
De twee coalitiepartijen willen het voorstel, dat aanstaande donderdag op de agenda van de raadsvergadering staat, aanhouden, om ruimte te vinden om met een alternatief plan te komen of een oplossing met bestaande partijen. Hierbij worden zoveel mogelijke belanghebbenden betrokken.

Raadsvragen over Rondweg Deest

DEEST - Sociaal Maas en Waal in Druten wil van het college van B&W weten hoe het staat met de aanleg van de rondweg bij Deest. Daarover heeft de partij deze week raadsvragen gesteld.

'Wij vertrouwen er op dat de aanleg van deze ontsluitingsweg niet weer één of meerdere jaren wordt doorgeschoven', zo schrijft fractievoorzitter Dini Uitdehaag in een brief aan het college. Sociaal Maas en Waal vraagt zich onder meer af hoe het staat met het bestemmingsplan voor de aanleg van de weg. Eind vorig jaar zei het college dat enkele investeringen eerder worden uitgevoerd. De Rondweg Deest was een van die investeringen.

Roel Kuppens lijsttrekker D66

BEUNINGEN - De leden van D66 in Beuningen hebben wederom Roel Kuppens gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Kuppens was eerder ook lijsttrekker in 2014 toen de partij, als nieuwkomer, direct met drie zetels in de raad werd verkozen.
Dit was destijds aanleiding om met BN&M een nieuw college te vormen, met Hans Driessen als wethouder. Intussen werkt D66 Beuningen hard aan een verkiezingsprogramma voor de komende periode. Het programma zal toekomstgericht zijn, laat de partij weten.

Vertier voor jong en oud tijdens de Dag van Druten

Vorig jaar fleurden Braziliaanse danseressen het straatbeeld op. Foto: Ruben Schiks

Door Piet Zeeuwen

DRUTEN - De eerste donderdag van augustus is er weer traditioneel de Dag van Druten. Als vanouds is er heel veel te doen voor jong en oud tijdens dit evenement, dat dit jaar gehouden wordt op donderdag 3 augustus.

De Dag van Druten beleeft dit jaar haar 43e editie. Veel bezoekers plannen de Drutense Dag rondom hun vakantie en veel oud Drutenaren maken er zelfs een zomerse reünie van.

Kinderprogramma
Kenmerkend voor de Dag van Druten is het aanbod aan vertier voor de jeugd. Op het marktplein kan de jeugd zijn hart ophalen bij een keur aan attracties, zoals de base jump, klimvuurtoren, lasergamen, bungee trampolines, draaibus, space bikes, klimwand, western hindernisbaan en het wakeboarden. Uiteraard is er ook gedacht aan de wat jongere kinderen, die zich kunnen vermaken met activiteiten als schminken, springkussen met ballenbak, het kinderpaleis, de ballonnenclown en Airbrush tattoo. Aan het begin van de Hogestraat kunnen de allerkleinsten ponyrijden en dieren knuffelen.
Op het marktplein is vanaf 13.00 uur volop muziek met de speciale kinderband. Dansen, zingen en springen staat bij deze band voorop.

Activiteiten
De Dag van Druten staat bol van de activiteiten voor kinderen, maar uiteraard is er ook aan de volwassenen gedacht. Dit jaar telt de braderie ruim 160 kramen met koopjes en lekkernijen. Er zijn in het centrum diverse straattheater optredens. Een percussiegroep, met sensuele Braziliaanse danseressen, zorgt voor het zomergevoel. Uiteraard kunnen bezoekers tijdens de Dag van Druten ook gewoon lekker op een van de terrasjes zitten en genieten van een drankje en een hapje. 's Avonds zijn er optredens van de band Baby Blue, Wallstreet en DJ Mike.

Evenals de afgelopen drie jaren bedraagt de entree voor bezoekers boven de twaalf jaar drie euro. Alle (kinder)attracties zijn verder gratis.

Fun-dag bij KC Maas en Waal

AFFERDEN - Kynologenclub Maas en Waal houdt op zaterdag 15 juli een Fun-dag behendigheid. Op die dag geven trainers en cursisten van de hondenclub demonstraties. Iedereen van harte welkom om te komen kijken.

Gedurende de dag zijn er verschillende aspecten van behendigheid te bewonderen. De activiteit vindt plaats ter afsluiting van het seizoen, en om anderen te laten zien wat de honden in hun trainingen hebben geleerd. De Fun-dag duurt van 09.30 tot 12.00 uur en er vindt plaats op het trainingsveld van de club bij sportpark de Gelenberg, aan de Koningstraat 114a in Afferden.

Zomeravond concert

woensdag 12 juli

Activiteit:        concert
Locatie:        Dorpshuis de Lier,
        Puifljik
Tijd:        19.45 uur

Het muzikale jaar van Arezzo wordt afgesloten met een zomeravondconcert. De fanfare, DCAP en de jeugdslagwerkgroep brengen een gevarieerd repertoire ten gehore op het plein bij dorpshuis De Lier. Bij slecht weer vindt het concert plaats in het dorpshuis. Tijdens het concert worden ook de jubilarissen gehuldigd. De entree is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Zomeravond wandeling

Zaterdag 15 juli

Activiteit:        wandeling
Locatie:        Ewijkse Plaat
Tijd:        19.30 uur

IVN Maas en Waal verzorgt een zomeravondwandeling op de Ewijkse Plaat. In dit ogenschijnlijk rustige natuurgebied is de afgelopen jaren veel gebeurd. De Ewijkse Plaat is zo'n twintig jaar geleden als laboratorium gebruikt voor de ontwikkeling van 'nieuwe natuur'. Er is een afwisselend landschap ontstaan van dichte bosjes, ruigtes en graslandjes. Verschillende planten, insecten en vogels vinden daar hun favoriete plekjes. Onder leiding van een gids gaat men op zoek naar de flora en fauna langs de oevers van de Waal. De wandeling begint om 19.30 uur, op de dijk tussen Ewijk en Beuningen bij hectometerpaal 85. Kijk voor meer informatie op: www.ivn.nl/afdeling/maas-en-waal.

Stoom- weekend

Zat. 15 en zon. 16 juli

Activiteit:        ketels opstoken
Locatie:        Museum De Tuut,
        Appeltern
Tijd:        11.00 tot 16.00 uur

Het is de tweede keer dit jaar dat de ketels zullen worden opgestookt. Een bijzonder tafereel, waarbij bezoekers zich honderd jaar terug in de tijd wanen. Het Motorenmuseum is ook open. Hier zijn de oudste werkende verbrandingsmotoren in Nederland te zien, te horen en te ruiken. Kijk voor meer informatie en openingstijden op www.de-tuut.nl.

4daagse- feesten

Zat. 15 tot en met vr. 21 juli

Activiteit:        muziek
Locatie:        diverse locaties in
        Nijmegen
Tijd:        divers

De Vierdaagsefeesten is het grootste vrij toegankelijke evenement van Nederland. Gedurende een week treden meer dan 3000 artiesten op, verspreid over 38 locaties. Van latin tot rock en van dance tot Nederlandstalig. Daarnaast zijn er de kidsloop en een vuurwerkshow. Door alle festiviteiten en de volle terrassen tijdens de vierdaagseweek is het in de binnenstad één groot feest. Meer informatie: www.vierdaagsefeesten.nl.

Buitenconcert De Kwaekers

Zondag 16 juli

Activiteit:        concert
Locatie:        Olaf van Oijen-
        plein, Altforst
Tijd:        11.00 uur

Muziekvereniging de Kwaekers uit Altforst geeft ter afsluiting van het seizoen een buitenconcert op het Olaf van Oijen plein in het centrum van het dorp. Het concert begint om 11.00 uur. De toegang is gratis.

Open tuin Dreumel

Zondag 16 juli

Activiteit:        tuinbezoek
Locatie:        Rooysestraat 49,
        Dreumel
Tijd:        11.00 tot 17.00 uur

Landschapstuin Nieuw Robbekampen is deze dag open voor publiek. In deze tuin van ongeveer 15.000 m2 staan veel bijzondere planten. De entree bedraagt 3 euro en komt ten goede aan de stichting Moeder en Kind. Meer informatie: www.robbekampen.nl.

Expositie Wim Zurné

Zondag 16 juli

Activiteit:        expositie
Locatie:        St. Victorkerk,
        Batenburg
Tijd:        13.00 tot 17.00 uur

Deze zomer zijn in de Batenburgse Oude of St. Victorkerk verschillende exposities te zien. Nieuwe kunst in een oud kerkje, dat is de gedachte. Wim Zurné, die bekendheid verwierf met zijn robuuste landschappelijke kleuretsen, is de derde in rij van zes die zijn werken op de bijzondere locatie tentoonstelt. De zes kunstenaars worden allen op de een of andere manier geïnspireerd door landschap en natuur. Van directe representatie is in hun werk geen sprake: elementen uit de natuur zijn het uitgangspunt van waaruit zij hun beelden scheppen, elk op een heel eigen wijze. De expositie is te bezoeken op zondag 16 en 23 juli van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Waalspetters

Ma. 17 t/m woe. 19 juli

Activiteit:        Waalwoemi-
        activiteit
Locatie:        Dijkmagazijn
        Beuningen
Tijd:        10.00 tot 16.00 uur

Ben je tussen zeven en twaalf jaar oud en houd je van water? Meld je dan aan voor de activiteit Waalspetters, voor dagenlang waterpret aan de Waal. Op 17, 18 en 19 juli ga je in de Beuningse uiterwaarden hutten bouwen, zelf vuur maken met vuursteen, oerkoken met wilde planten, schatgraven en spetteren met het water uit de Waal. Trek kleding aan die vies mag worden en niet van kunststof is (vanwege vonken). Het is praktisch een lange broek aan te trekken, vanwege de stekelplanten. Er is plaats voor maximaal 40 kinderen van zeven tot twaalf jaar. Kosten bedragen 3,50 per dag (inclusief eten en materialen). Reserveren kan via tel. 024-677 70 00. Kijk voor meer informatie op: Facebook.com/Dijkmagazijn.

Feest aan de Maas en de Waal

Dweilorkest Altèd te Loat. Foto: Marion Enzerink

APPELTERN/WAMEL - Afgelopen weekend vonden aan de Maas in Appeltern de Maasfeesten plaats. Een aantal kilometer verderop was het ook feest aan het water. Bootspotvereniging Bsv Wamelskwartiertje organiseerde de spetterende activiteit Tobbedansen, aan de Waal in Wamel.

Op vrijdag gingen de Maasfeesten van start met een kinderdisco. Zangkoor Hullie gaf een uniek concert vanaf een afgemeerde dekschuit in de Maas.
Zaterdag 8 juli vond de Appelternloop plaats, met diverse afstanden voor kinderen en volwassenen. Aansluitend was er het Stijve Kuitenbal met een spectaculair optreden van de coverband Junction 12.

Het weekend werd op zondag afgesloten met een feestelijk middagmatinee. Voor de jeugd was er onder andere een stormbaan en een pannatoernooi.
Tobbedansen
Een aantal kilometer verderop, aan de Waal in Wamel, vond het evenement Tobbedansen plaats, georganiseerd door Bsv Wamelskwartiertje. Op vrijdag was er Tobbedansen voor de kinderen (natte vrijdag) en zaterdag Tobbedansen voor volwassenen, met aansluitend een groot feest.

Vierdaagse lopen vergt goede voorbereiding en juiste mindset

Bij de familie van Doornik lopen vier van de vijf gezinsleden mee met de Nijmeegse Vierdaagse. V.l.n.r.: Hanny van Doornik-Schoenmakers, Jori, André en Devi van Doornik. Foto: Vera Draaijer

PUIFLIJK - Waar men in Nijmegen in de file staat voor de vierdaagsecamping, zit de familie Van Doornik ontspannen in hun Puiflijkse achtertuin. Toch begint het ook hier te kriebelen, want vier van de vijf gezinsleden lopen volgende week de Nijmeegse Vierdaagse. En dat vergt de nodige voorbereiding.

De afgelopen maanden zijn er door allen de nodige kilometers gemaakt. Hanny en André met hun 'wandelclubje', waarmee ze wekelijks op pad gingen. Dochters Jori en Devi 'wanneer het uitkwam'. Alle vier zijn ze klaar voor de uitdaging. Ze weten - een beetje - wat ze te wachten staat, kennen hun zwakke plekken en hebben hetzelfde doel: genieten!

Het was jaren geleden al André's wens om met zijn twee dochters de vierdaagse lopen. Echter werd het drietal nooit tegelijk ingeloot. Daardoor liep dochter Devi de vierdaagse een aantal jaar terug, en André pas vorig jaar. Dat ze in 2017 wél gezamenlijk lopen is geen toeval, maar een mooie samenloop van omstandigheden. Hanny: 'Mijn zus stelde voor om, met ons wandelclubje, deel te nemen aan de Vierdaagse. Mijn 'ja' was voor André reden om wederom mee te lopen. Ook Jori ging de uitdaging graag aan, en daarop wilde Devi niet achter blijven.' Toch was het lange tijd nog niet zeker of het 'feest' doorging, aangezien Jori de enige was die middels loting een startbewijs moest verkrijgen. Maar ook hier was het lot het gezin gunstig gezind.
'Hoe mooi is het als je met je gezin de Vierdaagse kunt lopen? Ik vind het bijzonder', zegt André trots. 'Maar,' vult Hanny aan, 'het is een hoop geregel. Normaal gesproken kom je thuis en is het eten klaar. Dat is nu anders. Gelukkig hebben diverse mensen al aangeboden voor ons te koken. En de masseur komt volgende week gewoon aan huis.'

Vier keer veertig. Zien ze er tegenop? 'Ik weet wat me te wachten staat. Dat is een voordeel', zegt André. 'Ik heb ervaren dat je de tijd moet nemen om die kilometers te maken. Lopen in je eigen tempo, en 's avonds op tijd naar bed, dat zijn de beste tips die ik kan geven. En daarbij, met de juiste "mindset" kom je ook een heel eind.'

Hoewel ze uitkijken naar het wandelspektakel, zijn er écht wel dingen waar ze tegenop zien. 'Regen', zegt André stellig. 'De start, het massale', aldus Hanny. Jori vindt die drukte juist leuk. 'Gezellig. En dan al die studenten langs de kant. Ik weet nog goed dat ik daar zelf zat, midden in de nacht', lacht ze.
Zondag gaat het feest beginnen: startbewijzen halen, daarna even de stad in om sfeer op te snuiven, maandag rust, en dan barst dinsdag het spektakel los. 'We laten het over ons heen komen. Genieten staat voorop!'

Hernense (12) vlogt tijdens Vierdaagse

Foto: Dianne Basten

HERNEN - Danai Basten uit Hernen is met haar net twaalf jaar één van de jongste deelnemers van de 101ste Nijmeegse Vierdaagse. Vier dagen lang loopt zij elke dag 30 kilometer, samen met het #vteam. Het hele team van jonge deelnemers loopt de Vierdaagse voor het eerst. Kindercorrespondent Tako Rietveld, opgegroeid in Wamel, is de teamcaptain en initiatiefnemer van het #vteam. Met elkaar maken ze van de Vierdaagse een groot feest. Rietveld, die bekend werd als verslaggever van het NOS Jeugdjournaal, loopt de 101ste Nijmeegse Vierdaagse met 101 kinderen en vraagt daarmee aandacht voor het verhaal wat kinderen zelf kunnen en willen vertellen.Tijdens de Vierdaagse maken ze elke dag reportages, vlogs en livestreams over onderwerpen als vriendschap, vrede en vrijheid.

Drutense blarenpoli

DRUTEN - Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse verzorgen vrijwilligers van Rode Kruis afdeling midden Maas en Waal e.o. een blarenpoli in cultureel centrum D'n Bogerd in Druten. Dit doen zij geheel belangeloos. Een vrijwillige bijdrage is natuurlijk welkom. De vrijwilligers zijn op de blarenpoli aanwezig op maandag 17 juli van 16.00 tot 21.00 uur, voor het preventief afplakken. Van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 juli kan met tussen 16.00 en 21.00 uur terecht voor blaar- en voetverzorging. De blarenpoli is telefonisch bereikbaar via tel. 06-57 73 13 37.

TC De Linden opent terras

BEUNINGEN - Tennisclub De Linden opent woensdag 19 juli het terras en clubhuis voor Vierdaagse wandelaars. De club nodigt deelnemers en toeschouwers van harte uit om, op het terras of in het clubhuis, een moment van rust te nemen en te genieten van een kop koffie of verfrissend drankje. Leden van de club die de Vierdaagse lopen krijgen hun consumpties vergoed.

Magnus Vier- daagselocatie

NIJMEGEN - Ontmoetingscentrum de Kloosterhof wordt zaterdag 15 juli door vrijwilligers omgetoverd tot Ontmoetingscentrum Magnus 4Daagse Locatie. Er komen honderd bedden in de sporthal te staan, waar gasten en vrijwilligers kunnen overnachten en eten, en hun voeten kunnen laten verzorgen. Zondag 16 juli wordt om 14.00 uur de Vierdaagseweek feestelijk geopend, buurtbewoners zijn daarbij welkom.

Beachvolleybalveld voor The Weekenders

WINSSEN - Volleybalvereniging The Weekenders verruilt de komende maanden de zaal voor het beachvolleybalveld. Bij kampeerboerderij de Hoge Waard spelen de leden deze zomer gewoon door. Dankzij Willems Winssen BV liggen de twee beachvolleybalvelden er perfect bij. Het aanleggen van de velden was echter een aardige klus. Er moest flink wat onkruid op het veld gewied worden voordat het fijne zand erop gestort kon worden. The Weekenders wil Willems Winssen BV en de vrijwilligers hartelijk bedanken voor deze mooie actie.

Oprichting Businessclub Beuningse Boys

BEUNINGEN - Een groep enthousiaste Beuningse ondernemers is erin geslaagd Businessclub Beuningse Boys op te richten. Het betreft een businessclub die nieuwe zakelijke contacten kan bewerkstelligen en daarnaast, vanuit een maatschappelijk belang, voetbalvereniging Beuningse Boys zal gaan ondersteunen. Ontmoeten, ondernemen en ondersteunen zijn de drie pilaren waar de businessclub op rust. Door het organiseren van activiteiten biedt de club haar leden de mogelijkheid om zakelijk te netwerken met ondernemers uit de omgeving, kennis te delen en concreet zaken te doen.

Tegelijk beoogt de businessclub diverse doelstellingen in het maatschappelijk belang van voetbalvereniging Beuningse Boys. Denk hierbij aan de opleiding van de jeugd, ondersteuning van het eerste elftal en een verbetering van de faciliteiten van de vereniging. Het officiële startsein van Businessclub Beuningse Boys wordt gegeven door burgemeester Carol van Eert, tijdens het openingsevent op 18 september. Er staan deze avond tevens twee interessante sprekers op het programma, met als thema 'Sport meets business'. Zie website bcbeuningseboys.nl voor meer informatie.

Zilver voor Tik Hard bij Gelderse Beker

Het team van Tik Hard. (Foto: Jet van Verseveld)

WAMEL - Na acht avonden te hebben gespeeld kreeg tafeltennisvereniging Tik Hard afgelopen week het zilver van de Wiltschut omgehangen. Na een spannende strijd in Arnhem, bij de Treffers, verloor het in de finale van Odion uit Gaanderen.

De Wiltschut wordt al vele jaren gespeeld. Alle leden van afdeling Gelre kunnen aan dit toernooi deelnemen, dat begint met een poulefase. De vervolgrondes worden in zalen door heel Gelderland gespeeld.

Spannende wedstrijden
Vele spannende wedstrijden leidden Tik Hard naar de finale in Arnhem. Hoewel de club op een 3-1 voorsprong kwam, was het de club uit de Achterhoek die de winst pakte.
Heel even was er de teleurstelling, vooral voor Eric Zondag, die vanavond zijn eerste van de drieëntwintig gespeelde wedstrijden tijdens deze Gelderse beker verloor. Al snel was er echter respect voor het goede spel van de tegenstanders en blijdschap om de tweede plek.

Stephan van den Bos biljartkampioen

V.l.n.r.: Henk Luypen, Stefan van den Bos en Geurt van Rossum.   

WAMEL - Stephan van den Bos is afgelopen vrijdag gehuldigd als de nieuwe kampioen van Biljartclub VTC in Wamel. Van den Bos wist na een spannende competitie uiteindelijk de meeste punten te behalen. Geurt van Rossum eindigde op de tweede plaats en Henk Luypen eiste na een aantal spannende potten een derde plaats op.

De prijsuitreiking vond afgelopen vrijdagavond plaats tijdens een barbecue, waarmee het vierde seizoen op een leuke manier afgesloten werd.

Na de Wamelse kermis wordt er gestart met de nieuwe competitie, waarin ook het eerste lustrum gevierd zal gaan worden.
De Wamelse biljartclub werd opgericht in 2014 en draagt de naam van het plaatselijke VTC (Vrijetijdscentrum), waar elke vrijdag de biljartsport wordt beoefend. Voor meer informatie over de nieuwe competitie kan men terecht bij competitie-leider Gerard Scheeren, via tel. 06-18 63 20 17.

Proeflessen tennis bij Lewabo

BENEDEN-LEEUWEN - Bij tennisvereniging Lewabo kan de jeugd deze week kennismaken met de tennissport. Op woensdag 12 juli van 15.30 tot 16.30 uur en op zaterdag 15 juli van 9.00 tot 10.00 uur zijn er gratis proeflessen. Iedereen die belangstelling heeft kan langskomen op het complex van Lewabo, aan de Peel 10 in Beneden-Leeuwen. Neem naast een paar sportschoenen ook een tennisracket mee. Meer informatie: www.lewabo.nl.

Wandelaars op bezoek bij burgemeester

BEUNINGEN - Vierdaagsewandelaars uit de gemeente Beuningen zijn vrijdag 14 juli van 19.00 tot 20.00 uur uitgenodigd voor een gezellig samenzijn met andere lopers. Traditiegetrouw is het burgemeester Carol van Eert die de wandelaars ontvangt en succes wenst met de laatste trainingskilometers.

Zoektocht naar informatie over crossing van Britse parachutisten in 1944

Bernard J. Janssen en zijn vrouw Wilhelmina M. den Bieman met hun kinderen voor hun boerderij aan de Waterstraat. Foto: Archief familie Janssen-den Bieman

Door Anton Janssen


BENEDEN-/BOVEN-LEEUWEN - Van de hand van schrijver Bart Belonje verscheen in mei van dit jaar 'To Honour and Remember'. Een boek over de noodlanding van een groep Britse parachutisten tijdens de tweede dag van de Slag om Arnhem, in september 1944. De eerste druk van die uitgave over die gebeurtenis was vlot uitverkocht. De schrijver uit Nieuwerkerk aan den IJssel werkt nu aan de herdruk, en is driftig op zoek naar aanvullende informatie.

De belevenissen van de Britten speelden zich af tijdens het offensief van de geallieerden, beter bekend als Market Garden. Het Amerikaanse vliegtuig werd op 18 september 1944 boven de Betuwe door Duits afweergeschut geraakt en maakte een noodlanding bij Opheusden. De para's sprongen naar beneden en werden door leden van de ondergrondse opgevangen.

Familie Janssen-den Bieman
De schrijver haalt op: 'Het vliegtuig heeft de Ginkelse hei niet gehaald. Ik had in Engeland contacten met familie van de para's, maar stuit op onduidelijkheden waarover ik graag met mensen uit Maas en Waal in contact kom.'

'Ik weet dat de overlevenden van het gecrashte vliegtuig enkele dagen erna door verzetsmensen naar Maas en Waal zijn gebracht en op de boerderij van de familie Janssen-den Bieman aan de Waterstraat in Boven-Leeuwen belandden', aldus de bevlogen Belonje.
Oversteek
Belonje kwam in contact met hobby-streekhistoricus Paul van Dinteren uit Druten, die hem waardevolle informatie over de belevenissen verstrekte. Zo werd duidelijk dat mensen uit het verzet uit de Betuwe en Maas en Waal de vijftien gestrande para's vanaf de steenfabriek in IJzendoorn, in drie roeiboten, de oversteek van de Waal lieten maken.

Leeuwense verzetsmensen
Volgens Belonje en Van Dinteren was de bijdrage van Leeuwense verzetsmensen van groot belang bij de gevaarlijke vlucht over de Waal en het verblijf hier, in afwachting van de ontsnapping naar reeds bevrijd gebied.

De herdruk zal met aanvullende informatie aan waarde winnen: 'Het zou super zijn wanneer we in contact kunnen komen met mensen (of hun nabestaanden) die de gebeurtenissen hebben meegemaakt of er via overlevering over gehoord hebben. Respons op onze oproep is erg welkom.'
Informatie
De herdruk van het boek richt zich speciaal op organisaties van veteranen in het Verenigd Koninkrijk.
Voor de herdruk is Belonje op zoek naar meer informatie, met name over de gebeurtenissen in Beneden- en Boven-Leeuwen na de Waal crossing. Hij zoekt contact met mensen (of hun nabestaanden) uit de streek die over betrouwbare gegevens beschikken, waaronder geschriften, aantekeningen, oorlogsdagboeken, foto's of anderszins.
Reacties
Bijdragen en reacties kunnen worden doorgegeven aan Bart Belonje (tel. 06-23 44 32 47 of per mail: info@bartbelonje.com) of Paul van Dinteren (tel. 0487-51 67 79). Mailen kan ook naar: redactie@demaasenwaler.nl.

Nieuwe kapelaan voor St. Christoffel

Foto: Henk van Coolwijk

DREUMEL - De Dreumelse dorpsfotograaf Henk van Coolwijk trof vorige week, tijdens één van zijn tochten door de streek, de nieuwe kapelaan Titus Amalraj Santham van de Sint Christoffelparochie. Hij maakte dan ook dankbaar van de gelegenheid gebruik om hem, samen met Pastoor Massaer, op de foto te zetten voor de Dreumelse kerk. De nieuwe kapelaan is een Indische priester uit Tamil Nadu. De eerste drie maanden zal kapelaan Titus op de pastorie in Dreumel wonen om in te groeien in de Sint Christoffelparochie. Daarna zal hij pater Sunny vervangen, die eind september terug gaat naar India. Vanaf dat moment komt kapelaan Titus in Beneden-Leeuwen wonen.

Buurvrouwen genomineerd

Trea van Wamel en Lianne Zwetsloot van Steel & Stockings. Foto: Rabobank Maas en Waal

als Starter van het Jaar

BOVEN-LEEUWEN - Rabobank Maas en Waal heeft in het tweede kwartaal van 2017 Steel & Stockings uit Boven Leeuwen genomineerd. De buurvrouwen Trea van Wamel en Lianne Zwetsloot dingen begin 2018 mee naar de titel 'Starter van het Jaar 2017'.

Wat begon als een klein idee van twee vrouwen, groeide vanuit de passie voor eenvoud met een rijk karakter, in samenwerking met even gedreven regionale ondernemers, uit tot een volledig assortiment aan pure en eerlijke woonproducten.

'Stoer design…door vrouwen!' Met deze slogan laten Trea en Lianne gelijk zien waar Steel & Stockings voor staat. 'Ook woorden als puur, eenvoud en rijk passen goed bij Steel & Stockings,' volgens de dames. 'Alle items zijn ontworpen vanuit een passie voor eenvoud met een rijk en puur karakter.'

Passie voor wonen
De passie voor wonen heeft de twee vrouwen bij elkaar gebracht. Volgens Trea typeert dit hun collectie: 'We maken gebruik van stoere en robuuste materialen en verwerken die tot producten met een vrouwelijk karakter. Daarom hebben we ook gekozen voor de bijpassende slogan. En de materialen komen van bedrijven uit de regio. Hiermee laten we zien dat we niet alleen voor kwaliteit kiezen, maar ook voor het lokale karakter van de producten.'

Starter 'in de spotlight'
De 'Starter van het Jaar' verkiezing is een initiatief van Rabobank Maas & Waal. Starterscoördinator Anja van Zachten: 'Met deze verkiezing zetten we startende ondernemers in de spotlights. Ieder kwartaal nomineren we een starter die zich onderscheidt op een aantal gebieden. Begin 2018 wordt de 'Starter van het Jaar' bekend gemaakt.

Zangvereniging Orpheus zet jubilarissen in het zonnetje

Fien Barten ontvangt een oorkonde vanwege haar 50-jarig jubileum. Foto: Hans Barten

DRUTEN - Maandag 10 juli zijn negen jubilarissen van Koninklijke Gemengde Zangvereniging Orpheus in het zonnetje gezet. Jubilaris 'nummer tien', Fien Barten, kreeg een 'VIP'' behandeling.

Vanwege haar hoge leeftijd werd Fien Barten thuis bezocht door de voorzitter, Harrie Nillesen, en de secretaris, Cary van de Burgt. Behalve een boeket bloemen kreeg zij ook een oorkonde uitgereikt vanwege haar 50-jarig lidmaatschap van Orpheus.

v.l.n.r.: Harrie Nillesen, Cary van de Burgt, Elvira Heukelom, Ria Verbruggen, Gerda Bouman, Jan Sas, Ria van Haaften, Joop Foks en Frans Lewiszong. Foto: Marijke Smits-van Dieren

Bij de zangvereniging werden de negen andere jubilarissen gezamenlijk in het zonnetje gezet. Frans Lewiszong is vijftig jaar koorlid en zingt de baspartij. Hij komt uit een muzikaal nest en werd al op zijn zeventiende lid van het koor. Ook is Frans geluidstechnicus en maakt hij opnames van optredens, die hij ook op cd zet. Koorlid Ria van Haaften viert haar veertigjarig jubileum. Ze zingt bij de sopranen en is daarnaast ook lid van het kerkkoor.
Daarnaast zijn er zeven leden die hun twaalf en een half jarig jubileum vieren: Gerda Bouwman, Cary van de Burgt, Joop Foks, Elvira Heukelom, Harrie Nillesen, Jan Sas en Ria Verbruggen.

Rijke historie
Zangvereniging Orpheus bestaat inmiddels 168 jaar. De vereniging werd in 1849 door de Duitse musicus Herman Bergerhoff opgericht, in eerste instantie als mannenkoor. Na de eerste wereldoorlog werd de legendarische dirigent Piet Versloot aangetrokken. Hij bleef 40 jaar (tot aan zijn dood) dirigent, inspirator en grote promotor van de vereniging. In 1935 richtte hij een vrouwenkoor op dat in 1946 werd samengevoegd met Orpheus. Drie jaar na de fusie van de twee koren, in 1949, werd aan Orpheus het predikaat Koninklijk toegekend. Hare Majesteit Koningin Juliana verleende deze onderscheiding ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het koor. Orpheus heeft gedurende haar lange bestaan vaak deelgenomen aan concoursen in het binnen- en buitenland.

Extra techniek- lessen

Door Robert Henzen

MAAS EN WAAL - In het schooljaar 2016/2017 is door zeven scholen van Stichting SPOM een subsidie aangevraagd bij het Kenniscentrum voor Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG). Het KWTG motiveert om wetenschap en technologie in het onderwijs te implementeren. Zij stimuleert innovatieprojecten door jaarlijkse subsidies beschikbaar te stellen.

"Een goede promotie voor de scholen, het Tech-Lokaal én voor Maas & Waal" volgens Johan Reijers, eindcoördinator van het Tech-Lokaal Maas & Waal.

Stichting Meerwaarde Maas en Waal verzorgde in het Tech-Lokaal zowel in het vorige als in het afgelopen schooljaar 80 maal techniekeducatie voor scholieren van de groepen 7 en 8 van alle 15 basisscholen van Stichting SPOM. Daarnaast hebben zij dit schooljaar dankzij de KWTG subsidies ook techniek verzorgd op de locaties van zeven SPOM scholen. De docenten en leerlingen werden begeleid door vrijwilligers en studenten van het Tech-Lokaal, geschoold op technisch vlak en bijgeschoold op het gebied van onderzoekend en ontdekkend leren (OOL). Het was een groot succes, aldus de directeuren van alle zeven scholen.

Dit programma is vooral een succes door de goede samenwerking tussen directie en leerkrachten van SPOM, experts van KWTG, enthousiaste en geschoolde stagiaires en vrijwilligers van Tech-Lokaal en de opgedane kennis op gebied van onderzoekend leren via Hogeschool Arnhem Nijmegen. De HAN heeft inmiddels een nieuwe opleidingen ontwikkeld ('Onderwijskundig Expert Wetenschap en Technologie') van 16 avonden en geeft gratis trainingen onderzoekend leren voor leraren PO, VO en MBO. Het bestuur van SPOM en de projectleider van het Tech-Lokaal zijn aan het inventariseren wie deze opleidingen wil gaan volgen. Lees meer op www.tech-lokaal.nl bij nieuws.

"Een mooie start, die een vervolg noodzakelijk maakt om het techniek aanbod in de scholen duurzaam te maken", aldus Lia van Meegen, bestuurder Stichting SPOM.

Zomeractiviteiten bij De Salon

WINSSEN - De huiskamerinloop De Salon en De Paulussoos in Winssen bieden deze zomer een gevarieerd programma:

Mokken decoreren
Dinsdag 1 augustus en donderdag 31 augustus. Voor materiaal wordt gezorgd.

Handwerken
Donderdag 3 augustus. Iedereen is welkom, beginner of gevorderd, man of vrouw. Er worden patronen, ervaringen en tips uitgewisseld. Ook zijn er patronen voor diverse haak- en breiwerkjes aanwezig. Graag zelf garen en naalden meenemen. Ook breien een aantal deelnemers babydekentjes en -truitjes voor het project Rescue Baby. www.rescuebabygambia.nl

Ansichtkaarten maken
Op dinsdag 8 augustus worden er persoonlijke vakantie-ansichtkaarten gemaakt. Voor materiaal wordt gezorgd.

Franse ochtend
Op donderdag 10 augustus is het Franse ochtend in Winssen

Sing-a-long
Lekker meezingen onder leiding van de Amaretto's kan op dinsdag 15 augustus. Een zomerse liedjesochtend onder leiding van de Amaretto's in de Salon en bij goed weer op het terras van de Paulus. De Amaretto's zullen deze ochtend een afwisseling van luister- en meezingliedjes verzorgen.

Winssense quiz
Op donderdag 17 en dinsdag 22 augustus is de leukste dorpsquiz van Winssen.

Minibingo
Op donderdag 24 augustus organiseren de vrijwilligers van de huiskamerinloop van 10.00 tot 12 00 uur een minibingo voor de bezoekers van de Salon. Er zijn kleine prijsjes te winnen.

Puzzelochtend
Op dinsdag 29 augustus is er een puzzelochtend.

Iedereen die deel wil nemen is iedere dinsdagochtend welkom van 10.00 tot 12.00 uur (aansluitend het eetpunt Winssen) en dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en iedere donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, Molenstraat 2 in Winssen. De activiteiten zelf zijn gratis, maar voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Zomeravondconcert Popkoor Continue

Foto: Marian Derksen-Stevens Foto: Marian Derksen-Stevens

WINSSEN - Zondagavond 9 juli verzorgde Popkoor Continue een optreden in Winssen.

Een bijzonder optreden, aangezien het voor dirigent Willem-Peter Thielen de laatste keer was, dat Popkoor Continue uit Horssen door hem gedirigeerd werd. Willem-Peter is zeventien jaar dirigent geweest van het koor. Hij heeft het koor met zijn vierstemmige (soms 5- of 6-stemmig) arrangementen begeleid tot een kwalitatief fantastisch koor. Komende dinsdag wordt hij tijdens de laatste repetitie in het zonnetje gezet. Na de zomervakantie zal een nieuwe dirigent het 'dirigeerstokje' overnemen.

Testrit maken met dorpsauto

APPELTERN - In het weekend van 15 en 16 juli kan men weer testritten maken met de dorpsauto van Appeltern. De duurzame dorpsauto kan door alle dorpsbewoners met een rijbewijs vanaf 18 jaar gebruikt worden. Het betreft een uniek pilotproject, dat een jaar lang ondersteund gaat worden door provincie Gelderland en gemeente West Maas en Waal. Opgeven kan bij Sandra van de Graaf of Dorothe Toebast via www.mooi-appeltern.nl.

Doel van het initiatief is om het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren en om te kijken of de dorpsauto een passend middel kan zijn ter compensatie van het gebrek aan adequaat openbaar vervoer in de kleine kernen.

E-bikes
Binnenkort wordt ook gestart met de verhuur van E-bikes aan inwoners van Appeltern. Hierover volgt in De Maas&Waler later meer informatie.

Fietsbedevaart naar Kevelaer

MAAS EN WAAL - Op zondag 23 juli is de Maas en Waalse Fietsbedevaart naar het Mariaoord Kevelaer, met een totale afstand van 120 kilometer. Het verzamelpunt is 's ochtends om 05.30 uur bij de rotonde op de Van Heemstraweg in Ewijk. Vertrek Bergharen om 05.00 uur bij de Kerk. De organisatie heeft gezorgd voor een stalling voor fietsen met elektrische ondersteuningen. Halverwege de route is er een pauze voor koffie, een broodje en een kort gebed. Omstreeks 09.30 uur verwacht de groep in Kevelaer aan te komen, waar om 10.00 uur de Heilige Mis in de Basiliek van Kevelaer bijgewoond zal worden. Om 13.00 uur wordt de kruisweg gebeden in het mooie kruiswegpark. Pastoor Visschendijk zal hierin voorgaan. Rond 19.00 uur is men weer thuis. Meer informatie via Han van den Berg via tel. 0487-531708 of Mevrouw Derks via tel. 0487-532286.

Open Clubwedstrijd VAP Maas & Waal

Foto: Wendy Verbruggen

BERGHAREN - Menvereniging VAP Maas en Waal houdt zondag 16 juli een Open Clubwedstrijd op het terrein van Stal Cor Jansen, aan de Stompendijk 4 in Bergharen.

Ook wanneer je geen lid bent mag je meedoen. Je kunt je menkunsten dan testen bij de onderdelen Dressuur, Vaardigheid en Marathon, in een prettige ongedwongen sfeer. Niets moet, alles mag. Wil je maar aan een of twee onderdelen meedoen, dan kan dat ook. De dag wordt traditioneel afgesloten met soep en koude schotel voor de leden en alle deelnemers.

Voorwaarden deelname
Beschik je over een eigen aanspanning, en ben je tien jaar of ouder, dan mag je deelnemen. De voorwaarden zijn dat je zelfstandig je aanspanning kunt besturen en je beschikt over een 'groom' (hulp achterop).

Wanneer je jonger bent dan achttien jaar dan moet je 'groom' achttien jaar of ouder zijn. Een veiligheidshelm is verplicht, en tijdens het onderdeel marathon moet ook een bodyprotector gedragen worden. Veiligheidshelmen en bodyprotectoren zijn tijdens die dag te leen.

Aanmelden
Deelname aan de Open Clubwedstrijd is geheel vrijblijvend en gratis. Wacht niet te lang, want vol=vol. Wil je deelnemen aan de wedstrijd, of wil je informatie ontvangen over de vereniging, zie www.vapmaasenwaal.nl.

Kledingplan Leones breidt zich uit naar Gambia

De Gambiaanse bevolking speelt in de wedstrijdshirts op zandvelden met goals gemaakt van houten latten. Foto: SV Leones

BENEDEN-LEEUWEN - Voetbalvereniging Leones presenteerde met ingang van het seizoen 2016/2017 een nieuw kledingplan. Onlangs mochten ook de jeugdleden van de club in hun nieuwe trainingspakken en wedstrijdshirts de Leeuwense velden op. Voor de oude kleding werd een bijzondere bestemming gevonden.

Als men nieuwe kleding krijgt, is de oude kleding overbodig. De eerste gedachte zou dan kunnen zijn om de oude kledingstukken naar het grofvuil te brengen. Kees Zondag, leider van het eerste elftal van SV Leones, had echter een beter idee. Hij kende de familie Hermeling, die arme mensen in Gambia helpt.

Binnen de kortste keren werden de oude wedstrijdtenue's dan ook in dozen verzonden naar Gambia. Inmiddels is de vracht daar, tot grote vreugde van de lokale bevolking, in ontvangst genomen.

Expositie Fred van den Broek verlengd

BEUNINGEN - De expositie van Fred van den Broek in het Molenhuis in Beuningen wordt verlengd tot 11 september. Fred tekent en schildert al vanaf zijn jeugd die hij doorbracht in Zutphen, Nederland. Sinds 2008 woont hij op Bonaire. Daar heeft hij nu voldoende tijd en inspiratie om het schilderen actief uit te oefenen. Regelmatig verblijft Fred in Nederland, in Ewijk, en mede daardoor is ook de omgeving van Beuningen uitgangspunt geweest voor zijn schilderijen. Bij zijn expositie in het Molenhuis wordt vooral Nederlands werk worden getoond. Het Molenhuis is geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en bij theatervoorstellingen.

Fotowedstrijd Rijn-Waal

MAAS EN WAAL - De Euregio Rijn-Waal is op zoek naar creatieve fotografen die mee willen doen aan de jaarlijkse fotowedstrijd. Het thema is dit jaar 'Culturele highlights in uw gemeente' en de wedstrijd staat open voor alle inwoners van de Euregio Rijn-Waal. Iedere deelnemer kan maximaal drie foto's inzenden. De foto's kunnen tot 31 oktober 2017 worden ingezonden. De winnaars krijgen begin december bericht en worden op 18 december, tijdens de eindejaarsbijeenkomst, gehuldigd. De twee mooiste inzendingen uit Nederland en Duitsland worden bovendien met geldprijzen van respectievelijk 200 en 100 euro beloond. Kijk voor informatie over de wedstrijd en voorwaarden voor deelname op www.euregio.org/fotowedstrijd2017.

Kermis Boven-Leeuwen

BOVEN-LEEUWEN - De jaarlijkse kermis in Boven-Leeuwen is dit jaar van 2 tot en met 5 september. Rondom D'n Dulper staan dan weer verschillende kermisattracties voor de jeugd. Er is voor zowel jong als oud genoeg te beleven.

Naast het vertier buiten is er op zondag en maandag live-muziek in D'n Dulper. Op zondag 3 september is er muziek van Meevents met dj Maarten in D'n Dulper. Deze Boven Eindse dj maakt deze middag tot een groot feest. De zondagmiddag begint om 16.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Op maandag 4 september spelen de Melody Players in het Dulpercafé heerlijke dansmuziek. Na het grote succes van vorig jaar komen deze muzikanten terug om de leukste meezingers ten gehore te brengen. Het matinee duurt van 16.00 tot 21.00 uur.

Collectanten MS Fonds gezocht

MAAS EN WAAL - Het Nationaal MS Fonds zoekt collectanten in de regio Maas en Waal. MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen het twintigste en veertigste levensjaar, en het is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen in Nederland. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden.

Met de opbrengst van de collecte investeert het Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te genezen. De landelijke huis-aan-huiscollecte is van 20 tot en met 25 november. Collecteren kost circa twee uur van je tijd. Aanmelden als collectant kan via www.mscollecte.nl.

Zomerfeest bij IKC de Kubus

Foto: Myrna Frissen Foto: Myrna Frissen

DRUTEN - Bij de kinderopvang op IKC de Kubus was afgelopen week het jaarlijkse zomerfeest.

Woensdag was het feest voor de kinderen van het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Er was van alles te beleven en te smullen. Zo was er een ijscokraam, springkussen, schmink en een glittertattoo hoek. Een bellenblaasartiest maakte het feest compleet. Als afsluiting van de middag werden er ballonnen oplaten. Donderdag was het zomerfeest op de BSO. De kinderen genoten, samen met hun ouders, van een goochelshow, terwijl er ondertussen heerlijke hapjes werden geserveerd.

Openingstijden Perspectief

BEUNINGEN - Stichting Perspectief hanteert in de zomermaanden beperkte openingstijden. Dit geldt ook voor de verschillende activiteiten/projecten van Stichting Perspectief. Van 17 juli tot en met 28 augustus is het kantoor van Stichting Perspectief beperkt geopend. Bezoekers zijn welkom van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Het VIP-spreekuur op de donderdagmiddag is tot eind augustus gesloten. Een afspraak maken kan wel, via vip@stg-perspectief.nl. De eetpunten in Beuningen en Winssen gaan gewoon door, de eetpunten in Ewijk en Weurt hanteren een zomerstop. De werkplaats en het reparatiecafé zijn eveneens gesloten.

Lessen Slagwerkgroep Excelsior

DEEST/HORSSEN - Ben je al langer van plan om te leren drummen? Grijp dan nu je kans, en stroom na de zomervakantie in in het lesprogramma van Slagwerkgroep Excelsior Deest/Horssen. Of je nu 8 of 80 bent, het is nooit te laat om slagwerk te leren bespelen. Lijkt jou dit iets, of heb je vragen, dan kun je contact opnemen via tel. 0487-51 27 41 (na 18.00 uur).