De Maas&Waler halfdagblad

11 april 2018

De Maas&Waler halfdagblad 11 april 2018


Voorverkoop Wiellawaai

BENEDEN-LEEUWEN - Het driedaagse evenement Wiellawaai en de Dag van Leeuwen vindt dit jaar plaats op 29 en 30 juni en 1 juli, in de feesttent aan "De Wiel" in Beneden-Leeuwen.


Het evenement beleeft haar 22e editie en Stichting Dag van Leeuwen pakt wederom groots uit. Tijdens de Crazy Friday zullen VJ Mellow Mels, WC Experience, Beatcrooks en Mental Theo het publiek een onvergetelijke gezellige avond bezorgen. Op zaterdag opent DJ Mike de avond, gevolgd door een optreden van de band This is Beethoven, die er voor gaat zorgen dat het dak eraf gaat met hun weergaloze show. John de Bever vermaakt de vele bezoekers op zijn manier en als klap op de vuurpijl zet Frans Bauer de tent op zijn kop. Aanvang van beide avonden is 20.00 uur.

Kaartverkoop

Kaarten voor het muziekspektakel Wiellawaai zijn vanaf 14 april te koop via www.dagvanleeuwen.nl en bij de voorverkoopadressen: Sigarenzaak Van den Bogaard en Feestwinkel van Beuningen in Beneden-Leeuwen, Primera in Druten en Tankstation Croonen in Afferden. De kaarten voor de vrijdagavond kosten in de voorverkoop 16 euro en voor de zaterdagavond 18 euro. Een combikaart kost 32 euro.

Hogestraat op de schop

DRUTEN - Onder voorbehoud van de definitieve gunning start aannemer Remmits op maandag 16 april met de herinrichting van de Hogestraat in Druten. De aannemer organiseert op woensdagavond 18 april een informatiebijeenkomst om 20.00 uur in café De Gouden Leeuw. Tijdens deze bijeenkomst geeft de aannemer uitleg over de planning van de werkzaamheden en kunnen belangstellenden vragen stellen. De informatieavond voor ondernemers van de Hogestraat vindt om 18.00 uur plaats.

Technische toppers

Foto: John van Gelder

Donderdag 12 april is het Girlsday. Tal van technische bedrijven openen deze dag hun deuren zodat meisjes tussen de 10 en 15 jaar kennis kunnen maken met bèta, techniek en ICT. Bij het Junior Technovium in Wijchen kunnen meisjes met hun moeder, tante of buurvrouw programmeren, solderen, glas graveren en hout branden tussen 18.30 en 20.00 uur. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.juniortechnovium.nl/jt-wijchen.

Kerk verkocht

DRUTEN - De H. Johannes de Doper-kerk Puiflijk is verkocht aan de heer Franken uit Zetten. Er zullen geen diensten meer plaatsvinden in de kerk. De vieringen zullen doorgang vinden in dorpshuis de Lier.

Deel onderwijs De Kom naar Pax Christi


Door Piet Zeeuwen

DRUTEN - Het onderwijs voor zo'n 25 leerlingen van De Kom wordt in het nieuwe schooljaar (2018-2019) ondergebracht in het gebouw van het Pax Christi College. Dit gebeurt in het kader van de wetgeving passend onderwijs.

Doelstelling van die wet was eigenlijk dat zoveel mogelijk leerlingen vanuit het speciaal onderwijs zouden terugkeren naar het reguliere onderwijs. Maar de praktijk bleek weerbarstiger dan de theorie. Passend onderwijs leidde (nog) niet tot zichtbare veranderingen in de leerlingenstromen. Om toch aan de doelen van de wet op het passend onderwijs te kunnen voldoen heeft een samenwerkingsverband van Pax Christi College, SPOM, de Kom en de gemeente toegewerkt naar het samen optrekken van regulier en speciaal onderwijs. Men werkt toe naar geïntegreerde voorzieningen, dus geen aparte SBO-school of SO-voorzieningen. Dat leidde al tot onderwijs van SBO-leerlingen op basisschool de Laak in Wamel, en nu dus tot onderwijs aan 25 Kom-kinderen in twee lokalen van het Pax Christi College. De gemeente en schoolbesturen zullen de kosten voor de aanpassing van die twee lokalen samen moeten ophoesten. Volgens demissionair wethouder van onderwijs Sjef van Elk gaat de gemeente dit samenwerkingsinitiatief ruim baan geven. 'Zeker ook omdat beide partijen bereid zijn hun afspraken vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst', aldus Van Elk.

Herdenking gefusilleerde arbeiders Meistaking 1943

Jan Walraven

BENEDEN-LEEUWEN - Dit jaar is het 75 jaar geleden dat in Beneden-Leeuwen en omgeving stakingen uitbraken vanwege de oproep van de Duitsers dat alle gedemobiliseerde soldaten van 1940 zich opnieuw moesten aanmelden om in Duitsland te werk gesteld te worden. In Beneden-Leeuwen werden uiteindelijk vijf mensen opgepakt en de volgende dag op de Galgenberg in Arnhem gefusilleerd, onder wie Jan Walraven. Daarnaast zijn er achttien mensen opgepakt en afgevoerd naar concentratiekampen.

Bij deze gebeurtenis willen het 4 mei-comité en museum Tweestromenland uitgebreid stilstaan. Op 4 mei is om 19.00 uur de jaarlijkse herdenking in de H. Alphonsuskerk, waarna om 19.30 uur op de begraafplaats stil zal worden gestaan bij de graven van alle mensen uit Beneden-Leeuwen en omgeving die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Vervolgens gaan de genodigden naar museum Tweestromenland, waar een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur de daar ingerichte tentoonstelling over de Meistaking 1943 zal openen.

Busreis naar Arnhem

Op 5 mei organiseert museum Tweestromenland een busreis naar de plek in Arnhem waar, op die dag precies 75 jaar geleden, de vijf mensen uit Beneden-Leeuwen en omgeving zijn gefusilleerd. De bus vertrekt om 13.00 uur. Ter plekke legt de burgemeester om 14.00 uur een krans. Daarna zal een nichtje van een van de slachtoffers twee ontroerende brieven voorlezen van haar oom die vanwege de Meistaking in een concentratiekamp in Duitsland het leven liet. Voor deze bijeenkomst is iedere inwoner van Beneden-Leeuwen en omgeving uitgenodigd. Graag opgeven bij het secretariaat van het museum, via info@museumtweestromenland.nl. Alleen de kosten van de bus worden in rekening gebracht.

't Geerke uit Puiflijk sportiefste school in Drutenloop 2018

Leerlingen van 't Geerke nemen de wisselbeker in ontvangst. Foto: Bert de Haas

DRUTEN - Afgelopen zondag vond de twaalfde editie plaats van de Drutenloop. Er deden wederom veel jeugdige lopers mee, dit jaar 425.

De organisatie van de Drutenloop loofde dit jaar ook een prijs uit voor de sportiefste basisschool. Bij deze prijs ging het niet om het aantal leerlingen dat meeliep, maar om het percentage leerlingen dat per school deelnam. Met deelnamepercentages van 19 tot 22 procent waren de verschillen tussen de Drutense scholen slechts klein.

Basisschool 't Geerke uit Puiflijk werd met een deelnamepercentage van 22 procent de winnaar. Er deden 46 van de in totaal 208 leerlingen mee aan het hardloopevenement. Dinsdagmiddag kwamen wethouder Sjef van Elk en Joni Scholte van stichting Drutenloop de school verrassen met een mooie wisselbeker.

Een fotoverslag van de Drutenloop is te vinden op www.demaasenwaler.nl.

Ondermijningscriminaliteit

WEST MAAS EN WAAL – De gezamenlijke gemeenten in de regio Gelderland-Zuid hebben per 1 april jl. een intergemeentelijk projectbureau opgericht. Dit bureau gaat zich verdiepen in de aanpak van zogeheten 'ondermijningscriminaliteit'. Ruwweg betekent dit de vermenging van onder- en bovenwereld, zoals een buurman die wiet verbouwt op zolder, waardoor brand kan ontstaan, overlast gevende hangjongeren die omwonenden intimideren, zodat ze geen aangifte durven doen, illegale afvallozingen et cetera.

De gemeente West Maas en Waal vindt de aanpak een serieus thema voor de lokale veiligheid. Om deze criminaliteit aan te pakken is het van belang dat lokaal en regionaal beleid goed op elkaar aansluiten, om zo te voorkomen dat criminaliteit zich verplaatst naar een nabijgelegen dorp. Niet alleen vanwege de gemeentegrens overstijgende criminaliteit, maar ook met het oog op een efficiënte samenwerking met de strafrechtketen, aldus burgemeester Van Neerbos van West Maas en Waal. De bovenlokale ondersteuning was al actief in negen gemeenten, waaronder West Maas en Waal, maar wordt nu uitgebreid naar alle twintig gemeenten van de regio Gelderland-Zuid. In eerste instantie bij wijze van pilot, voor de duur van een jaar.

Televisie RTV Totaal schakelt naar RN7

MAAS EN WAAL - Het televisiesignaal van RTV Totaal, de lokale omroep voor Beuningen en Druten, schakelt binnenkort om naar RN7, de streekomroep. Eerder was de radio al omgeschakeld naar RN7, dat het nieuws brengt uit zeven gemeenten in het Rijk van Nijmegen. Binnen de streekomroep wordt samengewerkt door diverse lokale omroepen. Het vormen van een streekomroep is de wens vanuit Den Haag en het NLPO, de organisatie van lokale omroepen. Dankzij de samenwerking zijn er straks meer tv-items. Niet alleen over Beuningen en Druten, maar over de hele regio.

Gijs Tromp. Foto: Maik Jansen

Door Ton van Hulst

In de rubriek 'de Maas & Waler dat ben ik' maken we wekelijks kennis met een inwoner van deze regio. Wie zijn ze, wat doen ze en waarom wonen ze hier. Maar ook, wat zouden ze graag toevoegen aan de regio? En aan welke plek hebben zij bijzondere herinneringen? Het resultaat, bijzondere portretten van gewone mensen met een eigen verhaal.


Naam:                Gijs Tromp
Leeftijd:                20 jaar
Woonplaats:        Winssen

Kalm en beheerst komt hij over, en ook een beetje afwachtend. Eenmaal bezig weet hij veel te vertellen, Gijs Tromp. Vanuit de rustig gelegen woning buiten het centrum van Winssen, waar de bijgebouwen schapen herbergen ('een uit de hand gelopen hobby van mijn vader'), kijkt Gijs naar de lichtjes in de wind bewegende bomen en struiken op het ruime erf.

'Af en toe help ik mijn vader wel met de schapen, maar ik ben zelf toch wel iets meer van de planten. Ik bewerk hier thuis een aardig stukje grond, waarop ik onder andere tomaten, sla en andere groenten heb staan. Mijn moestuintje wordt elk jaar weer iets groter.'

Gijs legt uit dat die planten en groenten uitstekend aansluiten bij zijn studierichting – hij zit nu in het laatste jaar van de HAN in Nijmegen, waar hij binnenkort, in juni, zijn studie Food & Business hoopt af te ronden.

'Ik ben geïnteresseerd en gespecialiseerd in Quality Management, ofwel het bewaken en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van ons voedsel. Wat mij nu trekt is een baan op de kwaliteitsafdeling van een voedingsmiddelenbedrijf. Maar wat ik uiteindelijk precies ga doen? Het kan goed zijn dat ik weer verder ga studeren, en nog even wacht met een baan te zoeken. Trouwens, ik moet ook nog mijn minor aan de Wageningen Universiteit afmaken. Waarschijnlijk krijg ik dan mijn diploma in januari of februari.'

Scouting

Gijs Tromp doet ook veel bij de scouting. 'Vroeger, toen ik zelf nog kind was, was ik al lid, en deed ik graag mee met de spelletjes en de andere activiteiten. Nu ben ik een deel van de leiding, en ik vind het nog steeds erg fijn van alles op te zetten en te organiseren, bijvoorbeeld een eigen versie van de zogenaamde Jotihunt speurtocht, die georganiseerd wordt door Scouting Nederland en wel dertig uur kan duren en in heel Gelderland plaatsvindt. De deelnemers moeten proberen vossen te vinden en krijgen aanwijzingen aan de hand van foto's, en hints via internet. Onze versie vindt plaats in Winssen; we noemen het de Winssenhunt. De kinderen vinden dit doorgaans erg leuk.' Maar Gijs betreurt het dat er onder de jeugd steeds minder animo lijkt te bestaan voor de scouting.'Ik krijg sterk de indruk dat kinderen erg weinig buiten spelen, daarom vind ik het nuttig en belangrijk dat ik hieraan wat kan bijdragen.'

Huttenkamp

Gijs is tevens actief bij het huttenkamp aan het einde van de zomervakantie, een week voordat de scholen weer beginnen. 'Ik ben lid van het bestuur, als secretaris. Ik ben niet zo handig met hout, dus ik vind het prima dat ik daarnaast mag meewerken in de zogenaamde kreatieftent, een grote partytent, waarin kinderen even andere dingen kunnen doen dan hutten bouwen, als ze wat afwisseling zoeken. Dan houden ze zich bezig met tekeningen maken, bijvoorbeeld. De meisjes kleuren dan meestal leuke kleurplaten met elkaar, waarmee ze de gebouwde hut versieren, en de jongens willen nogal eens uit zijn op 'handel': die proberen de zelfgemaakte producten soms om te zetten in geld of extra spijkers om mee te bouwen,' lacht hij.

Zijn vrienden vindt Gijs voornamelijk bij de scouting, waar hij nu in de grootste groep zit. 'Het is eigenlijk wel een hecht kliekje, mijn vriendengroep, ik voel me er op mijn gemak. Het doet me ook goed zelf activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld een darttoernooi. Gelukkig lukt het me regelmatig aardig goed te scoren! We bezoeken eenmaal per jaar een toernooi in De Paulus, maar alleen naar dartwedstrijden kijken boeit mij ook.'

Maas en Waal

Gijs weet nog niet hoe zijn toekomst er uit gaat zien. Winssen blijft hem trekken, onder andere vanwege wat hij noemt: het vertrouwde. Voorlopig is hij nog niet van plan Winssen te verlaten. Hij heeft hier zijn vrienden en vindt de omgeving prettig om te wonen. 'Een avonturier ben ik zeker niet. Ik zou het niet gauw in het buitenland zoeken, wat werk betreft, en in Nederland zijn trouwens mogelijkheden genoeg. Hier in Winssen, of eigenlijk in heel Maas en Waal hou ik van het kleinschalige, het dorpse. Maar voor de jeugd zou er, in het algemeen, meer aandacht moeten zijn,' aldus Gijs.

Sponsorloop Wamel

Foto: Els Bouman

WAMEL - Donderdag 29 maart kwamen leerlingen van De Kom en De Laak in actie tijdens een sponsorloop voor stichting Kerala.

Henny Korenromp, oud directeur van De Laak, kwam tijdens haar reis naar India in contact met de stichting. Stichting Kerala ondersteunt onder andere kinderen met een beperking in India. De leerlingen hebben erg hun best gedaan tijdens de sponsorloop. Ze hebben een mooi bedrag van 1,944,60 euro opgehaald. Hiermee kunnen veel voorzieningen gerealiseerd worden. Woensdag 4 april werd de cheque overhandigd door een aantal leerlingen aan stichting Kerala.

Dansestafette voor Kinderloop

Foto: Reinier Jansen

BENEDEN-LEEUWEN - Tijdens de Koningsspelen op donderdag 26 april organiseren de basisscholen de Wijzer en de Leeuwenkuil een evenement 'dance for hope'. Tijdens de Koningsspelen, zullen leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 continu in een estafettevorm dansen voor het goede doel. Het goede doel is de Kinderloop die dit jaar voor het eerst wordt georganiseerd op zaterdag 15 september.

Kinderloop

De Kinderloop is een korte versie van de Samenloop voor Hoop en is speciaal voor kinderen tot en met groep 8. Ook kinderen worden namelijk geconfronteerd met kanker. Ze kennen vaak wel iemand die ziek is geweest of misschien zelfs is overleden aan kanker. Het doel is zoveel mogelijk geld inzamelen voor onderzoek naar kanker.

Dance for hope

Leerlingen van de twee basisscholen gaan vanaf deze week langs de deuren met hun sponsorformulier in de hoop zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen. Dance for hope vindt plaats tijdens de Koningsspelen op donderdag 26 april vanaf 9.30 uur bij Leones. Miranda Budde van dansschool 'Just Dance' zal de kinderen begeleiden. Kijk voor meer informatie en inschrijven voor de Kinderloop op www.samenloopvoorhoop.nl (zoek op 'beneden-leeuwen').

Column

Buixushaag

Te dik voor een erehaag. Kan dat?

Ja, dat kan, volgens de Vereniging Erepeloton Waalsdorp.

Dikke mensen zijn niet meer welkom in het erepeloton vrijwilligers die op 4 mei in de Scheveningse duinen de doden herdenken die hier in WOII zijn gefusilleerd.

Het regende klachten. Tv-kijkers hadden zich volgens de vereniging in voorgaande jaren geërgerd aan vrijwilligers met een 'fors postuur'. Ze klaagden per e-mail dat de uit de haag stekende buiken afleiden van de plechtigheid. De mannen dragen allemaal een blauwe overall. Maximaal verkrijgbaar in maat 60 en dat levert schokkende taferelen op: losspringende knopen bijvoorbeeld waardoor groezelige T-shirts of harige buiken zichtbaar worden.

Een van de gewogen en te zwaar bevonden 'forse mannen' mocht in de krant zijn verhaal doen. Bij het artikel stond een grote foto, en profiel. Duidelijk was dat er sprake moet zijn van een flinke erehaag om deze buik in het gelid te houden. Anderzijds: we zijn niet voor niets bevrijd van de Nazi's. Übermenschen die streefden naar een superras van slanke, blanke, blonde blauwogigen. (Ze waren niet altijd consequent: Hermann Göring had volgens mij een flinke pens, maar daar trok hij die brede koppelriem strak omheen.) Maar goed, wij zijn bevrijd van enge selectiecriteria. In vrij Nederland telt iedereen mee, ongeacht huidskleur of postuur.

In theorie zeker.

De uitverkoren mannen vormen een erehaag. Een haag. Die moet 'strak geschoren' zijn anders is het geen haag meer. Nou ja, je zou een haag met uitstulpingen een buixushaag kunnen noemen. Maar dat is flauw.

De oplossing: zet allemaal dikke mannen (en vrouwen mogen hoop ik ook mee doen) in de erehaag. Of allemaal dunne. Elke keer een andere gewichtsklasse, dit jaar bijvoorbeeld maatje 40-45. Ik zeg maar iets.

Zaak opgelost, over naar de echte problemen.

Onderscheiding Van der Stroom

DRUTEN - Dinsdagavond 10 april heeft Dennis van der Stroom uit handen van burgemeester Luciën van Riswijk een Draaginsigne Gewondende (DIG) ontvangen. Deze bijzondere onderscheiding heeft Dennis toegekend gekregen door de minister van defensie naar aanleiding van zijn missie naar Afghanistan in 2008-2009. Het DIG is een zichtbaar teken van respect voor dank aan militairen die lichamelijk en/of psychisch gewond zijn geraakt, door hun militaire inzet onder oorlogsomstandigheden.

De Duitse inval in Nederland, 10 mei 1940. Foto: Archief Wil van den Dobbelsteen

Herdenken op 4 mei

Verzet als voorbeeld                                

Door Wil van den Dobbelsteen

In samenwerking met het 4 Mei Comité Druten publiceert de Maas&Waler deze maand wekelijks een artikel over de aanloop naar de dodenherdenking op 4 mei. Het landelijke thema 'Verzet' vormt de rode draad. In de artikelen wordt aandacht geschonken aan een voorbeeld, dat zich toe zal spitsen op een noodlottig voorval aan bijna het einde van de tweede wereldoorlog. Dit in gedeelten die menigeen tot de verbeelding zullen spreken.

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers zonder enige waarschuwing ook Nederland binnen. Sommige Nederlanders dachten dat het een vergissing was. Die gedachte was er maar kort. De Duitsers pasten de zogenaamde stappenmethode toe, door geleidelijk aan hun ideeën door te voeren. Naarmate de oorlog vorderde werden ze steeds strenger.
Er waren toen dagbladen die niet aan de eisen van de bezetter voldeden en moesten stoppen. Daarbij waren er die illegaal, ondergronds, verder gingen door bezettersdaden aan de kaak te stellen, waaronder ook die van de NSB. De bladen hoopten hiermee de mensen wakker te schudden. Het verzet groeide. Waarom mensen aan 'verzet' deden, was voor iedereen anders, maar ze hadden allemaal hetzelfde doel: ons land moet bevrijd worden.
Risico's werden genomen. Ook door groepen van het opgerichte Legioen van Oud Frontstrijders (L.O.F.). Zij kregen al in 1941 zware tegenslagen te incasseren omdat leidende figuren werden gearresteerd. Daarna ontstond ook de Ordedienst (O.D.), een paramilitaire organisatie waarvan er in 1942 en 1943 ook velen werden gearresteerd en zo'n driehonderd de dood vonden. In 1944 werd het streven naar eenheid groter. De krachten werden gebundeld. De Landelijke Knokploegen (L.O.K.) en de Raad van Verzet (R.V.V.) vormden uiteindelijk de Binnenlandse Strijdkrachten (B.S.). Dit allemaal terwijl op lokaal niveau er de nodige acties en strubbelingen werden ondernomen en ondervonden.
Kijkend naar de verschillende soorten van verzet komen we globaal uit op zo'n dertig soorten, waaronder: staking, sabotage, spionage, smokkelen, crossings, Engelandvaart, vluchtroutes, liquidaties, ontvoeringen, overvallen, droppings, onderduiken, koerieren, vervalsingen, economisch verzet, illegale pers, kerkelijk verzet, artsenverzet, kunstenaarsverzet, schoolverzet, studentenverzet, professorenverzet, verzet tegen nazificatie/gelijkschakeling.

Volgende week op deze pagina meer over het verzet.

Herdenking Ewijk

EWIJK - Op 4 mei vindt de jaarlijkse herdenking plaats bij het oorlogsmonument voor de RK kerk. Sinds de onthulling van het monument in 2013 is de belangstelling in Ewijk steeds groot geweest. De herdenking begint om 14.30 uur op het kerkplein aan de Julianastraat en is voor iedereen toegankelijk.
Dit jaar wordt stilgestaan bij de tien slachtoffers die op het monument worden geëerd. Dit zijn zowel de burgerslachtoffers uit Ewijk, als de in Ewijk omgekomen geallieerde militairen. Tijdens de herdenking leggen leerlingen van basisschool De Reuzepas kransen. Toon Reuvers, van het organisatiecomité Ewijk 4 en 5 mei, is blij met de aanwezigheid van de kinderen: 'De betrokkenheid van De Reuzepas is erg belangrijk, om zo de kennis over de oorlog en de gevolgen voor Ewijk over te brengen op de jeugd. Het is goed om samen onze doden te gedenken en ook stil te staan bij de vrede. Daarom is de herdenking vrij toegankelijk en alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om samen met ons stil te staan bij de oorlog.' Het programma omvat toespraken van burgemeester Daphne Bergman en een vertegenwoordiger van basisschool De Reuzepas.
Kijk voor meer informatie en het programma op www.4en5mei-ewijk.nl.

HCD MA1 afgelopen zaterdag in actie tegen Salland. Foto: Britt Raafs

Vereniging in Beeld: Hockeyclub Druten

Doelbewust werken aan kwaliteit

Door Anton Janssen

In deze rubriek halen wij verenigingen uit ons verspreidingsgebied voor het voetlicht. We belichten niet alleen de activiteiten, maar ook de plannen en de aandachtsvelden van de vereniging. In elke aflevering staat één vereniging centraal. Dit keer is dat Hockeyclub Druten (HCD).


HCD bestaat ruim tien jaar en heeft een fraaie accommodatie op sportpark De Gelenberg in Druten. De club is eigenlijk een doorstart van Sticks'71, dat na vijfentwintig jaar ophield te bestaan. In 2005 volgden initiatieven weer met hockey te beginnen en werden de krachten gebundeld. Enthousiaste (oud-)leden werden met succes gemobiliseerd en een nieuwe fase brak aan.

Bij de vereniging wordt de hockeysport vooral beoefend door de jeugd. HCD telt bijna 350 jeugdigen van zes tot achttien jaar en zo'n 100 volwassen leden. Voorzitter René Pit: 'Je zou ons kunnen zien als een opleidingsinstituut voor de jeugd. We hebben een flink aantal jongens- en meisjesteams, hoewel het aantal volwassenen gestaag toeneemt.'
Voor de club blijkt het moeilijk de jeugdleden na hun achttiende vast te houden. 'Ze trekken meestal weg om te gaan studeren. We hopen dat ze na hun studietijd terugkomen, maar zekerheid heb je nooit. Qua accommodatie zitten we goed, met twee kunstgrasvelden op basis van zand en een gezellig nieuw clubhuis', aldus Pit.

Kwaliteitsimpuls

'Ons speerpunt is het werken aan de kwaliteit van het kader. We gaan verder investeren in training en opleiding, en hebben plannen de trainers, coaches en scheidsrechters binnen HCD kwalitatief naar een hoger niveau te brengen. Met die 'scholing' brengen we in de komende jaren meer professionaliteit. Het streven is gericht op het bieden van meer hockeyplezier, onder andere door de techniek beter onder controle te krijgen', aldus de enthousiaste voorzitter. De verhoging van de kwaliteit bij het kader zal vervolgens doorwerken naar de prestaties op het veld en in de zaal.

Proeftrainingen

De club onderneemt ook jaarlijks acties voor nieuwe aanwas. Op woensdag 18 en 25 april kunnen basisschoolkinderen aan proeftrainingen meedoen. Meer informatie over de club en de proeftrainingen: www.hockeyclubdruten.nl.

Snuffelmarkt

AFFERDEN - Op zondag 15 april organiseert Muziekvereniging Eendracht uit Afferden een snuffelmarkt. Glaswerk, speelgoed, boeken, tweedehands kleding en curiosa zullen worden aangeboden om de clubkas van de muziekvereniging te spekken. De snuffelmarkt duurt van 10.00 tot 13.00 uur en vindt plaats in het Kulturhus in Afferden.

Reumafonds

MAAS EN WAAL - In Afferden, Druten en Druten-Zuid werd in de collecteweek van 19 tot en met 25 maart ruim 3590,32 euro opgehaald voor het Reumafonds. In Alphen bracht de collecte 926,34 euro op. Het reumafonds is alle collectanten, comitéleden en inwoners hiervoor enorm dankbaar. Wie volgend jaar in de gemeente Druten een bijdrage wil leveren tijdens de collectieweek van 18 tot en met 23 maart, kan contact opnemen met Toos Langen: 06 53 92 23 34.

Bingo Beuningen

BEUNINGEN - De vereniging van Senioren Beuningen houdt op dinsdag 17 april een bingo voor 50-plussers in de Lèghe Polder aan de Schoolstraat 16 in Beuningen. Zaal open om 13.30 uur, aanvang: 14.00 uur.

Column

Regionale rampenzender

Laat uw lentekriebels er vooral niet door verpesten, maar ik ga het tóch over de geplaagde lokale omroepen in deze regio hebben. Druten en Beuningen hebben eigenlijk al jaren geen eigen, zelfstandige omroep meer en die gaat er ook niet komen als het aan RN7 ligt.

RN7 is de beloofde mega-omroep voor maar liefst 7 regiogemeenten. Op radiogebied voeren ze al praktisch één programmering en tv is de volgende stap, zo las ik op hun website. Maar de onderhandelingen duren nu al langer dan de formatie van de drie kabinetten Rutte samen.

Erg veel schot zit er niet in. Zo werd afgelopen week bekend dat de Wijchense Omroep voorlopig buiten spel staat wegens "onprofessioneel gedrag". Maar ook andere regio-omroepen staan niet te springen om opgeslokt te worden. Wie kan het ze kwalijk nemen? Regionale samenwerking is prima, maar RN7 is gebaseerd op een catastrofale gedachtefout: Nijmegen heeft er niks bij te zoeken. Ze zijn als omroep voor de stad groter dan de andere zes gemeenten samen. Moet ik nog uitleggen wat dat voor gevolgen gaat hebben voor de hoeveelheid nieuws uit Maas en Waal?

Triest genoeg hebben we RN7 te danken aan het beleid van Wijchen, Beuningen, Druten en West Maas en Waal. Als zij het belang van een publieke, lokale omroep serieus hadden genomen, dan was voor zo'n 4 euro per huishouden een omroep voor groot Maas en Waal mogelijk geweest. Maar de geldkraan ging steeds verder dicht en zonder subsidie ging de kwaliteit van de zenders zo achteruit dat je vanzelf reden had de boel weg te bezuinigen. Nu moeten de gemeenten verplicht (mediawet) ruim anderhalve euro betalen voor een omroep die voornamelijk Nijmeegse nieuws uitzendt.

En laat dit nu precies zijn wat de Maas en Waalse gemeentebesturen willen? De lokale partijen die het voor het zeggen hebben, waren kritische journalistiek liever kwijt dan rijk. Voor één keer heeft gemeentelijk beleid perfect gewerkt.

Volgende generatie in recreatiefamilie aan de slag

v.l.n.r. Rob en Josien Ansen, Marlies Ansen en Anton Gerritsen Foto: John van Gelder

BENEDEN-LEEUWEN - Josien en Rob Ansen namen op 5 april 1993 Vakantieboerderij Olpoda over. Vijfentwintig jaar geleden verhuisden de twee ondernemende verpleegkundigen samen met hun toen tweejarige dochter Marlies vanuit Deventer naar het Land van Maas en Waal. Hoe mooi is het dat zij exact 25 jaar later een van hun bedrijven over kunnen dragen aan hun dochter Marlies Ansen en schoonzoon Anton Gerritsen.


Vakantieboerderij Olpoda is een groepsaccommodatie aan de Mosterdwal in Beneden-Leeuwen, waar vrijwel ieder weekend groepen tot zo'n 25 personen overnachten. De groepen bestaan bijvoorbeeld uit families, scholen, vrienden, instellingen en verenigingen die de gehele boerderij voor hun groep afhuren om vervolgens kennis te maken met het prachtige Land van Maas en Waal. Ruim zes jaar geleden verhuisden Josien en Rob naar Boven-Leeuwen. Sindsdien wonen en werken Marlies en Anton al aan de Mosterdwal en zorgen zij daarbij volledig voor de gasten. Bedrijfsovername was daarbij het doel en dat doel is nu bereikt.

De boerderij aan de Mosterdwal deed tevens dienst als (hoofd)kantoor van het Centrum voor Groepsaccommodaties, Groepen.nl. Omdat dit bedrijf volledig uit zijn jasje groeide werd het kantoor in 2004 verplaatst naar een kantoorpand aan de Veesteeg.

Ondernemersfamilie

Veel mensen kennen met name Rob als voormalig raadslid en voorzitter van ondernemersvereniging Verrassend Leeuwen. Samen met Marlies en Josien heeft hij IJssalon Ohlala in Beneden-Leeuwen opgericht. De ijssalon hebben ze in mei 2016 verkocht. Daarnaast zijn zij sinds 1999 de exploitanten van Gasterij de Dijkgraaf in Maasbommel, eveneens een groepsaccommodatie annex conferentieoord, waar Marlies nu de rol van gastvrouw vervult.

Tijdens Open Maas en Waal op 2 juni aanstaande kunnen bezoekers een kijkje komen nemen bij Groepen.nl aan de Veesteeg in Beneden-Leeuwen. Hier kunnen bezoekers tevens informatie inwinnen over vakantieboerderij Olpoda. Omdat de vakantieboerderij tot eind oktober verhuurd is, is het helaas niet mogelijk die een kijkje te komen nemen bij de vakantieboerderij.

Batenburg krijgt zorgboerderij

BATENBURG - Bert en Ilse Kuijpers zijn met Zorgboerderij 't Kuyperke aan een nieuwe uitdaging begonnen. Sinds de ontspanningsruimte van de boerderij compleet is gerenoveerd, is het een mooie locatie voor om ouderen te verwelkomen en hen een zinvolle dagbesteding te bieden. Op dinsdag, woensdag en donderdag is de zorgboerderij geopend.

Op het erf van de familie Kuijpers is volop ruimte met verharde wandelpaden, zitjes en een verwarmde overkapping in de vorm van een hooiberg. De aanwezigheid van kippen en schapen, een moestuin (op hoogte) zijn de ingrediënten om te genieten van het buitenleven. De dijktuin met de vele heggetjes wordt in de toekomst omgetoverd tot een belevingstuin met geuren en kleuren. Het uitgangspunt van zorgboerderij is ervoor zorgen dat het een warme veilige plek is waar mensen zich thuis voelen door elke deelnemer op eigen wijze een zinvolle en plezierige dagbesteding geven. Het betreft kleinschalige opvang. Meer informatie via: www.zorgboerderijkuyperke.nl.

Ondernemers omarmen 'Kaal voor kanker'

BEUNINGEN - Het ondernemerscafé Beuningen is benaderd door twee leerlingen van het Mondial College. Zij zetten zich in met 'Kaal voor Kanker' voor de stichting Kinderen Kankervrij.

Het ondernemerscafé omarmt dit initiatief en geeft deze twee leerlingen een podium tijdens de eerstvolgende bijeenkomst. Ondernemers zijn van harte welkom op vrijdag 13 april in café De Zaak in Beuningen van 17.30 tot 19.30 uur. Het Ondernemerscafé Beuningen verbindt ondernemers in de regio op laagdrempelige wijze. Ook ondernemers die nog geen lid zijn kunnen tegen betaling van 10 eenmalig het Ondernemerscafé bijwonen. Meer informatie: www.ondernemerscafebeuningen.nl.

Veel nummers van Ed Sheeran tijdens leerlingenuitvoering

Foto: Yvonne Verschuren

DRUTEN - Op zondag 15 april zingt Madelief 'The A team' van Ed Sheeran en ze begeleidt zichzelf hierbij op gitaar. Junior Voices hebben 'Perfect' van Ed Sheeran op het repertoire staan.

Niet alleen Ed Sheeran staat op het programma tijdens de leerlingenuitvoering van De Nieuwe Muziekschool, die zondag om 12.00 uur van start gaat in D'n Bogerd in Druten. 'The Prince of Denmark' komt langs bij het trompettrio en de Muziekclub leerlingen gaan naar 'Malibu'. Julia zingt en speelt, net als Gary Moore, 'I still got the blues'. Op piano wordt 'Wind' gespeeld van Brian Crane, 'Rockabye' van Clean Bandit en er zal ook een stuk van Mozart te beluisteren zijn.

Bij de leerlingenuitvoering van 4 maart stonden de 2 popbands van de muziekschool op het podium. Dit keer is het nieuwe gitaarkwartet te beluisteren. Deze gitaristen spelen op klassiek gitaar een Catalaans volksliedje: La Pastoreta.

Meer optredens

April is als vanouds een drukke maand voor De Nieuwe Muziekschool. Op zondag 8 april hebben drummers bij de Drutenloop opgetreden, op 15 april is de leerlingenuitvoering en op Koningsdag spelen leerlingen tussen 10.30 en 12.00 uur op de Markt in Druten. Iedereen is van harte welkom bij de optredens. De toegang is gratis.

Activiteiten Agora theater

Foto: Persfoto Diamonds on the Rocks

DRUTEN - Komend weekend staan er weer twee leuke voorstellingen op het programma bij het Agora theater.


Vrijdag 13 april is Martijn Kardol te zien met zijn cabaretdebuut 'Bang!'. Martijn Kardol, won in één theaterseizoen alle prijzen op het Leids Cabaret Festival en Groninger Studenten Cabaret Festival. Iets wat nog geen cabaretier ooit eerder is gelukt. Kardol neemt het publiek mee in zijn wonderlijke wereld vol creatieve observaties en oplossingen. Kaarten kosten 16,50 euro per stuk en zijn te koop via agoratheater.nl of aan de zaal.

Neil Diamond Tribute

Zaterdag 14 april komt Diamonds On The Rocks met een tribute van Neil Diamond naar het Agora Theater. Diamonds On The Rock bestaat uit Vlaamse muzikanten die afkomstig zijn uit Belgische topgroepen, zoals Clouseau, The Radio's en Soulsister. Ze trakteren de bezoekers op een wervelend muzikaal eerbetoon aan Neil Diamond met hits als 'Sweet Caroline', 'Beautiful Noise', 'Love on the rocks' of 'Solitary Man'. Kaarten kosten 19 euro en zijn online of aan de zaal te koop.

Hop in 't slot

Jaap Baarends Fotografie

Zat. 14 en Zond. 15 april

Activiteit:        bierevenement
Locatie:        Slot Doddendael
        Ewijk
Tijd:        13.00 - 20.00 uur

Jaap Baarends Fotografie
Jaap Baarends Fotografie

Nationale en internationale bierbrouwerijen presenteren zich in de boomgaarden en op de binnenplaats van het slot. Er zijn ook foodtrucks, live entertainment en diverse workshops. Er rijden extra bussen tussen het Centraal Station en het slot. Kosten retourticket: 2 euro. Meer informatie: www.hopintslot.nl.

Bewoner!

Zaterdag 14 april

Activiteit:        muziek
Locatie:        MFA De Rosmolen
        Beneden-Leeuwen
Tijd:        20.00 uur

Muziekvereniging Koning Willem III brengt een uiteenlopend programma met muziek, dans en zang. Het orkest wordt ondersteund met een combo en is Dansgroep Stream en is er een optreden van een bijzonder gelegenheidskoor. Kaarten kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar bij de leden, MFA de Rosmolen of via mail: kaartverkoop@hkw3.nl.

Meezingmiddag

Foto: Ruben Schiks

Zondag 15 april

Activiteit         muziek
Locatie:        zaal de Linde Puiflijk
Tijd:        13.00 - 17.30 uur

Levensliederenkoor `t Kum Goed uit Puiflijk houdt voor de vijfde keer een meezingmiddag. Er treden die middag drie koren op die elk twee keer een optreden verzorgen met smartlappen, meezingliederen en zeemansliederen. De koren die optreden zijn: De Waredo's uit Dodewaard, De Waalzangers uit Nijmegen en 't Kum Goed uit Puiflijk. De zaal is om 12.30 uur open en de toegang is gratis.

Hollandse Avond

Zaterdag 14 april

Activiteit:        muziek
Locatie:        dorpshuis de Lier
        Puiflijk
Tijd:        20.00 - 22.00 uur

Muziekvereniging Arezzo organiseert in samenwerking met Koor Trug in de Tèd een thema avond met Nederlandstalige muziek. Na afloop kan er nog nageborreld worden onder muzikale begeleiding. De entree is gratis. Voor meer informatie: www.muziekvereniging-arezzo.com.

Splash Horssen

Vrijdag 13 april

Activiteit:        dance event
Locatie:        dorpshuis de Horst
        Horssen
Tijd:        20.00 - 01.00 uur

Vrijdag 13 april zal voor de jeugd vanaf 12 jaar in het teken staan van 'Your Lucky Day', met de beste DJ's en de leukste prijzen. De entree is 7 euro inclusief garderobe en een gratis muntje. Alcohol: 18+ (ID verplicht). Meer informatie via Facebook en Instagram (Splash Horssen).

Music in April

Muziekvereniging St. Barbara tijdens het concert Music in April. Foto: Henk van Coolwijk

Zondag 15 april

Activiteit:        muziek
Locatie:        MFA d'n Hoender
        Dreumel
Tijd:        14.00 uur

Een leuke middag met muziek, dans en gezelligheid. Muziekvereniging 'St. Barbara' organiseert een concert met medewerking van het orkest van St. Lambertus en St. Barbara. Ook de slagwerkgroep van Alphen en Dreumel en de drumband en fanfare van Concordia uit Wanssum zijn aanwezig. Tussendoor zijn er diverse optredens van de minirettes en majorettes. De zaal is open om 13.30 uur en de entree is gratis.

Fietstocht Hap&Trap 3D

Molen De Verrekijker in Bergharen. Foto: Monica Praat

BERGHAREN/HERNEN/LEUR - Op zondag 22 april organiseren de leefbaarheidsgroepen van Bergharen, Hernen en Leur een vrolijke fietstocht genaamd: 'Hap & Trap 3D'. Een fietstocht waarbij ontmoeting en kennismaking met de gemeenschappelijke voorzieningen in de drie dorpen (3D) voorop staat. Onderweg zijn streekproducten te proeven.

De route gaat langs locaties die 'Open Huis' houden zoals de Zandloper, basisschool Wingerd, Sportpark Schaarweide, basisschool Heilig Hart, de Mijlpaal, Woonzorgboerderij de Hagert en Driestroomhuis TOF. Onderweg zijn er op diverse plekken streekproducten te proeven. Ook is er informatie over 'Positieve Gezondheid en Zorg', 'Sport & Bewegen', en 'Onderwijs' in relatie tot leefbaarheid.

In de drie dorpen is een routekaart met activiteitenoverzicht huis-aan-huis verspreid. Meer informatie is te vinden op www.bergharenhernenleur.nl of via www.facebook.com/bergharenhernenleur.

Kip Cato

Foto: José Bernts

Zondag 15 april

Activiteit:        poppentheater
Locatie:        theater Tingeling
        Beuningen
Tijd:        10.30 uur

De voorstelling is voor kinderen van 2 tot 5 jaar en gaat over kabouter Tingeling, die zijn tuintje mooi gaat maken voor alle kindjes, die op bezoek komen. Kaartjes graag reserveren 024-6777034 of via de website www.poppentheatertingeling.nl. Kosten 4,00 euro per kaartje.

Foto: Ivn Natuureducatie

BENEDEN-LEEUWEN - Woensdag 18 april organiseert IVN Maas en Waal een lezing over de bever. Is het een knuffeldier of een lastpak?

Sinds 2007 volgt en filmt Willy de Koning bevers. Uit de enorme hoeveelheid beeldmateriaal en opgedane kennis heeft ze een documentaire samengesteld met een compleet verhaal over het leven van de bever. Met beelden van bevers die een geurmerk maken, met aandoenlijke geluidjes vanuit een burcht van de jonge bevertjes, knuffelpartijtjes tussen volwassen bevers en hun jongen, bevers die op hun gemak de vacht verzorgen of een bever die over land loopt.

De lezing is woensdag 18 april om 20.00 uur in Dalenshof, Dalenstraat 1 te Beneden-Leeuwen. De lezing is gratis voor leden en donateurs. Niet-leden zijn welkom. De entree bedraagt 5 euro per persoon, inclusief koffie/thee. Graag vooraf aanmelden voor de lezing via ivnmaasenwaal@gmail.com. Meer info: www.ivn.nl/afdeling/maas-en-waal.

Topniveau tennis bij Lewabo

Heren 1 van Lewabo. Foto: Marielle van den Bos

Door Anton Janssen


BENEDEN-LEEUWEN - Voor tennisvereniging Lewabo in Beneden-Leeuwen begon zondag de competitie op het hoogste clubniveau. Het herenteam met coach Björn Graven speelt voor het tweede jaar eredivisie en opende met een 5-1 zege op Amersfoort. Komende zondag wacht de wedstrijd tegen regerend landskampioen DUNO in Doorwerth.

De eredivisie-mannen vormen een hecht collectief. Thimo de Bakker, behorende tot de Nederlandse top en Davis Cup-speler: 'Bij deze club vind ik een inspirerende entourage: een combinatie van topsport en gezelligheid. Als tennisprof heb ik regelmatig toernooien, maar ik probeer zo vaak mogelijk met het team te spelen. Vorig jaar lukte dat weinig door langdurige blessures.'

Thimo speelt het hele jaar door tennis en doet dat liefst op gravel: 'Gelukkig is dat hier ook de ondergrond. Daar komt het spel het beste tot zijn recht. Ik hoop fit te blijven. Mijn lichaam voelt na die blessure sores weer goed.'

Hoger niveau

Graven is het tactisch brein bij de eredivisionisten: 'Technisch gezien hoef ik ze niets bij te brengen. Het is mijn taak ze tijdens de wedstrijden tactische tips te geven. We gaan voor een hoger niveau. Van belang is de spelers tot een vriendenteam te smeden. Vorig jaar werden we in de halve finale voor de landstitel uitgeschakeld. We gaan zien hoe ver we dit jaar komen.'

Uithangbord voor de sport

In de wedstrijd tegen Amersfoort wonnen De Bakker, Stefan Wauters en Remko de Rijke hun enkelspel, en verloor Stijn de Gier. Het dubbelspel was voor Lewabo: winst voor Wauters/De Rijke en De Bakker/Pedro Mol. Het mooie tennispark aan De Peel was omzoomd met een grote schare meelevende aanhangers. Het voorjaarszonnetje nodigde uit tot het nauwlettend volgen van de wedstrijden. Dat deed ook Lewabo-voorzitter Mariëlle van den Bos: 'Dit toptennis is een mooi uithangbord voor de sport bij onze club en in de regio. We merken het aan de lichte groei van het ledental, terwijl er landelijk een lichte krimp is.'
'Voor Lewabo is dit toptennis mogelijk dankzij de financiële steun van Stichting Toptennis Maas en Waal, waarbij vijf bedrijven betrokken zijn', vervolgt Van den Bos. 'Het is een goede ontwikkeling: de club kan goede tennissers vasthouden. Onze teams spelen op een hoog niveau, enkele ook landelijk', besluit de voorzitter, die zichtbaar geniet van de goede prestatie. Meer informatie: www.lewabo.nl.

Voetbal- programma

MAAS EN WAAL - Het voetbalprogramma voor zondag:

Tweede klasse: Leones - Varsseveld.
Derde klasse: DIO'30 – Hatert Nijmegen, SC Millingen – Beuningse Boys.
Vierde klasse: Roda'28 – WVW, SCP – Victoria'25, UHC – Ewijk, Batavia - Nijmegen.
Vijfde klasse: Heumen – AAC-Olympia, Avios/DBV – DSZ, SVHA Herveld/Andelst – Aquila, DVE-Trajanus Nijmegen – Unitas'28, SCD'33 - FC Kunde Nijmegen.

Inhaalwedstrijden

Op donderdag 12 april worden de volgende inhaalwedstrijden gespeeld in de vierde klasse: WVW – UHC, Roda'28 – SCE Nijmegen, Diosa Balgoij – Ewijk en Victoria'25 – Niftrik. Op donderdag 19 april in de vijfde klasse: Aquila – AAC-Olympia en de returnwedstrijden FC Kunde – SCD'33 en DSZ – Avios/DBV.

DIO'30 verslaat koploper

Foto: Twan van der Zandt

MOOK - DIO'30 heeft de achterstand op koploper Eendracht'30 verkleind tot vijf punten, door een direct duel met 1-0 te winnen. Met nog zes speelrondes te gaan is dat een overbrugbare afstand, hoewel DIO'30 daarbij afhankelijk is van nog twee misstappen van de ploeg uit Mook en zelf alles moet winnen. Komende zondag speelt DIO'30 thuis om 14.30 uur tegen Hatert.

Unitas'28 wint van Batavia

WAMEL - Voor de eerste keer dit seizoen haalde Unitas'28 2 flink uit. Tegen Batavia werd een royale 7–2 overwinning geboekt. Opvallend genoeg was het Batavia dat als eerste scoorde. Unitas'28 keerde nog voor rust het tij, door twee keer te scoren. Na rust was Unitas'28 duidelijk de betere ploeg en werd de score uitgebouwd naar 7-2. De Wamelse ploeg staat dankzij de winst op een gedeelde derde plaats.

Roda'28 op kop

WINSSEN - In de 4e klasse E stond afgelopen zondag een topper op het programma, de nummer 3, Roda'28, tegen de nummer 4, SCP. Roda'28 begon zeer voortvarend aan deze wedstrijd en binnen vijftien minuten stond de ploeg met 1-0 voor. Daarna kwamen kansen voor beide teams, maar werd er in de eerste helft niet meer gescoord. Na rust bleef Roda'28 aanvallend spelen en vanaf de 60e minuut nam Roda'28 het spel definitief over en scoorde vijf maal. Eindstand 6-0. Gezien het gelijkspel tussen de nummers 1 en 2, Krayenhoff en SCE, is Roda'28 koploper in deze poule. De ploeg staat weliswaar nog gelijk met Krayenhoff, maar Roda'28 heeft nog drie wedstrijden in te halen. Donderdag 12 april wordt op De Boshof de eerste inhaalwedstrijd gespeeld, tegen SCE uit Nijmegen. Aanvang 18.30 uur.

Extra geld voor Druten

Door Piet Zeeuwen

DRUTEN - In de maartcirculaire staat dat Druten een fikse verhoging uit het gemeentefonds krijgt. Dit jaar is dat een bedrag van 1,2 miljoen extra, en volgend jaar 1,6 miljoen, oplopend tot 2,5 miljoen in 2022. Een mooi cadeau, dat de onlangs geïnstalleerde gemeenteraad onder leiding van de wethouder van financiën mag gaan uitpakken.

Burgemeester Luciën van Riswijk: 'Ik heb zulke extra bedragen in mijn openbare carrière nog niet meegemaakt, maar we houden natuurlijk wel wat slagen om de arm.' Hij bedoelt dan dat Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen afspraken hebben gemaakt over een aantal grote maatschappelijke opgaven waar Nederland de komende periode voor staat. 'En,' vervolgt Van Riswijk, 'een derde van het extra geld zullen we nodig hebben voor loon- en prijsstijgingen.' In 2019 moet de gemeente ook een abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken gaan betalen voor een huishouden dat gebruik maakt van een wmo-voorziening. En de taak van Veilig Thuis wordt verder geïntensiveerd. Kosten: respectievelijk 100.000 en 50.000 euro. Ook die bedragen worden uit de maartcirculaire betaald. Wat dan nog overblijft is vrij te besteden.

Springplank voor de toekomst

V.l.n.r. Pleun Stevens, Stefan Groothuis en Marijke Kuijpers. Foto: John van Gelder

Door André Janssen

DRUTEN - Wat voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld is, is voor anderen niet altijd weggelegd. In Nederland zien we dat aan de voedsel- en kledingbanken waardoor minderbedeelden zich toch van hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien. Ook buiten onze landsgrens is behoefte aan artikelen en gebruiksvoorwerpen. Eén van die projecten is door stichting Sports for Children opgezet. Afgelopen maandag werden afgekeurde gymtoestellen uit de gemeente Druten aan de stichting overhandigd.


Dat hergebruik en het recyclen van gebruiksartikelen niet alleen voor het milieu, maar ook voor de medemens positief uitpakt, is al gauw duidelijk als we de activiteiten van Sports for Children bekijken. De stichting zet zich namelijk in voor de inzameling van afgedankte sporttoestellen en -artikelen die, indien mogelijk, een tweede leven in het buitenland wordt gegeven. Door middel van schenkingen wordt een combinatie van sport en spel voor kinderen mogelijk gemaakt. Dankzij Sports for Children zijn in twintig landen al vele scholen van de benodigde materialen voorzien.
Namens de gemeente overhandigde Marijke Cornelissen op de Drutense gemeentewerf enkele trampoline's, kasten, springmatten en een brug aan Stefan Groothuis, logistiek coördinator van de Sports for Children Foundation. De enthousiaste Stefan is bijna dag en nacht bij de stichting betrokken. Doordat hij doorgaans zelf bij de overhandiging van de goederen aanwezig is, ervaart hij ook hoe mooi het is dit werk te mogen doen.
In overleg met het bestuur scheppen vrijwilligers van restmaterialen een variatie aan creatieve eindproducten. Hout, touw, slechte mattenhoezen en leer van paarden en bokken worden onder andere verwerkt tot vloerdelen, stoelen of tassen. De opbrengst komt uiteraard weer ten goede aan de projecten.
Meer informatie over de stichting is te vinden op www.sportsforchildren.nl. Behalve van materiële giften is Sports for Children afhankelijk van financiële bijdragen. Mocht u een financiële bijdrage willen leveren om de werkzaamheden mogelijk te blijven maken is deze welkom op IBAN NL64 RABO 0167 875 833.

Drutenloop sfeervol

De jeugdlopen trokken ook dit jaar veel belangstellenden. Foto: John van Gelder

DRUTEN - De twaalfde editie van de Drutenloop, die afgelopen zondag 8 april werd gehouden, was er wederom een met prachtig weer. Het hardloopevenement kende ruim 900 deelnemers.

Traditiegetrouw was de Drutenloop een zonovergoten loop, wat vooral voor de lopers in de middag zwaar was. Des te leuker was het dat de deelnemers extra steun kregen van omwonenden, met name bij de Boldershoflaan, die zorgden voor een gezellig muziekje, extra water én een daverend applaus. Ondanks de hitte wist Pascal Schepers op de halve marathon een parcours record te lopen in 01:16:10. Door het warme weer liet de Drutenloop zien dat het evenement bovenal een loopfeest is. De deelnemers kwamen met regelmaat door het centrum van Druten en de bezoekers konden op het terras volop genieten van een drankje en muziek.
Kijk voor een fotoverslag van de Drutenloop op www.demaasenwaler.nl.

Max Coppes Triathlon-toernooi

BERGHAREN - Biljartvereniging Bergharen houdt in mei weer het Max Coppes Triathlon-toernooi, een open individueel biljarttoernooi waaraan iedere speler kan deelnemen. Er worden per wedstrijd drie sets gespeeld, achtereenvolgens driebanden, libre (of kader) en bandstoten. Deelnemers worden ingedeeld in poules van vier en spelen hun wedstrijden in de periode 1 tot en met 18 mei. De beste 32 spelers starten dinsdag 22 mei aan de knock-out fase. De finale is op zaterdag 26 mei. Het aantal te maken caramboles is afhankelijk van het moyenne van de desbetreffende speler. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro. Inschrijven kan tot 22 april. Meer informatie: www.biljartverenigingbergharen.nl

Leeuwenmars

BOVEN-LEEUWEN - De jaarlijkse Leeuwenmars vindt dit jaar plaats op 28 en 29 april. De routes voeren traditiegetrouw over de dijken van de Maas en de Waal en door de polders waar de fruitbomen in bloei staan. De afstanden variëren van 5 tot en met 40 kilometer en onderweg zijn diverse rustplaatsen. De 25 kilometer kent op zaterdag en zondag een andere route, zodat die ook als tweedaagse gelopen kan worden. Het inschrijfbureau is gevestigd in het clubhuis van s.v. DSZ, Molenstraat 1 in Boven-Leeuwen. Inschrijven kan beide dagen vanaf 07.00 uur. Het inschrijfbureau sluit op beide dagen om 17.00 uur. Meer informatie: www.leeuwenmars.nl.

Dijkensport in nieuw jasje

BENEDEN-LEEUWEN - Het programma van Dijkensport, dat plaatsvindt op 1 en 2 september, heeft een aantal veranderingen ondergaan. Zo zijn er andere afstanden bij het hardlopen, aanpassingen in de skeelertocht en een ander startpunt van het Bourgondisch Fruitfietsen en Fruitwandelen. Een nieuw onderdeel op de zaterdag is de MTB tijdrit, speciaal voor de jeugd en georganiseerd rondom de Wiel. Nieuw op zondag is de TrailRun van 10 kilometer. Meer informatie: www.dijkensport.nl.

Slagvaardig sluit winnend af

WAMEL – De dammers van Slagvaardig hebben hun nederlaagtoernooi met winst afgesloten. Een bezoekend combinatieteam van landelijke ereklasser Dammend Tilburg kreeg met 7-5 klop van het Wamelse damgezelschap. Slagvaardig won in dit vijfde nederlaagtoernooi vijf keer, speelde één keer gelijk en verloor twee ontmoetingen.

Informatie gezocht over stoomgemalen

Het verdwenen stoomgemaal van Dreumel. Foto: Archief Wil van den Dobbelsteen

Door Wil van den Dobbelsteen

MAAS EN WAAL - Henk Buiteman was jarenlang vrijwilliger bij stoomgemaal De Tuut. Nadat hij daarvan afscheid had genomen, heeft hij zich toegelegd op het maken van een website over Maas en Waalse stoomgemalen. Compleet is deze volgens hem nog niet. 'Er ontbreken nog de nodige gegevens. En daar ben ik naar op zoek', aldus Henk.


Al jaren is Buiteman bezig om gegevens te verzamelen over de acht stoomgemalen die ooit in het gebied van Maas en Waal - van Nijmegen tot Dreumel - hebben gestaan en gefunctioneerd. Hij vergaarde niet alleen informatie over de techniek, maar ook van de machinisten die er werkten en die het gemaal beheerden. Op en in die gemalen werkten ook stokers. Zij werden alleen opgeroepen als het gemaal in bedrijf moest komen of wanneer er groot onderhoud moest worden uitgevoerd. Over deze mensen heeft hij nog te weinig informatie. Alleen van stoomgemaal 'De Tuut' weet hij dat de familie Van Geenen, waaronder Piet, Geert en Wim, hier vaak bij betrokken waren.
'Veel oud-stokers van de andere zeven gemalen zullen zijn overleden, maar mogelijk hebben familieleden nog meer interessante informatie en ook foto's', meent hij. 'Deze mensen hebben tenslotte veel bijgedragen aan en om het Land van Maas en Waal bij nacht en ontij droog te houden.'

Interessante verhalen

Bij zijn onderzoek kwam hij ook namen tegen: Guus Smits, Hannes van Boom, Piet van Tuil en The van Ooijen. 'Misschien dat ook nazaten van hen nog de nodige informatie of interessante verhalen te melden hebben. Ik kom ze graag aanhoren', aldus Henk. Meer informatie over de Maas en Waalse stoomgemalen: www.stoomgemalenmaasenwaal.nl. Henk Buiteman is telefonisch bereikbaar via tel. 0487-84 21 90.

Expositie Milian van Stokkum

Zo. 15 april

Activiteit: expositie
Locatie:        Dijkmagazijn,
        Dijk 27, Winssen
Tijd:        13.00 tot 17.00 uur

Milian van Stokkum toont haar werk in het Dijkmagazijn in Winssen. Haar beelden zijn figuratief, poëtisch, licht absurdisch en tonen een intieme en verstilde wereld. De expositie is alle zondagen in april te bezichtigen. De toegang is gratis.

Expositie in het Molenhuis

Tot 14 mei

Activiteit: expositie
Locatie:        Molenhuis,
        Beuningen
Tijd:        09.00 tot 17.00 uur

In het Molenhuis zijn tot 14 mei aquarel- en acrylschilderijen van Bert en Tiny Reuvers te zien. Bert legt zelfgekozen onderwerpen en gedachten vast. Tiny houdt zich bezig met aquarellen. De expositie is te zien op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en bij theatervoorstellingen.

Meer informatie over het werk van beiden is te vinden op www.bert-reuvers.nl.

Introductie- middag boetseren

Ma. 16 en za. 21 april

Activiteit: informatiemiddag
Locatie:        Broedplaats, Nieuw-
        straat 10, Dreumel
Tijd:        13.00 tot 16.00 uur

Beeldend kunstenaar Karin Ploeg van de Broedplaats Maas en Waal houdt een introductiemiddag over boetseren. Bezoekers krijgen uitleg over de verschillende technieken en mogelijkheden die tijdens de cursus aan bod komen. Uiteraard kan men tijdens deze middag ook zelf aan de slag. De toegang is gratis. Meer informatie via tel. 06-23 37 58 61 of k.ploeg2@upcmail.nl.

Expositie Kenne Grégoire

Vr. 27, za. 28 en zo. 29 april

Activiteit: expositie
Locatie:        Waalbandijk 19,
        Boven-Leeuwen
Tijd:        11.00 tot 18.00 uur

Kenne Grégoire houdt een grote driedaagse expositie van nieuw werk in de protestantse kerk in Boven-Leeuwen, gelegen aan de Waalbandijk 19. De kunstenaar schildert in een realistische stijl, waarbij diverse onderwerpen te zien zijn. De expositie is dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00 uur.

Truckerskonvooi Boldershof

Foto: Reinier Jansen

MAAS EN WAAL - Op zondag 10 juni vindt voor de zesentwintigste keer het Truckerskonvooi Boldershof plaats. Circa 150 chauffeurs zetten zich die dag geheel belangeloos in om onder meer bewoners van 's Heeren Loo de dag van hun leven te bezorgen.

De chauffeurs rijden die dag zo'n 60 kilometer door het Land van Maas en Waal. Het konvooi vertrekt rond 12.00 uur in Beuningen en is om 15.30 uur weer terug.

Aanmelden

Zowel bewoners van 's Heeren Loo als mensen met een geestelijke beperking die elders in de regio wonen en graag mee willen rijden kunnen zich vóór 10 mei opgeven. Aanmelden kan via www.truckerskonvooiboldershof.nl of telefonisch via 0487-58 93 90 of 06-23 10 66 69. Voor de bijrijders wordt een kleine vergoeding gevraagd van 5 euro per persoon. Ook chauffeurs kunnen zich aanmelden via de website. Let op: dit kan tot uiterlijk 6 mei.

Programma Koningsdag Druten

DRUTEN - Het Oranjecomité heeft voor Koningsdag Druten 2018 een leuk programma samengesteld voor jong en oud. Behalve de vrijmarkt en de versierde optocht zijn er workshops en een kruiwagenrace.


Op vrijdag 27 april kan vanaf 06.00 uur de Drutense Vrijmarkt worden opgebouwd, de (staan)plaatsen zijn gratis, mits iedereen de niet-verkochte goederen mee terug naar huis neemt. De Vrijmarkt is dit jaar alleen op de Hogestraat. Plaatsen zijn bereikbaar door de Hogestaat in te rijden vanaf 'Genieten en Meer'.

Activiteiten

De versierde oranje optocht start om 10.00 uur, verzamelen om 09.45 uur bij het gemeentehuis. Eindpunt is het Marktplein, waar de burgemeester de kinderen zal opwachten. Daarna volgt de officiële opening, waarbij de vlag wordt gehesen en een aubade wordt gebracht door het duo Happy Ouwer en De Nieuwe Muziekschool. Op het Marktplein zijn diverse leuke, muzikale en gezellige activiteiten, met onder andere een gratis draaimolen, gratis schminken en gratis tattoos zetten voor de jongste jeugd. Er worden workshops en optredens gegeven door Just Dance, Dansstudio Almir, De Nieuwe Muziekschool, Jita Kyoei (oosterse krijgskunde), schaakvereniging Tornado en Scouting De Rietkampers Druten. Brandweer Druten is eveneens aanwezig. De vrolijke clown Joris zal de kinderen vermaken als ballonnenartiest en ook mascotte Benny Bollo is aanwezig.

Op het Marktplein wordt ook een kruiwagenrace gehouden, waarme mooie prijzen te winnen zijn. Uiteraard kan genoten worden van een hapje, drankje en diverse muzikale optredens. Het programma duurt van 9.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie, zie: www.koningsdagdruten.nl.

Filmhuis Den Bogerd

DRUTEN - Filmhuis Den Bogerd vertoont op dinsdag 17 april de laatste film van dit seizoen: 'Veel hemels boven de zevende'. De film begint om 20.00 uur. De kassa is open vanaf 19.30 uur en de entree bedraagt 8 euro. Mensen met een vriendenpas betalen 6 euro. Reserveren is niet mogelijk. Het nieuwe seizoen start in september.

Oranjedrive

BEUNINGEN - Bridgeclub Alert uit Beuningen houdt op vrijdag 27 april een Oranjedrive in Sportcafé de Tinnegieter. Er worden vierentwintig spellen gespeeld, en per lijn zijn er prijzen in oranje-stijl. Aansluitend is er een gezellig samenzijn. De zaal is open om 18.15 uur. Aanvang is 19.00 uur. Iedereen ontvangt een kopje koffie/thee met oranjekoek. Aanmelden kan via tel. 024 – 677 31 72 of per mail: b.c.alert@hotmail.nl. Deelname bedraagt 15 euro per paar.

Klassieke muziek in bibliotheek

DRUTEN - In de bibliotheek van Druten wordt op 20 april een ochtend met klassieke muziek gehouden. De bijeenkomst duurt van 10.00 uur tot 12.00 uur, inloop vanaf 09.30 uur. Onder leiding van Piet Bouwhuis, een ervaren en enthousiaste muziekliefhebber, wordt er geluisterd naar klassieke muziek. Voorafgaand wordt uitgelegd naar welke muziek men gaat luisteren. Er zijn geen kosten verbonden aan de activiteit, behalve aan het gebruik van consumpties.

Liederentafel Winssen

WINSSEN - In de Salon in Winssen is donderdag 19 april een gezellige liederentafel onder begeleiding van accordeongezelschap de Amaretto's. De bekende liedjes zijn in mappen verzameld, zodat iedereen de tekst kan volgen. De activiteit duurt van 10.00 tot 12.00 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

Open Repetitie Continue

HORSSEN - Popkoor Continue houdt op dinsdag 17 april een open repetitie. Continue is een enthousiast popkoor met een veelzijdig repertoire. Onder leiding van de nieuwe dirigent Youri Gaertner worden nummers tot vierstemmige, prachtige liedjes gearrangeerd. Naast de repetities is er ook gelegenheid om op te treden. Iedereen die zin heeft om mee te zingen wordt uitgenodigd op de open repetitie op dinsdag 17 april van 20.30 tot 22.00 uur in dorpshuis 'De Horst' in Horssen. Graag vóóraf aanmelden via WhatsApp, tel. 06-23 09 24 10.